• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Opšte informacije

  Zapošljavanje novih radnika se vrši na osnovu Člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Sl.Gl RS. br.37/12, 44/15 i 100/17) a takođe na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Okružnog suda u Doboju.

  Procedura zapošljavanja radnika regulisana je Pravilnikom o proceduri zapošljavanja radnika Okružnog suda u Doboju 013-0-Su-19-000 170 od 25.03.2019. godine, dok je postupanje Komisije za sprovođenje postupka izbora radnika regulisano Poslovnikom o načinu rada Komisije broj 013-0-Su-19-000 170 – 1 od 03.11.2022. godine.

  Na linkovima desno nalazi se propisani obrazac prijave (ćirilična verzija, latinična verzija) koji podnosilac treba ispuniti i predati uz prijavu na javni konkurs.

  Podnosilac prijave treba pažljivo popuniti obrazac u skladu sa uputstvima koji se nalaze unutar obrasca.

  Propisani obrazac prijave na javni konkurs može se preuzeti i u pisarnici Okružnog suda u Doboju.

   

  U prilogu se nalaze Pravilnik o proceduri zapošljavanja radnika Okružnog suda u Doboju i Poslovnik o načinu rada Komisije za sprovođenje postupka izbora radnika.

  • 1 - 1 / 1
  • 1