Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

ODREĐEN PRITVOR

12.09.2019.

Sudija za prethodni postupak je dana 11.09.2019. godine odredio  pritvor prema N.Đ. iz B.  grad D. osumnjičenog za krivično djelo ubistvo iz 124 stav 1 u vezi sa članom 22 i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361.stav 1. Krivičnog zakonika  Republike Srpske .

Pritvor je određen po osnovu iz  člana 197. stav 1. tačka b) v). i g).  Zakona o krivičnom postupku.

Pritvor može da traje najduže jedan mjesec a teče  od 09.09.2019.godine od 21,40 časova  kao dana i časa lišenja slobode.

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

USLOVNA OSUDA ZA NEDOZVOLJENU TRGOVINU

30.08.2019.

USLOVNA OSUDA ZA NEDOZVOLJENU TRGOVINU

 

 

            Okružni sud u Doboju donio je dana 30.08.2019. godine  presudu kojom se optuženom  H.I. iz G. za krivično djelo nedozvoljena trgovina iz člana 281. stav 4 u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakona Republike Srpske, izriče USLOVNA OSUDA, kojom se optuženom  utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine, a koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine po pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo.

 

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI: H.I. iz  G.

 

kriv je

 

što je:


                        U vremenskom periodu od 03.03.2001. godine pa do kraja septembra 2011. godine, iako mu je bilo poznato da osumnjičeni Đ.N, sin S. iz G. i M. Z., sin S. iz G., za koje je znao da u svojstvu odgovornog lica d.o.o. „C“ iz B.D., koje je registrovano za trgovinu voćem, organizovano vrše kupovinu i prodaju akcizne robe, cigareta, vršio preuzimanje i prevoz cigareta TMV marke „Mercedes“ reg. oznake ---- i priključnim vozilom „Schmitz Cargobull“ reg. oznaka -----, vlasništvo d.o.o.  „L“ G., dana 09.06.2011. godine u količini od 2.099 boksova cigareta „Marlboro“ i 1.000 boksova cigareta „Marlboro light“ bez akciznih markica i finansijske dokumentacije, od osumnjičenih B.M., sina M. iz Lj. i V. R. iz F., zajedno sa B. E., te prodavao osumnjičenom D N.iz G.,

               dakle,  nemajući ovlaštenje za trgovinu, nabavio robu u većoj količini u svrhu prodaje i organizovao mrežu posrednika,

               čime je učinio krivično djelo nedozvoljena trgovina iz člana 281. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu sud na osnovu istog zakonskog propisa, a uz primjenu člana 5., člana 37. stav  1., člana. 45. stav 2, člana  46. stav. 1. i člana . 47. stav  1. i 3.  Krivičnog zakona Republike Srpske, izriče

 

 

USLOVNU OSUDU

 

 

           kojom se optuženom utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine, a koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 (tri) godine po pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo.

 

                        Na osnovu člana 99. stav  1. u vezi sa članom  96. stav  2. tačka  „e“  ZKP RS i člana 30. Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima ( “Službeni glasnik Republike Srpske” broj  55/05 ), optuženi H.I. se obavezuje platiti troškove krivičnog postupka, na ime paušala, u iznosu od 150,00 KM u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

            Predmeti koji su od optuženog privremeno oduzeti po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta PS Pelagićevo broj 09-9/01-06/11 od 09.06.2011. godine, a riječ je o predmetima koji su upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela, te je odredbom člana 281. stav 5. KZ RS predviđeno obligatorno oduzimanje predmeta, s obzirom da su u trenutku donošenja presude nedostajali  podaci o tim oduzetim predmetima, a u optužnici nije bilo predloženo oduzimanje predmeta, na osnovu člana 62. i člana 281. stav 5. KZ RS, biti odlučeno posebnim rješenjem, kada se ti podaci pribave.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

OSLOBAĐAJU SE OD OPTUŽBE

21.06.2019.

Okružni sud u Doboju donio je dana 20.06.2019. godine  presudu kojom se optuženi M.P.  iz  D. i M.S. iz D. oslobađaju od optužbe  za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142.  stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona  Republike Srpske –Opšti dio  na osnovu člana 298.  stav 1. tačka  v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

 

 

Optuženim  M.P.  iz  D. i M.S. iz D  je stavljeno na teret:


Da su:

 

Kršeći pravila međunarodnog prava, sadržana u odredbi člana 3. stav 1 tačka a. IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine i odredbi člana 13. stav 2 u vezi sa članom 4. stav 1 i 2 tačka a. Dopunskog  protokola uz Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 08. juna 1977. godine (Protokol II), za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane, i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), s druge strane, kao pripadnici Centra Resora državne bezbjednosti Doboj, narušavali tjelesni integritet lica bošnjačke nacionalnosti koja nisu bila vojno angažovana niti su učestvovala u vojnim operacijama, na način da su:

 

             Dana 20.06.1995. godine u D., došli u D.z. gdje je oštećeni B.S. bio zaposlen kao doktor, te istom naredili da skine mantil i da pođe s njima, nakon čega su ga odveli u zgradu Centra Resora državne bezbjednosti Doboj u jednu prostoriju, gdje su oštećenog optuženi odvojeno ispitivali u trajanju oko tri do četri sata, svo vrijeme tražeći da prizna „gdje je zakopano zlato i oružje“ i gdje je „C“, pa kada bi oštećeni odgovorio da ne zna, zadavali bi mu udarce u stomak, a kada bi od udaraca pao na patos hvatali bi ga rukom za kosu i vukli da ustane, pa kada je odgovorio da je komšija „C“ na ekonomiji na Barama, otišli su vozilom kojim je upravljao A. M. po M.M. zvanog “C.“, da bi potom svi zajedno se odvezli pred roditeljsku kuću oštećenog B. S., gdje su optuženi P. i S.naredili B.S. i M. M. da kopaju tamo gdje im oni kažu, ali kako nisu uspjeli pronaći zakopano zlato, u više navrata su pojedinačno odvođeni do jedne kruške gdje su ih tukli, pa su tako oštećenom B.S. zadavali udarce šakom u glavu, stomak i po drugim dijelovima tijela, tražeći od oštećenog B. da drži spuštene ruke niz tijelo, što je isti i činio, a kada bi osjetio da će dobiti udarac i instiktivno podigao ruke uslijedilo je pitanje „što podižeš ruke“, da bi mu potom zadavali udarce, svo vrijeme tražeći da prizna gdje je zakopano zlato, pa kako oštećeni B. nije znao, pitao je da li može nazvati sestru B.H. u M., nakon čega su oštećenog B. odveli do zgrade Centra Resora državne bezbjednosti Doboj, odakle je nazvao sestru koja mu je rekla gdje je zlato zakopano, nakon čega su ga optuženi ponovo odveli ispred roditeljske kuće, gdje su i iskopali određenu količinu zlata i municije za automatsku pušku, pa su oštećenom B. za municiju i jednu količinu zlata izdali potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, dok su jednu količinu zlata zadržali za sebe,

 

            dakle, da su za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, kao saizvršioci, narušavali tjelesni integritet  civila,

 

            čime bi počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Republike Srpske - Opšti dio.

 

         Troškovi krivičnog postupka iz člana 96. stav 2. tačka a) do đ) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, kao i nužni izdaci optuženih i nužni izdaci i nagrada njihovih branilaca, padaju na teret budžetskih sredstava.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

ODREĐEN PRITVOR

21.06.2019.

Sudija za prethodni postupak je dana 20.06.2019. godine odredio  pritvor prema M.M. iz D.,  i K.M. iz D. osumnjičenima za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3  u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i prema M.A. iz G.P. grad D. osumnjičenom za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3  u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361 stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Pritvor je određen po osnovu iz  člana 197. stav 1. tačka b) i v). Zakona o krivičnom postupku.

Pritvor može da traje najduže jedan mjesec a teče  za M.M od 18.06.2019 godine od 11,30 časova M.A. od 18.06.2019.godine od 12,30 časova i M.K. od 18.06.2019 godine od 17,30 časova,  kao dana i časa lišenja slobode.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

OSUĐENI ZA RAZBOJNIČKU KRAĐU

19.04.2019.

Okružni sud u Doboju donio je dana 18.04.2019. godine  presudu kojom se optuženi N.C. iz  P.D. grad D. i A.M. iz S. grad D. oglašeni krivim  za krivično djelo razbojnička krađa iz člana 234. stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske i  osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od  po  2 (dvije) godine.    

 

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI:N.C. iz P.D.grad  D i A.M. iz S. grad D .


KRIVI  SU


Što su:

 

dana 08.07.2015.godine oko 22,15 časova u mjestu Dragalovci, opština Stanari zajedno i po prethodnom dogovoru, a u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, ušli u krug gradilišta T. S. u izgradnji, gdje je izvođač radova bio oštećeni “D. E. C. L.”, popeli se na sprat objekta Tercijalna drobilica uglja odakle su uzeli i prisvojili 4 smotka bakarnih provodnika i noseći iste sa sobom krenuli niz stepenište prema izlazu iz objekta, gdje ih je zatekao radnik obezbjeđenja ''A.S.'' D. P., koji je tražio da krenu za njim do portirnice kako bi ih legitimisao i pozvao policiju, što su optuženi odbili i u trenutku kada se P. okrenuo jedan od optuženih mu zadao udarac u predjelu desnog ramena od kog udarca je pao na podest a nakon toga jedan od optuženih ga udario nogom u predjelu stomaka, a potom pobjegli sa lica mjesta odnijevši sa sobom dva smotka bakarnih provodnika dok su dva ostala na stepeništu

 

dakle, zatečeni na djelu krađe pa u namjeri da ukradene stvari zadrže upotrijebili silu protiv nekog lica, a djelo je učinjeno od strane više lica,

 

čime su učinili krivično djelo razbojnička krađa iz člana 234. stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa se na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu odredaba člana 33. i 37, 38. tačka 2. i 39. stav 1 tačka 2. istog zakona

 

O S U Đ U J U

 

NA KAZNE ZATVORA U TRAJANJU OD PO 2 (DVIJE) GODINE.

 

Optuženi se oslobađaju od obaveze da naknade troškove krivičnog postupka.

 

Oštećeni ''D.E.C. L.'' se upućuje da imovinsko pravni zahtjev može da ostvaruje u parničnom postupku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

ODREĐEN PRITVOR

01.04.2019.

Sudija za prethodni postupak je dana 28.03.2019. godine odredio  pritvor prema M.K. iz B. osumnjičenog za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 37. istog Zakonika i zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361.stav 1. Krivičnog zakonika  Republike Srpske .

Pritvor je određen po osnovu iz  člana 197. stav 1. tačka b. i v.  Zakona o krivičnom postupku.

Pritvor može da traje najduže jedan mjesec a teče  od 27.03.2019.godine od 00,30 časova  kao dana i časa lišenja slobode.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh