Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Oslobođen Od Optužbe

08.07.2020.

Okružni sud u Doboju donio je dana 07.07.2020. godine presudu kojom se optuženi VLADIMIR KRAJIŠNIK, iz Gornje Mravice, opština Prnjavor oslobađa od optužbe za krivično djelo pod tačkom 1. prevara iz člana 230 stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i pod tačkom 2. krivično djelo teška krađa iz člana 226. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske. na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.OPTUŽENI: VLADIMIR KRAJIŠNIK, sa ostalim ličnim podacima kao u spisu

na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske


OSLOBAĐA SE OD OPTUŽBE


da je:


1.tačno neutvrđenog dana početkom avgusta mjeseca 2017. godine, u P., opština D., u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, znajući od ranije K. Z., direktora preduzeća „F.“ d.o.o. sa sjedištem u P.bb i da je istom potrebna CNC mašina – tokarski stroj, istom lažno obećao da će mu u Švajcarskoj kupiti jednu CNC mašinu – tokarski stroj, vrijednosti 20.000,00 Eura, te zatražio od oštećenog avans u iznosu od 10.000,00 KM, navodno za kupovinu navedenog stroja, u što je oštećeni i povjerovao, pa kako mu je navedeni stroj bio potreban, dao optuženom 10.000,00 KM, na ime avansa za kupovinu tokarskog stroja, koji novac je optuženi uzeo od oštećenog, a da nikada nije kupio oštećenom navedeni tokarski stroj, niti mu je vratio 10.000,00 KM, koje je od njega uzeo na ime avansa za kupovinu navedenog strojadakle, da je u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist doveo neko lice lažnim prikazivanjem činjenica u zabludu i time ga naveo da to lice na štetu svoje imovine nešto učini,2. u vremenskom periodu od 12 do 14. 8. 2017.godine, u P., opština D., iskoristivši poznanstvo sa oštećenim K.Z. direktorom preduzeća „F.“ d.o.o. u vrijeme dok se oštećeni nalazio na godišnjem odmoru, u dva navrata došao u krug navedenog preduzeća, te pošto je od ranije znao gdje se nalazi ključ od magacina, isti uzeo i otključao magacin, te u namjeri da protivpravno prisvoji materijal za obradu metala, koji je oštećeni uvezao iz Švajcarske, iz navedenog magacina uzeo i prisvojio materijal vlasništvo oštećenog, koji je utovario u svoje putničko motorno vozilo i to:- 190 komada pločica vrijednosti 1544,985 KM, šifra pločica M0000022,


- 50 komada pločica vrijednosti 252,135 KM, šifra pločica M0000035,


- 40 komada pločica vrijednosti 217,152 KM, šifra pločica M0000037,


- 40 komada pločica vrijednosti 238,212 KM, šifra pločica M0000038,


- 70 komada pločica vrijednosti 389,844 KM, šifra pločica M0000051,


- 90 komada pločica vrijednosti 501,228 KM, šifra pločica M0000053,


- 90 komada pločica vrijednosti 714,987 KM, šifra pločica M0000171,


- 80 komada pločica vrijednosti 664,56 KM, šifra pločica M0001008,


- 80 komada pločica vrijednosti 664,56 KM, šifra pločica M0001010,


- 90 komada pločica vrijednosti 810,81 KM, šifra pločica M0001104,


- 60 komada pločica vrijednosti 313,794 KM, šifra pločica M0001882,


- 70 komada pločica vrijednosti 575,757 KM, šifra pločica M0002182,


- 30 komada pločica vrijednosti 249,561 KM, šifra pločica M0002183,


- 60 komada pločica vrijednosti 11.154,78 KM, šifra pločica M0002218,


- 100 komada pločica vrijednosti 934,83 KM, šifra pločica M0002219,


- 160 komada pločica vrijednosti 1067,04 KM, šifra pločica M0002918,


- 80 komada pločica vrijednosti 585 KM, šifra pločica M0003089,


- 50 komada pločica vrijednosti 354,51 KM, šifra pločica M0003388,


- 30 komada pločica vrijednosti 199,017 KM, šifra pločica M0003389,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 306,5166 KM, šifra M2000553,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 703,4742 KM, šifra M2000555,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 396,9576 KM, šifra M2000556,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 668,304 KM, šifra M2000558,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 216,0639 KM, šifra M2000678,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 216,0756 KM, šifra M2000680,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 884,3562 KM, šifra M2000690,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 442,1781 KM, šifra M2000699,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 811,2312, šifra M2000699,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 346,7061 KM, šifra M2000700,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 336,6558 KM, šifra M2000711,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 1145,664 KM, šifra M2000712,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 180,8937 KM, šifra M2001663,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 462,2904 KM, šifra M2001664,


- 2 držač za glod. pločice vrijednosti 693,4122 KM, šifra M2002798,


- 3 držača za glod. pločice vrijednosti 1281,3255 KM, šifra M2002800,


- 3 držača za glod. pločice vrijednosti 422,0775 KM, šifra M2002807,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 351,7254 KM, šifra M2002813,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 231,1452 KM, šifra M2002814,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 185,913 KM, šifra M2002818,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 442,1898 KM, šifra M2002820,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 381,8646 KM, šifra M2002963,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 206,0019 KM, šifra M2002964,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 412,0506 KM, šifra M2002965,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 160,7931 KM, šifra M2002966,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 904,6674 KM, šifra M2002967,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 180,8937 KM, šifra M2002968,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 276,3657 KM, šifra M2002969,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 231,1452 KM, šifra M2002970,


- 1 držača za glod. pločice vrijednosti 266,3154 KM, šifra M2002972,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 331,6365 KM, šifra M2002974,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 924,5574 KM, šifra M2002975,


- 1 držač za glod. pločice vrijednosti 226,1142 KM, šifra M2003337,


- 2 držača za glod. pločice vrijednosti 693,4122 KM, šifra M2003837,


- 5 HM Glodalo vrijednosti 148,239 KM, šifra M5003548,


- 11 HM Glodalo vrijednosti 323,037 KM, šifra M5003551,


- 18 HM Glodalo vrijednosti 675,6048 KM, šifra M5003552,


- 20 HM Glodalo vrijednosti 1067,274 KM, šifra M5003553,


- 20 HM Glodalo vrijednosti 1422,954 KM, šifra M5003554,


- 3 HM Glodalo vrijednosti 92,664 KM, šifra M5003555,


- 14 HM Glodalo vrijednosti 1027,6812 KM, šifra M5003564,


- 2 HM Glodalo vrijednosti 58,734 KM, šifra M5003570,


- 3 HM Glodalo vrijednosti 80,0631 KM, šifra M5003573,


- 3 HM Glodalo vrijednosti 80,0631 KM, šifra M5003574,


- 12 HM Glodalo vrijednosti 350,0172 KM, šifra M5003575,


- 18 HM Glodalo vrijednosti 710,9856 KM, šifra M5003576,


- 28 HM Glodalo vrijednosti 1542,3408 KM, šifra M5003577,


- 26 HM Glodalo vrijednosti 1809,6858 KM, šifra M5003578,


- 26 HM Glodalo vrijednosti 3619,6758 KM, šifra M5003579,


- 19 HM Glodalo vrijednosti 738,7029 KM, šifra M5003594,


- 20 HM Glodalo vrijednosti 949,104 KM, šifra M5003595,


- 27 HM Glodalo vrijednosti 1946,2599 KM, šifra M5003596,


- 28 HM Glodalo vrijednosti 2723,994 KM, šifra M5003597,


- 12 HM Glodalo vrijednosti 474,1308 KM, šifra M5003607,


- 4 HM Glodalo vrijednosti 158,0904 KM, šifra M5003608,


- 14 HM Glodalo vrijednosti 608,6808 KM, šifra M5003609,


- 18 HM Glodalo vrijednosti 1031,7294 KM, šifra M5003610,


- 25 HM Glodalo vrijednosti 2187,6075 KM, šifra M5003611,


- 25 HM Glodalo vrijednosti 2834,0325 KM, šifra M5003612,


- 70 Pločica vrijednosti 606,879 KM, šifra T0000475,


- 80 Pločica vrijednosti 693,576 KM, šifra T0000476,


- 80 Pločica vrijednosti 525,096 KM, šifra T0000491,


- 150 Pločica vrijednosti 1193,4 KM, šifra T0000951,


- 30 Pločica vrijednosti 223,587 KM, šifra T0001895,


- 30 Pločica vrijednosti 297,297 KM, šifra T0001944,


- 80 Pločica vrijednosti 653,328 KM, šifra T0001951,


- 90 Pločica vrijednosti 780,273 KM, šifra T0002157,


- 90 Pločica vrijednosti 891,891 KM, šifra T0002793,


- 110 Pločica vrijednosti 864,864 KM, šifra T0003884,


- 50 Pločica vrijednosti 325,26 KM, šifra T0004113ukupne vrijednosti od 71.070,50 KM, te isti odvezao u nepoznatom pravcu,dakle, da je oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da je protivpravno prisvoji, a vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 50.000,00 KM,čime bi učinio i to pod tačkom 1. izreke presude krivično djelo prevara iz člana 230. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i pod tačkom 2. izreke presude krivično djelo teška krađa iz člana 226. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske.Troškovi krivičnog postupka iz člana 96. stav 2.tačke a) do đ) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, kao i nužni izdaci optuženog i nužni izdaci i nagrada branioca padaju na teret budžetskih sredstava.Oštećeni Z.K. se sa imovinskopravnim zahtjevom prema optuženom u cjelini upućuje na parnični postupak.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

OSLOBOĐEN OD OPTUŽBE

25.06.2020.

Okružni sud u Doboju donio je dana 25.06.2020. godine  presudu kojom se optuženi CVIJIĆ PREDRAG, iz Petrova,   oslobađa od optužbe  za krivično  djelo pod tačkom 1. Silovanje  iz člana 193.  stav 2. u vezi sa  stavom  1. Krivičnog zakona Republike Srpske  i  pod tačkom 2. krivično djelo silovanje iz člana 193. stav 4. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske na osnovu člana 298. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

OSLOBOĐEN OD OPTUŽBE

08.06.2020.

Okružni sud u Doboju donio je dana 08.06.2020. godine  presudu kojom se optuženi MILENKO VUKAŠINOVIĆ, iz  Kožuha, grad Doboj  oslobađa od optužbe  za krivično  djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina  iz člana 172.  stav 3. u vezi sa  stavom  1. Krivičnog zakona Republike Srpske  na osnovu člana 298. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

OSUĐEN ZA UBISTVO U POKUŠAJU

13.05.2020.

Okružni sud u Doboju donio je dana 12.05.2020. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice kojom je optuženi S.J.  iz M P.  grad D. oglašen krivim za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1  u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine. Prema optuženom se produžava pritvor I može trajati najduže 9 ( devet) mjeseci.

/ iz zapisnika/

OPTUŽENI:

S.J.  iz M.P. grad D.., sa ostalim podacima kao u spisu predmeta,

KRIV JE

            Što je :

                       
Dana 15.09.2019. godine oko 05,00 časova u mjestu V.B., grad Doboj, došao putničkim automobilom marke „Toyota“ registrarskih oznaka - na parking prostor ispred svadbenog salona „T“, gdje su se pored parkiranog putničkog automobila marke „Audi“ registarskih oznaka --- nalazili oštećeni H. S., J. S., M. M. i D. A., nakon čega je J. S. zaustavio svoje vozilo kojim je upravljao i izašao iz istog, a potom iz vozila uzeo vatreno oružje-pušku nepoznate marke, pa htijući da liši života oštećenog H.S., prema oštećenom S. ispalio jedan  metak iz puške nepoznate marke, kojom prilikom je oštećenom nanio povrede u vidu ustrelnih rana prednje strane trbuha, nadkoljenice i desne podkoljenice i prostrelnu ranu lijeve podkoljenice, a koje povrede predstavljaju lake tjelesne povrede,

dakle, drugog pokušao lišiti života

čime je učinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1 u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i na osnovu člana  46. stav 1., člana 53. stav 1. i člana 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske


OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE

Na osnovu člana 59. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika  Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 15.09.2019. godine od  09,30 časova, pa nadalje.

Na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku obavezuje se optuženi da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 2.393,74 KM, te paušal u iznosu od 150,00 u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

ODREĐEN PRITVOR

11.05.2020.

Sudija za prethodni postupak je dana 10.05.2020. godine odredio  pritvor prema N.N. iz M.  popština S. grad D. osumnjičenog za krivično djelo ubistvo iz člana 124 stav 1. Krivičnog zakonika  Republike Srpske .

Pritvor je određen po osnovu  člana 197. stav 1. tačka  g).  Zakona o krivičnom postupku.

Pritvor može da traje najduže jedan mjesec a teče  od 08.05.2020.godine od 22,50 časova  kao dana i časa lišenja slobode.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

OSUĐEN ZA RAZBOJNIČKU KRAĐU

09.03.2020.

OSUĐEN ZA RAZBOJNIČKU KRAĐU

 

 

Okružni sud u Doboju donio je dana 05.03.2020. godine  presudu kojom se optuženi A.S. iz  G.T.opština P. oglašen krivim  za krivično djelo razbojnička krađa iz člana 234. stav 1 . Krivičnog zakona Republike Srpske i  osuđen na kaznu zatvora u trajanju od  1 (jedne) godine. i 10 ( deset ) mjeseci  

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI:A.S. iz G.T.opština P .


Kriv je


što je:

 

dana 08.07.2017. godine oko 04,40 časova u mjestu D. L., opština D., u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, došao do STR „D“, vlasništvo D. M., gdje je upotrebom fizičke snage, metalnog pajsera i šarafcigera, na dvokrilnom prozoru dimenzija 2,25 x 1,65 metara, nasilno skinuo panel ploču dimenzija 75x40 cm, te kroz tako načinjen otvor ušao u unutrašnjost, odakle je iz kase uzeo i prisvojio 8 paklica cigareta „Bond“, 2 paklice cigareta „Filter 160“, jednu paklicu cigareta „Jork“ plavi, jednu paklicu cigareta „Drina sa filterom“, 1x 10 KM, 2x 5 KM, 3x 2 KM, 1x 1 hrvatska kuna, 1x 1 euro, 8 x 0,50 feninga, 19 x 20 feninga, 2 x 10 feninga i 3 x 0,5 feninga, da bi prilikom provlačenja u ležećem položaju kroz prethodno načinjen otvor u  namjeri da napusti lice mjesta optuženog  zatekao D.B. koji ga je uhvatio rukama za leđa, da bi nakon kraćeg međusobnog naguravanja  zajedno pali na tlo, potom  optuženi se otrgnuo od D. B. te  ustao sa tla,  nakon  čega je  optuženi D.B. zadao jedan udarac nogom u predjelu glave, nanijevši mu tom prilikom tjelesne povrede u vidu razderno-nagnječne rane gornjeg kapka lijevog oka uz nagnječenje lijeve strane lica, da bi potom optuženi  pobjegao sa lica mjesta,

 

               dakle, zatečen na djelu krađe, pa u namjeri da ukradenu stvar zadrži upotrijebio silu protiv nekog lica,

 

                 čime je počinio krivično djelo razbojničke krađe iz člana 234. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske

 

              pa sud optuženog A. S.  za počinjeno krivično  djelo, uz primjenu članova   32,   33  i   37. Krivičnog zakona Republike Srpske

 

OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD  1 (JEDNE)  GODINE  i  10 ( deset) mjeseci

  

              Na osnovu  člana 99.stav 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženi A.S. u cijelosti se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka, koji  padaju na teret budžetskih sredstava a na osnovu člana 101. Zakona o krivičnom postupku  Republike Srpske nagrada i  nužni izdaci postavljenog branioca padaju na teret budžetskih sredstava.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh