Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

 

Aktuelnosti

OSUĐEN ZA RAZBOJNIŠTVO

Okružni sud u Doboju donio je dana 21.02.2018. godine...

22.02.2018.

Izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova

Okružnog suda u Doboju 01.01.2017. - 31.12.2017.

01.02.2018.

OSLOBOĐEN OD OPTUŽBE 01.02.2018.

Pristup putem Interneta

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Odlučili smo da Vam se ovim putem...

20.03.2015.

Pristup putem Interneta

Sudski predmeti online
Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Komunikacija elektronskom poštom

Komunikacija sa Okružnim sudom u Doboju ostvarena elektronskom poštom ...

02.09.2010.

Priznanje stranih sudskih i arbitražnih odluka

Postupak priznavanja stranih sudskih i stranih arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog subjekta (stranka u postupku, ili njen univerzalni ili singularni nasljednik). Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakom mora omogućiti da učestvuje u postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.

28.08.2010.

Pristup putem Interneta