Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Osuđen za ratni zločin

26.02.2021.

Okružni sud u Doboju donio je dana 24.02.2021. godine  presudu kojom je optuženi Staniša Miljanović sa boravištem u Doboju,  oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, preuzetog zakona  i  osuđuje na  kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije ) godine i 6 (šest) mjeseci.

  

Optuženi  Staniša Miljanović.sa boravištem u Doboju.  


K R I V    JE

       

što  je:

 

            Kršeći pravila međunarodnog prava, sadržana u članu 3. stav 1 tačka a) Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine i članu 13. stav 2 u vezi sa članom 4. stav 1 i 2 tačka a) Dopunskog protokola uz navedenu konvenciju o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 08.06.1977. godine (Protokol II), za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane, sa druge strane, u vremenskom periodu od početka mjeseca maja 1992. godine do kraja ljeta 1992. godine, kao stražar u Okružnom zatvoru u Doboju, fizičkim zlostavljanjem prema civilnim licima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a nakon njihovog privođenja sa cijelog područja opštine Doboj u Okružni zatvor, nanosio povrede tjelesnog integriteta na način da je: 

 

Sredinom mjeseca maja 1992. godine, narušio tjelesni integritet oštećenog  Hidić Ešefa, na način da je u trenutku kada su se zatvorenici vraćali iz toaleta, iz grupe izdvojio  oštećenog, odveo ga u vešeraj i istom zadao više udaraca palicom po glavi i drugim dijelovima tijela.   

 

Dana 08.06.1992.godine nanosio povrede tjelesnog integriteta oštećenom Mešić Sulji na način da je došao pred ćeliju u kojoj se Mešić nalazio, te je istom naredio da provuče glavu  kroz mali prozor na vratima ćelije,  a zatim ga uhvatio za kosu i zadao više udaraca u glavu,  od čega je jedan udarac bio i drškom noža u predjelu čela, nakon čega je otključao vrata ćelije i ušao u ćeliju,  a potom oštećenom zadao dva udarca- uboda nožem i to jedan s prednje strane iznad srca prema pazuhu, a drugi udarac- ubod u predjelu lijevog bubrega,  od čega je oštećeni počeo da krvari, da bi u periodu od 03.05.1992.godine pa do 05.10.1992.godine još u nekoliko navrata,  tukao oštećenog  na način da mu prvo naredi da provuče glavu na šalter od vrata ćelije,  gdje se donosi hrana,  potom ga hvatao rukama za kosu i vukao, a  onda mu zadavao udarce po glavi.

 

U vremenskom periodu od mjeseca juna 1992.godine,  pa do kraja ljeta 1992.godine,  u više navrata narušavao tjelesni integritet oštećenog Ibraković Šabana, na način da je,  sam ili zajedno sa ostalim čuvarima,  tukao  oštećenog drvenom palicom po glavi.

 

Neutvrđenog dana u mjesecu junu 1992. godine, u krugu zatvora u Doboju, narušio tjelesni integritet oštećenom Jeleč Stjepanu, na način da je oštećenog ošamario  a nakon čega je  istom zapalio odjelo.

 

Neutvrđenog dana tokom ljeta 1992. godine, došao do ćelije u kojoj se nalazio oštećeni Tipura Ilija, naredio oštećenom da dođe do vrata, a zatim kroz rešetku provukao ruku i povukao istog do rešetki da je oštećeni glavom udario o rešetke, a nakon toga je izvukao nož i približio do glave oštećenog, kada su ostali zatvorenici u ćeliji odvojili oštećenog od optuženog, da bi u još nekoliko navrata, sam ili sa drugim stražarima, tukao oštećenog zadajući mu udarce po cijelom tijelu.

 

Tokom ljeta 1992.godine narušavao tjelesni integritet oštećenih Kovačević Mustafe,   Piera Amera, Krdžalić Hasana, i Šehić Omera dok su prolazili hodnikom u vc,  na način da je Kovačević Mustafu više puta udario palicom po glavi,  Piera Amera  udario dva do tri puta otvorenom šakom šamarom po glavi i nogom dva –tri puta  šutnuo od pozadi, Krdžalić Hasana u više navrata udarao palicom, a Šehić Omera kada je jedne subote došao u zatvor prvo pitao” Zašto danas nisi otišao na posao”,  a Šehić mu je odgovorio “Nisam ja za to kriv,  niste me pozvali”,  nakon čega je drškom noža udario Šehić Omera u predjelu nosa slomivši mu nosnu kost.

 

Tokom mjeseca jula 1992.godine, u više navrata narušavao tjelesni integritet oštećenog Šehić Izeta, udarajući ga rukama, palicom i nogama po cijelom tijelu, a tačno neutvrđenog dana u mjesecu julu  1992. godine, nakon što ga je oštećeni zamolio da ga pusti da ode u toalet,  istog  izveo iz ćelije  i u hodniku laktom ga udario u lijevu stranu lica,  izbivši mu tom prilikom  dva zuba, nakon čega ga je pustio da ode u toalet, a po povratku oštećenom zadao više udaraca pištoljem po glavi.

 

U vremenskom periodu od mjeseca jula do avgusta 1992. godine, u više navrata narušavao tjelesni integritet oštećenog Starčević Rifata na način da je istog tukao rukama po glavi kada su zatvorenici izvođeni u krug zatvora, da bi i jedne prilike kada je oštećeni trebao da unese hranu u ćeliju istog udarao rukama po glavi, licu i potiljku.

 

            Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, fizičkim zlostavljanjem prema civilnom stanovništvu narušavao njihov tjelesni integritet,

 

             čime je  počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,  preuzetog zakona,

 

             pa ga sud primjenom istog zakonskog propisa i člana  33,  38,  42. stav 1. tačka 2. i 43. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, preuzetog zakona

            

OSUĐUJE

 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE) GODINE I 6 (ŠEST) MJESECI

 

              Na osnovu člana 50.stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,  preuzetog zakona, optuženom se u kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 30.01.2020.godine  do 29.05.2020.godine. 

 

               Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi se oslobađa u cijelosti naknade troškova  krivičnog postupka iz člana 96.stav 2. tačka a) do e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske koji padaju na teret budžetskih sredstava,  a na osnovu člana 101. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske nužni izdaci optuženog i nagrada i nužni izdaci njegovog branioca   padaju na teret budžetskih sredstava. O visini troškova  sud će donijeti posebno rješenje kad se ti podaci pribave.

 

               Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni  Mešić Suljo shodno postavljenom  imovinsko pravnom  zahtjevu u cjelini se upućuje na parnični postupak, dok ostali oštećeni i članovi njihovih porodica  se upućuju da imovinsko pravne zahtjeve mogu ostvariti u parničnom postupku.

           

            Donošenje nepravosnažne presude protiv Staniše Miljanovića sa boravištem u   Doboju ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Osuđen za produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga

24.02.2021.

Okružni sud u Doboju donio je dana 24.02.2021. godine presudu na osnovu sporazuma o priznanju krivice kojom je optuženi Jović Aleksandar iz  Doboja, grad Doboj  oglašen krivim za  produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i  osuđen na  kaznu zatvora u trajanju od   1 (jedne) godine.

 

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI: Jović Aleksandar. iz  Doboja, grad Doboj

 Kriv je

             što je:

                         Dana 17.03.2020. godine u Doboju, u ulici Srpskih sokolova bb, u zgradi Doma penzionera, u stan u kojem živi putem društvenih mreža-instagrama pozvao K.S., Krdžalić Dženisa i V. D.a da dođu u navedeni stan koji je na raspolaganje radi uživanja opojne droge marihuane i spida imenovanim omogućio tako što je u navedeni stan omogućio da dođe i Tovirac Adam koji je u prisustvu optuženog Jović Aleksandra iz džepa izvadio paketić od aluminijumske folije u kojem se nalazila marihuana, te je napravio dva džointa koje su zajedno konzumirali Krdžalić Dženis, Tovirac Adam, Jović Aleksandar i tada maloljetni K.S., te nakon čega je Tovirac Adam napravio još nekoliko džointa koje su njih četvorica konzumirali do predveče kada im je nestalo marihuane, zbog čega je Adam otišao po još marihuane, a u međuvremenu u stan Jović Aleksandra došao je i maloljetni V. D. kojeg je putem društvenih mreža pozvao Jović Aleksandar, koji je zatim zajedno sa Krdžalić Dženisom otišao iz stana, u koji se u međuvremenu vratio Tovirac Adam donoseći marihuanu i spid, te je iz paketića plave najlonske vrećice izvadio spid i na staklenom stolu napravio tri ,,crte'' koje su uz pomoć cjevčica od papira konzumirali svi, osim V. D. koji je nakon što mu je Tovirac Adam ponudio da konzumira tako pripremljen spid, to odbio, te je Tovirac Adam marihuanu težine oko 7 grama, koju je imao kod sebe, prodao K. S. za mobilni telefon marke ,,LG'', tip 4 K, crne boje, a nakon preuzimanja marihuane K.S. je iz paketića od bijelog najlona vadio marihuanu i napravio par džointa koje su njih dvojica ispušili zajedno sa V.D., da bi oko 20,30 časova K. S. zajedno sa V. D.krenuo vani iz stana, tako što je D. ponio manju digitalnu vagu i istu stavio u džep jakne, a S. je ponio ostatke marihuane koju je kupio od Tovirac Adama, te su po izlasku iz zgrade Doma penzionera prišli im inspektori, kontrolisali ih i izvršili pretres, te oduzimanje vage i marihuane, nakon čega je 18.03.2020. godine u vremenskom periodu od 00,50 do 01.50 časova izvršen pretres stana u kojem živi Jović Aleksandar, a u kojem stanu je Tovirac Adam neovlašteno ponudio i radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu i amfetamin spid, suprotno odredbi člana 4. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, iako je znao da se radi o opojnoj drogi marihuana i amfetamin spid, a za koju je hemijskim vještačenjem i to prahu bijele boje neto mase m1=0,2811 gram upakovanog u prozirnu najlonsku vrećicu sa ,,zip'' zatvaračem, prahu bijele boje zamotanom u komad najlonske vrećice, plave boje zavezanog u čvor i upakovanog u papirnu vrećicu bijele boje neto mase praha m2=31,1587 grama, suhom i usitnjenom biljnom materijalu smeđe boje u manjoj najlonskoj vrećici sa ,,zip'' pakovanjem u kojem se nalazi biljni materijal zamotan u manji komad aluminijske folije sa biljnim vrhovima u cvatu zelene do smeđe boje neto mase označene sa m3-1=0,9898 grama i m3-2=0,4934 grama, nagorjele improvizovane cigarete bijele boje sa sadržajem suhog i usitnjeg biljnog materijala smeđe i zelene boje neto mase m4=0,3857 grama, 6 pakovanja od aluminijske folije sa sadržejem suhih biljnih vrhova u cvatu zelene do smeđe boje, neto mase m5-1=0,9503 grama, m5-2=0,9192 grama, m5-3=0,8081 gram, m5-4=0,9072 grama, m5-5=0,8604 grama i m5-6=0,7445 grama i sadržajem na metalnoj drobilici sive boje, okruglog oblika kojoj nedostaje dno, a na čijem poklopcu je reljefno prikazan list konoplje, unutar koje su tragovi suhog i usitnjeg biljnog materijala zelene do smeđe boje, utvrđeno prisustvo tetrahidrokanabinola, odnosno za koje je vještačenjem utvrđeno da se radi o konoplji tj. biljci Cannabis Sativa L iz familije Cannabiceae koji se prema Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga nalaze na tabeli I-Listi opojnih droga pod rednim brojem 13, na listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26, dok je vještačenjem u uzorcima praha utvrđeno da isti sadrže amfetamin i kofein, iz grupe sintetičkih stimulansa amfetaminskog tipa, koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 1, Tabela II- tvari i biljke pod strogim nadzorom, čije je držanje članom 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga zabranjeno, te je Jović Aleksandar dana 02.04.2020. godine, oko 16,00 časova, u Doboju, u ulici Srpskih sokolova bb, u zgradi Doma penzionera, u stanu broj 317 u kojem živi, stan je stavio na raspolaganje radi uživanja opojne droge spida, na način da je omogućio da u stan dođe tada maloljetni K.S. i da u prisustvu Jović Aleksandra, Simić Milana, Tovirac Adama i Đurić Tomislava, a dok su ulazna vrata stana bila otvorena, maloljetni K. S. iz džepa je izvadio paketić od pvc folije, plave boje, sa sadržajem bijelog praha, za koji je vještačenjem utvrđeno da sadrži opojnu drogu amfetamin i isti istresao na stakleni stolić i uz pomoć nosača SIM kartice za mobilni telefon, na staklu razvukao crtu, a zatim od komada papira bijele boje napravio cjevčicu i kroz istu u nos ušmrkao prethodno rasuti prah na staklenom stolu, u čemu su ga zatekli policijski službenici PS Doboj 1 Mezetović Elvir i Starčević Željko, koji su mu naredili da prekine, a nakon čega je K.S. dobrovoljno predao tablete ,,Leponeks'' i ,,Bensedin'', te dvije i po NN tablete crne boje koje je imao kod sebe,


            dakle, stavio na raspolaganje prostorije radi uživanja opojne droge, a djelo je učinjeno prema djetetu i prema više lica,


            čime je počinio produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske


            pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i na osnovu člana 53. stav 4. i člana 54. stav 1. tačka 5. Krivičnog zakonika RS


O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 1 (JEDNE) GODINE

            Na osnovu člana 99 stav 4. ZKP optužani se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

             Donošenje nepravosnažne presude protiv Jović Aleksandra iz  Doboja ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Osuđen za razbojništvo

15.02.2021.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 15.02.2021. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Kvrgić Miroslav iz Donjih Žabara oglašen  krivim za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2 u vezi stava 1. Krivičnog zakona Republike Srpske  i osuđen na  kaznu zatvora u trajanju od  5 (pet)godina. Prema optuženom se produžava pritvor koji može trajati najduže još 9 mjeseci.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:

 

Kvrgić Miroslav iz Donjih Žabara, a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

  KRIV JE

 ŠTO JE:

 Dana 19.10.2020. godine oko 18,30 časova, u mjestu Lončari, opština Donji Žabar, došao do kladionice ,,MD SHOP'' u ulici Beogradska broj 18 - koja posluje kao Poslovna jedinica ,,Dragičević Kompany'' d.o.o. Bijeljina, te u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, ušao u unutrašnjost iste, sa medicinskom maskom na licu i higijenskim rukavicama na rukama, svjetlo-odbojnim prslukom žute boje, ispod koga je imao crni duks sa kapuljačom navučenom preko glave ispod koje je imao kačket, držeći u rukama nož sa preklopnim sječivom-metalna preklopna čakija, gdje se u tom trenutku sjedeći za pultom nalazila radnica Nikolina Todorović, krenuo prema njoj povikavši ,,pare, pare, pare'', i koja se uplašivši da će je napasti, izmakla od pulta, a optuženi Kvrgić Miroslav prišao pultu, otvorio ladicu u kojoj se nalazila limena kasa sa novcem, te iz iste uzeo navedenu limenu kasu u kojoj se nalazilo novac u iznosu od 3.169,20 KM u raznim apoenima (7 novčanica u apoenima od 100,00 KM, 5 novčanica u apoenima od 50,00 KM, 66 novčanica u apoenima od 20,00 KM, 81 novčanica u apoenima od 10,00 KM, 6 kovanica u apoenima od 5 KM, 10 kovanica u apoenima od 2 KM, 37 kovanica u apoenima od 1 KM, 4 kovanice u apoenima od 0,50 KM, 1 kovanica u apoenu od 0,20 KM) i 27 Eura u raznim apoenima (1 novčanica u apoenu od 20 Eura, 1 novčanica u apoenu od 5 Eura i 1 kovanica u apoenu od 2 Eura), te istrčao iz objekta udaljivši se u nepoznatom pravcu, pribavivši na taj način protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 3.169,20 KM i 27 Eura,

 

dakle, prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo uz upotrebu opasnog sredstva oduzeo tuđu pokretnu stvar, u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, čime je počinio krivično djelo razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i na osnovu člana 42. stav 2. i člana 46. stav 2. KZRS

 

O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 5 (PET) GODINANa osnovu člana 59. stav 1. KZ RS optuženom se u kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvor počev od od 20.10.2020. godine od 02,00 časova pa nadalje

Na osnovu člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske kao predmeti upotrijebljeni izvršenjem krivičnog djela trajno se oduzimaju : par providnih higijenskih rukavica i metalna preklopna čakija sa metalnom zakačkom dužine 11,5 cm;


Na osnovu člana 109. ZKP oštećenom Lazarević Zoranu direktoru d.o.o. „Dragičević kompany“ vraća se limena kasa u kojoj se nalazilo novac i novac u iznosu od 3.169,20 KM u raznim apoenima (7 novčanica u apoenima od 100,00 KM, 5 novčanica u apoenima od 50,00 KM, 66 novčanica u apoenima od 20,00 KM, 81 novčanica u apoenima od 10,00 KM, 6 kovanica u apoenima od 5 KM, 10 kovanica u apoenima od 2 KM, 37 kovanica u apoenima od 1 KM, 4 kovanice u apoenima od 0,50 KM, 1 kovanica u apoenu od 0,20 KM) i 27 Eura u raznim apoenima (1 novčanica u apoenu od 20 Eura, 1 novčanica u apoenu od 5 Eura i 1 kovanica u apoenu od 2 Eura),

Oštećena Todorović Nikolina se sa imovinsko pravnim zahtjevom upućuje na parnicu.

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP optuženi se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Donošenje nepravosnažne presude protiv Kvrgić Miroslava iz  Donjih Žabara ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, DUŠKO NINKOVIĆ

11.02.2021.

IN MEMORIAM, DUŠKO NINKOVIĆ

 

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Duško Ninković, uvaženi predsjednik Okružnog suda u Doboju, preminuo 10.02.2021. godine.

 

 Povodom nenadoknadivog gubitka porodici Ninković i svim kolegama i prijateljima uvaženog predsjednika Okružnog suda u Doboju, kolektiv Okružnog suda u Doboju izražava duboko saučešće.

 

Duško Ninković je rođen dana 05.03.1956. godine u Doboju. Pravni fakultet je završio u Banja Luci dana 1978. godine,a pravosudni ispit  položio  1979. godine u Sarajevu.

 

Prvo zaposlenje je bilo 1978. godine u Okružnom sudu u Doboju u svojstvu sudijskog pripravnika.

 

Pravosudnu karijeru započeo je kao sudija u Opštinskom sudu u  Maglaju u periodu od 1979 godine do 1982 godine. Zatim je istu nastavio u Opštnskom sudu u Doboju do 1992 godine.

 

01.09.1992. godine je imenovan za sudiju u Okružnog sudu u Doboju i istu je obavljao do imenovanja za  predsjednika Okružnog suda u Doboju koju je preuzeo  2010. godine. Nakon  isteka mandata od 6 godina, Duško Ninković je reimenovan za predsjednika Okružnog suda u Doboju od 2016. godine.

 

Njegova smrt predstavlja nenadoknadivi gubitak prije svega njegovoj porodici, a zatim kolektivu Okružnog suda u Doboju i cijeloj pravosudnoj zajednici.

 

Za svo vrijeme obavljanja radnih dužnosti odlikovao se izuzetno profesionalnim i odgovornim radom, kroz objektivno i stručno suđenje i efikasnim ostvarivanjem pravde, korisnika usluga pravosudnih institucija.

 

Doboj, 11.02.2021.godine                                 Kolektiv Okružnog suda u Doboju


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Osuđen za za neovlašćenu proizvodnju i promet droge i omogućavanje uživanja opojnih droga

27.10.2020.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 26.10.2020. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Prendaj Danijel iz Modriče. oglašen  krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske  i krivično djelo omogućavanje uzivanja opojnih droga  iz člana 208 stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od  1 ( jedne)godine i  2 (dva) mjeseca.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:


Danijel Prendaj iz Modriče. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

 

KRIV JE

 

ŠTO JE:

 

tokom  2017. godine pa do 16.04.2018. godine, u Modriči, u ulici Berlinska 32, u kući vlasništvo njegove majke Prendaj Ljiljane, koju koristi, neovlašteno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu i amfetamin spid suprotno odredbi člana 4. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (Sl.glasnik BiH broj 8/06), iako je bio svjestan i znao da se radi o opojnoj drogi marihuana i amfetamin spid, koja je prilikom vršenja pretresa dana 16.04.2018. godine pronađena u jednoj plastičnoj kutiji od „Ledo“ sladoleda u kojoj se nalazila:

- prozirna pvc vrećica sa 5 prozirnih pvc vrećica sa zipom u kojoj su upakovani paketići sačinjeni od komada pvc vrećica narandžaste boje, sa prahom svijetlo žute boje, uzorka broj 1.1 mase 0,4807 grama, uzorka broj 1.2 mase 0,4446 grama, uzorka broj 1.3 mase 0,4495 grama, uzorka broj 1.4 mase 0,5465 grama, uzorka broj 1.5 mase 0,4869 grama, u kojim uzorcima je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin, koji spada u grupu sintetičkih stimulansa amfetaminskog tipa, koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 1, Tabela II – tvari i biljke pod strogim nadzorom,

- prozirna pvc vrećica sa komadom pvc vrećice narandžaste boje, u koji je upakovan ugrudvan prah svijetlo žute boje ukupne neto mase 4,4529 grama, u kojim uzorcima je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin, koji spada u grupu sintetičkih stimulansa amfetaminskog tipa, koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 1, Tabela II – tvari i biljke pod strogim nadzorom,

- prozirna pvc vrećica u koju je upakovano 38 komada sjemenki jajolikog oblika zeleno smeđe boje, ukupne neto mase 0,6410 grama, za koje je vještačenjem utvrđeno da po svom fizičkom izgledu odgovaraju sjemenkama biljke konoplje vrste Canabis sativa L, iz porodice Cannabaceae, koji se prema Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, nalazi na Tabeli I – Listi opojnih droga pod rednim brojem 13, na Listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26,

- prozirna pvc vrećica u koju je upakovano 29 komada tableta nepravilnog oblika, žute boje, u obliku srca, ukupne neto mase 8,8949 grama, prosječne mase jedne tablete oko 0,4475 grama,  za koje je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance 3,4 metilendioksimetamfetamin (ekstazi), a koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 12, Tabela I – zabranjene tvari i biljke,

- dvije prozirne pvc vrećice sa zipom, dok su se u pvc vrećici broj 6.1 nalazila dva nagorjela improvizovana opuška, sa sadržajem nagorjele biljne materije smeđe boje, ukupne neto mase 0,1049 grama i u pvc vrećici broj 6.2 tri nagorjela improvizovana opuška, sa sadržajem nagorjele biljne materije smeđe boje, ukupne neto mase 0,0651 gram, za koju biljnu materiju je vještačenjem utvrđeno prisustvo tretrahidrokanabinola, psihoaktivnog kanabinoida konoplje, tj. biljne vrste Canabis sativa L iz porodice Cannabaceae, koji se prema Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, nalazi na Tabeli I – Listi opojnih droga pod rednim brojem 13, na Listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26,

- prozirna pvc vrećica zavezana u čvor sa plitkim okruglim porculanskim tanjirom, sa tragom praha bijele boje, za koji je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin, iz grupe sintetičkih stimulanasa amfetaminskog tipa, koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 1, Tabela II – tvari i biljke pod strogim nadzorom,

čije je držanje članom 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga zabranjeno, a koju drogu – amfetamin – spid je prodavao Barukčić Dariu koji je krajem 2017. godine svaka tri do četiri dana istu kupovao i plaćao 50,00 KM po gramu, te je i tokom aprila 2018. godine Barukčić Dariu prodao jedan gram amfetamina po cijeni od 50,00 KM, dok je Lazić Željku u martu i aprilu 2018. godine, u više navrata prodavao travu i amfetamin spid po cijeni od 10,00 KM po gramu, te je marihuanu u navedenom periodu prodavao Ilić Saši, Špirić Armandu, te drugim njemu poznatim licima, a prodaju je vršio iza ugostiteljskog objekta „Azaro“ u Modriči, dok je u tom istom periodu davao opojnu drogu – marihuanu na uživanje Špirić Armandu, Miletić Bojani, Lazić Željku, Stevanović Saši i Tomić Miladinu, na aerodromskoj pisti, na poljoprivrednom dobru u Modriči, kao i na starom mostu, tako što je Prendaj Danijel travu smotao u džoint i istu davao naizmjenično navedenim licima na uživanje, te je spid stavljao na ogledalo ili mobilni telefon i uz pomoć novčanice koju bi smotao isti davao na uživanje Lazić Željku i Špirić Armandu, dok je marihuanu davao na uživanje i u kući Bahić Adisa u Jakešu – Dobor Kula, Vukosavlje, tako što je smotao džoint i u krug davao da isti istovremeno uživaju Bahić Adis, Špirić Armando, Lazić Željko i Marković Vedrana, te je u navedenom periodu marihuanu na isti način davao na uživanje u kući Berbić Eldada, u ulici Sremska broj 9, u Modriči, koju su istovremeno uživali Prendaj Danijel, Berbić Eldad, Marijanović Rado, Stevanović Saša, Špirić Armando, Bahić Adis i Marković Vedrana,

 

dakle, neovlašteno držao radi prodaje supstance i preparate koji su proglašeni za opojne droge, te je davao na uživanje opojnu drogu, a djelo je učinjeno prema više lica,

 

čime je počinio u sticaju krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 56. istog zakonika,

 

 

pa sud optuženom Danijelu Prendaju  u skladu sa prihvaćenim sporazumom o priznanju krivice, uz primjenu  člana 5.stav 2,  42,  43,  46,  52. stav 1., 53.stav 4.   i  člana 54. stav 1. tačka 5. i 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

 

za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

 

                                     utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca

 

 za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

 

                                   utvrđuje  kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine 

 

 

         Na osnovu člana 56.stav 2. tačka 3.Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom Danijelu Prendaju se

 

                                           izriče jedinstvena kazna zatvora u trajanju od

                                                  1 ( jedne)  godine i 2 (dva) mjeseca

 

Na osnovu člana 82. stav 2. i člana 207. stav 8.  i  208. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog se oduzima i ima se uništiti opojna droga preostala nakon izvršenog vještačenja.

 

Donošenje nepravosnažne presude protiv Prendaj Danijela iz  Modriče. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Osuđen kao saizvršilac za iznudu i krađu

08.10.2020.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 07.10.2020. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Panzalović Dragan iz  Doboja, grad  Doboj. oglašen kao saizvršilac krivim za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 20 i 23. Krivičnog zakona Republike Srpske  i krivično djelo krađe iz člana 231 stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpskei osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:

 Panzalović Dragan iz Doboja. grad Doboj. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

 

 KRIV JE

 ŠTO JE:

 

 Dana 19.01.2016. godine, oko 21,30 časova, u Doboju u ulici Kralja Dragutina, nalazeći se u društvu zajedno sa Paravac Milanom, Vuković Nikolom i maloljetnim Š. D. pa kada su u blizini raskrsnice ulica Kralja Dragutina i Svetog Save, opazili da im u susret dolazi oštećeni maloljetni F.B., oštećeni Jovanović Slađan, Račić Vuk, Petrović Milan i Raljić Sandro, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi Vuković Nikola i Paravac Milan su oštećenom naredili da stane što je isti i učinio, a što su učinili i ostali drugovi koji su se nalazili sa njim, da bi potom prišli oštećenom, te mu je Vuković Nikola povišenim tonom rekao „Skidaj torbicu, daj torbicu“, pa kada mu je oštećeni F.B. odbio predeti torbicu koju je držao oko vrata, Vuković Nikola je ponovo zatražio da mu preda torbicu, što je oštećeni F.B. ponovo odbio, nakon čega je Paravac Milan stisnutom šakom zamhnuo u pravcu glave oštećenog, pa kada je oštećeni uspio da izbjegne udarac, Paravac Milan mu je nogom zadao udarac u predjelu usta, da bi kada je oštećeni Jovanović Slađan, koji se nalazio u društvu sa oštećenim F.B.rekao „Momci pustite to, nećemo praviti gužvu“, maloljetni Š.D. je teleskopskom palicom koju je nosio sa sobom, počeo zadavati udarce oštećenom Jovanović Slađanu u predjelu ruke i oštećenom F.B. po tijelu, dok su istovremeno Vuković Nikola, Paravac Milan i Panzalović Dragan fizički napadali na oštećenog F.B., pa kada se začula sirena vozila Hitne pomoći, koje je u tom momentu prolazilo gradom, isti su pobjegli sa lica mjesta misleći da dolazi policija, kojom prilikom su oštećeni maloljetni F. B. i oštećeni Jovanović Slađan zadobili lake tjelesne povrede i to F. B. laku tjelesnu povredu u vidu razderne rane lijeve strane gornje usne, a Jovanović Slađan laku tjelesnu povredu u vidu nagnječine lijeve podlaktice,

 dakle, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, silom pokušao prinuditi drugog da nešto učini na štetu svoje imovine, a djelo je učinjeno od strane više lica

 Dana 06.04.2017. godine, oko 06,10 časova, u ulici Vojvode Mišića, grad Doboj, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, došao do putničkog motornog vozila marke „Zastava“, tip „Jugo 45“, registarskog broja 439-M-127, vlasništvo Lukić Milene, koje se nalazilo parkirano ispred ulaza zgrade broj 45  i u isto ušao, nakon čega je razbio plastiku koja se nalazi ispod volana i izvukao kablove iz ležišta i na taj način upalio auto i udaljio se sa parking mjesta, nakon čega se vozilo ugasilo i kada je ponovo pomoću kablova pokušao da upali vozilo na licu mjesta ga je zatekla patrola policije Kremić Samir i Janković Igor,

 dakle, oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korsit

 čime je,  kao saizvršilac učinio krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 20. i 23. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo krađe iz člana 231. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske,

 pa mu sud za krivično djlo iz tačke 1. izreke presude , na osnovu člana 242. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 20., 23., člana 32 stav 1., člana 38.stav 1. tačka 1. i člana 39. stav 1. tačka 4.  i člana 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske  UTVRĐUJE KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 7 (SEDAM) MJESECI, a za krivično djelo iz tačke 2. izreke presude na osnovu člana 231. stav 1., člana 32 stav 1.   i člana 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske  UTVRĐUJE KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVA) MJESECA, pa ga na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske

 

 O S U Đ U J E

 NA  JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 8 ( OSAM) MJESECI

 Na osnovu člana 99 . stav 4. ZKP  optuženi  se oslobađa dužnosti plaćenja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 Donošenje nepravosnažne presude protiv Panzalović Dragana iz  Doboja, grad Doboj. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh