Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

Akti suda

   1 - 6 / 32  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
21.03.2019.

Program rada za 2019.godinu

15.01.2018.

Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije

20.07.2017.

Polugodišnji statistički izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova

16.02.2017.

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova

27.01.2017.

Odluka o rasporedu poslova za 2017.godinu

06.10.2016.

Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima

   1 - 6 / 32  >