• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse


  Uplatnica za troškove upravnog postupka i troškove postupka priznanja stranih sudskih odluka se popunjava na sljedeći način:
  Primalac: Budžet RS
  Broj Žiro Računa: 5620990000055687
  Svrha Doznake: Sudska Taksa
  Vrsta prihoda: 722211
  Opština: 028
  Oznaka budžetske organizacije: 1050001
  Poziv na broj: broj predmeta
  Naziv poreskog obveznika:
  - za fizičko lice: jmbg
  - za pravno lice: jib
  Uplatnica za troškove krivičnog postupka se popunjava na sljedeći način:
  Primalac: Budžet RS
  Broj žiro računa: 5620990000055687
  Svrha doznake: troškovi krivičnog postupka
  Vrsta prihoda: 722211
  Opština: 028
  Oznaka budžetske organizacije: 1050001
  Poziv na broj: broj predmeta
  Naziv poreskog obveznika:
  - za fizičko lice: jmbg
  - za pravno lice: jib
  Uplatnica za novčane kazne se popunjava na sljedeći način:
  Primalac: Budžet RS
  Broj žiro računa: 5620990000055687
  Svrha doznake: novčana kazna
  Vrsta prihoda: 723114
  Opština: 028
  Oznaka budžetske organizacije: 1050001
  Poziv na broj: broj predmeta
  Naziv poreskog obveznika:
  - za fizičko lice: jmbg
  - za pravno lice: jib


  Više o sudskim taksama u prilogu


  • 1 - 1 / 1
  • 1