Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

 

Aktuelnosti

OSUĐEN ZA RAZBOJNIŠTVO

Okružni sud u Doboju donio je dana 16.10.2018. godine na osnovu sporazuma o priznanju krivice...

18.10.2018.

Narativni izvještaji o radu suda

Narativni izvještaji o radu suda za 2015., 2016. i 2017.godinu

15.10.2018.

Sudske takse 11.10.2018.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Odlučili smo da Vam se ovim putem...

20.03.2015.

više

Prijava sumnje na korupciju i druge nepravilnosti
Sudski predmeti online
Brzi linkovi
Video-konferencioni sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Komunikacija elektronskom poštom

Komunikacija sa Okružnim sudom u Doboju ostvarena elektronskom poštom ...

02.09.2010.

Priznanje stranih sudskih i arbitražnih odluka

Postupak priznavanja stranih sudskih i stranih arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog subjekta (stranka u postupku, ili njen univerzalni ili singularni nasljednik). Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakom mora omogućiti da učestvuje u postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.

28.08.2010.

više