Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

OSUĐENI ZA RAZBOJNIŠTVO I ZLOSTAVLJANJE, MUČENJE I DRUGO NELJUDSKO I PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE

07.12.2018.

OSUĐENI ZA RAZBOJNIŠTVO I ZLOSTAVLJANJE, MUČENJE I DRUGO NELJUDSKO I PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE

 

 

Okružni sud u Doboju donio je dana 06.12.2018. godine   presudu kojom je optuženi A.S.E iz  D.R. opština T.  oglašen krivim  za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2 u vezi sa stavom 1. istog člana  Krivičnog zakona Republike Srpske i  osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (sest) godina.  

Istom presudom su M.D.iz D. M.Z.iz D i P.D. iz D. oglašeni krivim za krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz člana 149 stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđeni: M.D.iz D.M.Z.iz D na kaznu zatvora  u trajanju od po 1 (jedna ) godina i 6 (šest) mjeseci i P.D.iz D. na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedna ) godina.    

 

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI: A.S.E iz  D.R. opština T. M.D.iz D. M.Z.iz D i P.D. iz D.


KRIVI  SU


Što su:

 

Dana 25.03.2018. godine, u jutarnjim časovima, a nakon što su se maloljetni A.S.E., njegov brat, optuženi A.S, E. i oštećeni I.O. dovezli pred zgradu Doma penzionera u Doboju, u putničkom motornom vozilu marke „Audi“ tip 80, reg. broja ----, vlasništvo I. M., majke oštećenog, kojeg je koristio oštećeni, a kojim je, bez saglasnosti oštećenog, upravljao maloljetni E. optuženi E. je ušao u zgradu Doma penzionera, u sobu gdje su se nalazili optuženi M. Z., M. D. i P. D., nakon čega su svi zajedno izašli iz zgrade i sjeli u vozilo u kome su se već nalazili na mjestu vozača, maloljetni E. i na mjestu suvozača oštećeni I. O., a onda se odvezli u mjesto Prisade, grad Doboj, gdje je na jednoj raskrsnici maloljetni E. zaustavio vozilo, a nakon što su svi izašli iz vozila, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, zbog prethodnog konzumiranja alkohola i opijata, okružili oštećenog, I. O., kojom prilikom je optuženi M.D. povišenim tonom naredio oštećenom da skine patike sa nogu, te istog uhvatio rukama oko vrata i oborio na zemlju, kada je oštećeni skinuo patike sa nogu, te je, plašeći se za svoju bezbjednost, ustao sa zemlje i  počeo da bježi putem bos i u trenutku dok je oštećeni svratio pred jednu kuću, lupajući na vrata kako bi se zaštitio, maloljetni E. je u vozilu oštećenog, zajedno sa optuženima E., Z., D.i D., prošao putem pored navedene kuće, nakon čega su zaustavili vozilo, te su optuženi E. i njegov brat E. krenuli prema oštećenom, da bi, kada je oštećeni nastavio bježati asfaltnim putem, maloljetni E., u namjeri da stigne oštećenog, sjeo u navedeno vozilo, te istog udario prednjim lijevim dijelom vozila, kojom prilikom je od siline udara oštećeni pao na zemlju, zadobivši tešku tjelesnu povredu u vidu preloma lijeve butne kosti, razdernu ranu i krvni podliv lijeve natkoljenice i oguljotine kože lijevog lakta i lijeve ušne školjke, nakon čega je maloljetni E. zaustavio vozilo, izašao iz vozila, iz koga su izašli i optuženi E., Z., D. i D., prišli povrijeđenom I. O., te su oštećenog ubacili u gepek vozila i istog odvezli na mjesto gdje je oštećeni prethodno skinuo patike, nakon čega su oštećenog izbacili iz gepeka na zemlju pored puta, a potom se svi vratili u vozilo, s tim da je na mjesto vozača sjeo optuženi E., dok je maloljetni E. šakom udario u zadnje bočno staklo na vozilu oštećenog i isto razbio, nakon čega su se vozilom udaljili od oštećenog, da bi se ubrzo ponovo vozilom vratili do mjesta gdje je ležao oštećeni I. O., kada je optuženi E., u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, izašao iz vozila i prišao oštećenom, te mu šakom u kojoj je držao tačno neutvrđen predmet, zadao udarac u predjelu vrata-potiljka, a potom od  oštećenog zatražio da mu preda sve što ima u džepovima, što je oštećeni, plašeći se za svoj život i uradio, te optuženom E. predao novčanik u kome se nalazio novac u iznosu od oko 4-5 KM i mobilni telefon marke “Samsung S3”, korisničkog broja ----, da bi se potom svi zajedno, udaljili sa lica mjesta, a kojom prilikom je optuženi E. prisvojio i automobil oštećenog, 

 

            dakle, optuženi A. S. E., upotrebom sile protiv nekog lica, oduzeo tuđe pokretne stvari u namjeri da njihovim prisvajanjem pribavi sebi, protivpravnu imovinsku korist, a pri izvršenju djela je nekom licu umišljajno nanesena teška tjelesna povreda, a optuženi M. D., M. Z. i P.D., zlostavljali drugog i postupali prema njemu na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo,

 

            čime je optuženi A.S. E. učinio krivično djelo razbojništvo, iz člana 227. stav 2, u vezi sa stavom 1. istog člana, a optuženi M. D., M.Z. i P.D., izvršili krivično djelo zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje, iz člana 149. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 37. istog zakona,

 

            pa se na osnovu istog zakonskog propisa i na osnovu članova 43, 46. stav 1. i člana 52. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske:


O S U Đ U J U

 

OPTUŽENI A.S.

E. NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

OD  6 (ŠEST) GODINA

 

OPTUŽENI D.M.

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

OD  1 (JEDNU) GODINU I 6 (ŠEST) MJESECI

 

OPTUŽENI Z. M.

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

1 (JEDNU) GODINU I 6 (ŠEST) MJESECI

 

OPTUŽENI D.P.

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

OD  1 (JEDNU) GODINU

 

 

            Optuženom A.S. E. se, na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to počev od 09.04.2018. godine, od 02,05 časova, kao dana i časa lišenja slobode, pa nadalje.

 

            Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi se oslobađaju obaveze da naknade troškove krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 

            Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike srpske, oštećeni se upućuje da imovinsko-pravni zahtjev ostvaruje u parničnom postupku.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh