Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Osuđen kao saizvršilac za iznudu

12.07.2021.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 12.07.2021. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi R.Z.  iz N.S. Republika Srbija. oglašen kao saizvršilac krivim za krivično djelo iznuda iz člana 232. stav 1 u vezi sa članom 37. Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci. Prema optuženom je produžen pritvor.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:

 R.Z. iz N.S. Republika Srbija. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

  

KRIV JE

 ŠTO JE:

 što je: zajedno sa optuženim R. Z.

 

            dana 23.03.2021. godine oko 20,45 časova, u mjestu Š., opština Š., na parking prostoru restorana ,,E.“, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, fizički napali lice holandskog državljanina C. M V. V., sa privremenim boravkom u mjestu D. D., opština O., na način što su istom zadali više udaraca šakama u predjelu glave i tijela, nanijevši mu lake tjelesne povrede, u vidu razderne rane desne obrve, krvni podliv gornjeg kapka desnog oka i rožnjače desnog oka, te ga na taj način prisilili da im oštećeni na ime duga koji je imao prema P. Z. da novac u iznosu od 600,00 KM i  ručni sat marke ,,Ges'' sa metalnom narukvicom koji se nalazio na njegovoj ruci, vrijednosti oko 700,00 KM, nakon čega su se sa prisvojenim predmetima putničkim motornim vozilom marke ,,Mercedes'', tip ,,Vaneo'', registarskih oznaka -----, udaljili sa lica mjesta,

 

            dakle, u namjeri da sebi  pribave protivpravnu imovinsku korist, silom prinudili drugog da nešto učini na štetu svoje imovine,

 

            čime je učinio krivično djelo iznuda iz člana 232.  stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a sve u vezi sa članom 37. istog zakonika,

 

            pa ga  sud u skladu sa prihvaćenim sporazumom o priznanju krivice, uz primjenu člana 43., 46. stav 1.  i  člana 53.stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osuđuje na

  

KAZNU ZATVORA

U TRAJANJU OD  8 (osam) MJESECI

  

Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od dana 23.3.2021. godine od 22,30 časova, pa nadalje.

 

Optuženi  se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka plati solidarno iznos od 4.543,43 KM na ime troškova prevođenja, DNK vještačenja i vještačenja tjelesnih povreda oštećenog, a na osnovu člana 99. stav 1.Zakona o krivičnom postupku RS, optuženi je dužan da plati troškove krivičnog postupka u paušalnom iznosu od 150,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

 

U smislu člana 108. stav 3. Zakona okrivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni C. M Van V. sa privremenim boravkom u mjestu D.D., opština O. se upćuje da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parničnom postupku.

 

O privremeno oduzetim predmetima od optuženog po naredbi ovog suda, kao predmeti koji su poslužili kao dokaz u krivičnom postupku, donijeće se  posebno rješenje.

 

Protiv optuženog produžava se pritvor nakon izricanja presude po osnovu člana 197. stav 1 tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

 

Pritvor po ovom rješenju može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

 

            Donošenje nepravosnažne presude protiv R.Z. iz  N.S, Republika Srbija. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Osuđen kao saizvršilac za iznudu

12.07.2021.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 12.07.2021. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Z.P.  iz N.S. Republika Srbija. oglašen kao saizvršilac krivim za krivično djelo iznuda iz člana 232. stav 1 u vezi sa članom 37. Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci. Prema optuženom je produžen pritvor.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:

 

Z.P. iz N.S. Republika Srbija. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

  

KRIV JE

 

ŠTO JE:

 što je: zajedno sa optuženim R. Z.

             dana 23.03.2021. godine oko 20,45 časova, u mjestu Š., opština Š., na parking prostoru restorana ,,E.“, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, fizički napali lice holandskog državljanina C. M V. V., sa privremenim boravkom u mjestu D. D., opština O., na način što su istom zadali više udaraca šakama u predjelu glave i tijela, nanijevši mu lake tjelesne povrede, u vidu razderne rane desne obrve, krvni podliv gornjeg kapka desnog oka i rožnjače desnog oka, te ga na taj način prisilili da im oštećeni na ime duga koji je imao prema P. Z. da novac u iznosu od 600,00 KM i  ručni sat marke ,,Ges'' sa metalnom narukvicom koji se nalazio na njegovoj ruci, vrijednosti oko 700,00 KM, nakon čega su se sa prisvojenim predmetima putničkim motornim vozilom marke ,,Mercedes'', tip ,,Vaneo'', registarskih oznaka -----, udaljili sa lica mjesta,

 

            dakle, u namjeri da sebi  pribave protivpravnu imovinsku korist, silom prinudili drugog da nešto učini na štetu svoje imovine,

 

            čime je učinio krivično djelo iznuda iz člana 232.  stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a sve u vezi sa članom 37. istog zakonika,

 

            pa ga  sud u skladu sa prihvaćenim sporazumom o priznanju krivice, uz primjenu člana 43., 46. stav 1.  i  člana 53.stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osuđuje na

  

KAZNU ZATVORA

U TRAJANJU OD  8 (osam) MJESECI

  

Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od dana 23.3.2021. godine od 22,30 časova, pa nadalje.

 

Optuženi  se obavezuje da na ime troškova krivičnog postupka plati solidarno iznos od 4.543,43 KM na ime troškova prevođenja, DNK vještačenja i vještačenja tjelesnih povreda oštećenog, a na osnovu člana 99. stav 1.Zakona o krivičnom postupku RS, optuženi je dužan da plati troškove krivičnog postupka u paušalnom iznosu od 150,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

 

U smislu člana 108. stav 3. Zakona okrivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni C. M Van V. sa privremenim boravkom u mjestu D.D., opština O. se upćuje da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parničnom postupku.

 

O privremeno oduzetim predmetima od optuženog po naredbi ovog suda, kao predmeti koji su poslužili kao dokaz u krivičnom postupku, donijeće se  posebno rješenje.

 

Protiv optuženog produžava se pritvor nakon izricanja presude po osnovu člana 197. stav 1 tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

 

Pritvor po ovom rješenju može trajati do pravosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

 

            Donošenje nepravosnažne presude protiv Z.P. iz  N.S, Republika Srbija. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Oslobođen od optužbe

03.06.2021.

Okružni sud u Doboju donio je dana 02.06.2021. godine  presudu kojom se optuženi Lj.Đ.  iz  M. opština D.  oslobađa od optužbe  za krivično razbojništvo  iz člana 227.  stav 2. u vezi sa  stavom  1. Krivičnog zakona Republike Srpske  na osnovu člana 298. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. 


Optuženom LJ.Đ. iz M. opština. D.  je stavljeno na teret da je: 

     

            dana 20.11.2017. godine oko 23,00 časova, u mjestu Donji Kalenderovci, opština Derventa, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, a nakon što je se maskirao stavivši preko lica najlon čarapu, došao do kuće vlasništvo oštećene S.A., gdje je upotrebom fizičke snage izvršio nasilno otvaranje ulaznih vrata kuće te došao do predulaznih vrata, pri čemu je oštećena S.A. čuvši buku ustala u namjeri da otključa vrata misleći da dolazi njen sin A., da bi pred vratima vidjela maskirano lice koje joj je odmah stisnutom šakom zadalo udarac u predjelu glave, a potom rekao: „Daj ogrlicu“, na što je oštećena odgovorila da nema ogrlicu, a optuženi joj je ponovo zadao udarac rukom u predjelu glave, od kojeg udarca je oštećena pala na pod, te je isti ponovo rekao: „Daj ogrlicu, rekao mi je A. da mu je donesem“, te u tom momentu dok je oštećena ležala na podu, iako je bio svjestan da takvim radnjama može oštećenoj nanijeti tešku tjelesnu povredu, na što je i pristao, zadao joj nekoliko udaraca rukama i nogama po čitavom tijelu, kojom prilikom joj je iz oba uha istrgnuo zlatne minđuše, nanijevši joj na taj način tešku tjelesnu povredu u vidu preloma kosti prvog članka četvrtog prsta desne šake, razdernu ranu lijevog obrvnog predjela, desnog tjemenog predjela, obje ušne školjke i krvni podliv lijevog očnog predjela i desne šake, nakon čega je ušao u prostoriju dnevnog boravka odakle je uzeo i prisvojio novac u iznosu od 30,00 KM i mobilni telefon marke „Alkatel“, da bi potom izašao iz kuće i udaljio se u nepoznatom pravcu, 


             dakle, da je upotrebom sile oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, a pri izvršenju djela nekom licu umišljajno nanesena teška tjelesna povreda, 


čime bi učinio krivično djelo razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske 


            Troškovi krivičnog postupka iz člana 96. stav 2. tačka a) do đ) zakon o krivičnom postupku Republike Srpske, kao i nužni izdaci optuženog i nužni izdaci i nagrada branioca, padaju na teret budžetskih sredstava. 


            Oštećena A.S. sa imovinskopravnim zahtjevom prema optuženom se upućuje na parnični postupak.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Osuđen za tjelesnu povredu, nehatno lišenje života i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija

02.06.2021.

Okružni sud u Doboju donio je dana 31.05.2021. godine presudu kojom je optuženi P. S.  iz O., opština Š. oglašen krivim za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,   krivično djelo nehatno lišenje života iz člana 128. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i osuđen na  jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godina I 4 (četiri) mjeseca.Prema optuženom se ukida pritvor i isti se ima odmah pustiti na slobodu.

/ iz zapisnika/

OPTUŽENI:

P.S..  iz O., opština Š..., sa ostalim podacima kao u spisu predmeta,

KRIV JE

            Što je :

  1.                        

            Dana 25.07.2020. godine, oko 02,50 časova, u Modriči, u ugostiteljskom objektu Kafe bar ,,Colosseum’’ M.R. s.p. Modriča koji se nalazi na Trgu dr Milana Jelića 2, nakon verbalne rasprave sa O.E., a zatim i verbalnog sukoba sa oštećenim Ć. N., u stanju bitno smanjene uračunljivosti usljed teške alkoholisanosti, sa koncentracijom apsolutnog alkohola u krvi od 2,82 g/kg odnosno 2,98 promila (stadij teškog pijanstva) što odgovara stanju privremene duševne poremećenosti, odlazi do ulaza u šank, gdje dolazi do naguravanja između optuženog S.P. i Ć.N., da bi u jednom momentu optuženi S. P. okrenuo leđa Ć. N., te iz platnene torbice sivo crne boje sa remnikom, koju je donio sa sobom prilikom dolaska u navedeni ugostiteljski objekat i u kojoj je držao pištolj marke  ,,Crvena zastava’’ M-57, kalibra --- mm, fabričkog broja ---- srebrene boje sa naknadno ugrađenim kompenzatorom trzaja i gumenom oblogom rukohvata, a koji pištolj je neovlašteno nosio sa sobom i za koji nije imao oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja, izvadio pištolj, te se sa pištoljem u lijevoj ruci okreće prema Ć. N. i kreće prema istom sa ispruženom lijevom rukom u kojoj drži pištolj usmjeren u pravcu glave Ć. N., repetirajući pištolj i sa cijevi pištolja udara Ć.N. u predjelu  desne  strane glave  nanijevši mu povredu u vidu oguljotine kože desnog čeonog predjela glave koja povreda je u vrijeme povređivanja predstavljala laku tjelesnu povredu, u kom momentu istima prilaze R. M. i O. E. gdje dolazi do naguravanja između Ć. N., R. M.i S. P., dok O. E. sa leđa hvata R. M. pokušavajući da ga povuče unazad, a oštećeni R. M. prilazi istima i gura se između Ć. N. i optuženog S. P. koji u tom momentu u lijevoj ruci drži pištolj, svjestan da je pištolj prethodno repetirao, čime je metak potisnuo u cijev i da povlačenjem okidača na pištolju koji je usmjeren prema tijelu oštećenog R. M. može istog lišiti života, olako držeći da do zabranjene posljedice neće doći, te u momentu dok se otimao za pištolj sa Ć. N., iz pištolja koji je držao u ruci ispaljuje jedan metak kojim je pogodio oštećenog R. M. u prednju desnu stranu grudnog koša, nanijevši mu na taj način ranu u vidu prostreline, koja se kanalom između petog i šestog rebra desne strane grudnog koša nastavljala u grudnu duplju, pa kroz desni donji plućni režanj, pa kroz međurebarni mišić između osmog i devetog rebra desne strane grudnog koša uz pripoj za kičmeni stub i koja se završava izlaznom ranom u dosredišnjem predjelu leđa, od koje povrede je oštećeni R.M. podlegao na licu mjesta usljed iskrvavljenja iz prostreline desnog donjeg plućnog režnja i raskidanih krvnih sudova duž kanala prostreline

dakle, oružjem tjelesno povrijedio Ć.N., nehatno lišio života R. M., te neovlašteno na javnom mjestu nosio oružje čije je nabavljanje građanima dozvoljeno, a za koje nije imao oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja

čime je počinio krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivično djelo nehatno lišenje života iz člana 128. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske,   p a   m u   s u d

na  osnovu člana 131. stav 2. u vezi sa stavom 1., člana 128. stav 1.,  člana 361. stav 4., člana 46. stav 1., člana 56. stav 1. i 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske za krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske  UTVRĐUJE kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, za krivično djelo nehatno lišenje života iz člana 128. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske  UTVRĐUJE kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiti) godine, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske UTVRĐUJE kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca,  p a   g a   s u d

 O S U Đ U J E 

NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 4 (četiri) GODINE

I 4 (ČETIRI) MJESECA 

Na osnovu člana  59 stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru  od dana 25.07.2020. godine od 08,30 časova do 31.05.2021. godine.

Na osnovu člana  člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog Simićević Perice oduzma se pištolj marke „Crvena zastava M-57“, kalibra --- mm, fabričkog broja ----, srebrene boje sa naknadno ugrađenim kompenzatorom trzaja i gumenom oblogom rukohvata sa jednom čaurom ispaljenog metka kalibra -- mm pronađena u ležištu cijevi navedenog pištolja i okvir od pištolja koji se nalazio u pištolju i 4 metka kalibra -- mm pronađeni u okviru navedenog pištolja, 6 komada pištoljskih metaka sa pištoljskim zrnom kalibra -- mm.

Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP obavezuje se optuženi da na ime toškova krivičnog postupka isplati iznos od 5775,35 KM, te paušal od 150,00 KM sve u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude 

-          Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP obavezuje se optuženi da na ime naknade štete isplati : oštećenoj R. J.,  iznos od 4.000,00 KM na ime materijalne štete (troškovi za hranu i piće radi sahrane), pomena za sedmicu, četeresnicu, polugodišnjicu i godišnjicu, crnina, sva prateća pogrebna oprema – sanduk, krst, prevoz pokojnika, grobari, odijelo) i to sa z.z kamatom od nastanka štetne posljedice, tj. 25.07.2020. godine do isplate; iznos od 4.000,00 KM na ime troškova izrade grobnog mjesta i nadgrobnog spomenika sa z.z kamatom od dana donošenja presude pa do isplate; oštećenima R. J. i mldb. R. P., sinu pokojnog R. M. iznos od po 10.000,00 KM na ime nematerijalne štete zbog duševne boli, zbog gubitka bliskog srodnika, sa z.z kamatom od dana donošenja presude pa do isplate. Novčane iznose na ime imovinsko pravnog zahtjeva  optuženi je dužan isplatiti oštećenim R.J. i mldb. R. P. u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti presude. Obavezuje se optuženi da oštećenom mldb. R. P., sinu pokojnog M. na ime naknade za izdržavanje isplaćuje iznose od po 300,00 KM mjesečno (novčana renta za izdržavanje), počev od dana nastanka štetne posljedice, tj. 25.07.2020. godine, pa dok za to postoje zakonski razlozi 

        Donošenje nepravosnažne presude protiv S.P.  iz O., opština Š. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Određen pritvor

13.05.2021.

Sudija za prethodni postupak je dana 12.05.2021. godine odredio  pritvor prema Mahmutović Enveru iz Ilidže,opština Ilidža, Mandal Enisa. iz Ilidže, opština Ilidža i Sahačić Adnana iz Gradačca, opština Gradačac. osumnjičenih za krivično djelo teška krađa iz člana 226 stav 2 u vezi sa članom 37,  krivičnog djela teška krađa iz člana 226. stav 2. u vezi sa članom 37. i 22., krivičnog djela teška krađa iz člana 226.  stav 1. tačka 2. u vezi stava 2. i člana 37, krivičnog djela teška krađa iz člana 226. stav 2. u vezi člana 37 i krivičnog djela teška krađa iz člana 226 stav 1. tačka 2. u vezi stava 3. i člana 37. Krivičnog zakonika RS.

Pritvor je određen po osnovu  člana 197. stav 1. tačka a) i v).  Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Pritvor po ovom rješenju teče za Mahmutović Omera od 10.05.2021.  godine od 11,00 časova, Mandal Enisa od 10.05.2021. godine od 09.20 časova i Sahačić Adnana od 10.05.2021. godine od 12,00 časova i isti može trajati naduže jedan mjesec tj.  za Mahmutović Omera do 10.06.2021.  godine do 11,00 časova, Mandal Enisa do 10.06.2021.  godine do 09,20 časova i Sahačić Adnana do 10.06.2021.  godine do 12,00 časova

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Osuđen za za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga

27.04.2021.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 26.04.2021. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Zečević Dejan iz Broda, oglašen  krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske   i osuđen na  kaznu zatvora u trajanju od  3 (tri) mjeseca.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:

Zečevi Dejan iz  Broda. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

KRIV JE

 ŠTO JE:

Od početka ljeta 2017.godine pa sve do 27.08.2017.godine, u dvorištu kuće nepoznatog vlasnika, koja se nalazi u Brodu,  suprotno odredbama člana 4. i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju opojnih droga, iako je bio svjestan i znao da se radi o opojnoj drogi, biljnoj vrsti konoplja Cannabis Sativa L, koja se nalazi na listi opojnih droga u Tabeli 1 pod rednim brojem 13, koja u sebi sadrži psihotropnu supstancu tetrahidrokanabinol, koja se nalazi na listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26, vršio neovlaštenu proizvodnju navedene opojne droge, tako što je prethodno nabavio sjemenke konoplje, a zatim ih zasijao u više PVC kanti i uzgajao na navedenoj adresi, gdje su dana 27.08.2017.godine oko 00,05 časova od strane policijskih službenika pronađene i oduzete 3 stabljike biljke konoplja Cannabis Sativa L, za koje je vještačenjem utvrđeno da sadrže psihotropnu supstancu tetrahidrokanabinol,

dakle, neovlašteno proizvodio supstance koje su proglašene za opojne droge,

čime je učinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207.stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

pa ga sud na osnovu  člana 207.stav 1. člana 53. stav 3., člana 54. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika RS

 

                                                           OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3(TRI) MJESECA

Na osnovu člana 207 stav 8. Krivičnog zakonika od optuženog se oduzimaju tri stabljike droge koje se sa ostatkom droge vraćenim sa vještačenja nalazi u PS Brod.

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP optuženi se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

Donošenje nepravosnažne presude protiv Zečević Dejana iz  Broda ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

 

 Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh