Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse


Uplatnica za troškove upravnog postupka i troškove postupka priznanja stranih sudskih odluka se popunjava na sljedeći način:
Primalac: Budžet RS
Broj Žiro Računa: 5620990000055687
Svrha Doznake: Sudska Taksa
Vrsta prihoda: 722211
Opština: 028
Oznaka budžetske organizacije: 1050001
Poziv na broj: broj predmeta
Naziv poreskog obveznika:
- za fizičko lice: jmbg
- za pravno lice: jib
Uplatnica za troškove krivičnog postupka se popunjava na sljedeći način:
Primalac: Budžet RS
Broj žiro računa: 5620990000055687
Svrha doznake: troškovi krivičnog postupka
Vrsta prihoda: 722211
Opština: 028
Oznaka budžetske organizacije: 1050001
Poziv na broj: broj predmeta
Naziv poreskog obveznika:
- za fizičko lice: jmbg
- za pravno lice: jib
Uplatnica za novčane kazne se popunjava na sljedeći način:
Primalac: Budžet RS
Broj žiro računa: 5620990000055687
Svrha doznake: novčana kazna
Vrsta prihoda: 723114
Opština: 028
Oznaka budžetske organizacije: 1050001
Poziv na broj: broj predmeta
Naziv poreskog obveznika:
- za fizičko lice: jmbg
- za pravno lice: jib


Više o sudskim taksama u priloguVijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh