Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

OSUĐENI ZA NEOVLAŠĆENU PROIZVODNJU I PROMET DROGE

mailprint fav manja slovaveća slova

26.11.2018.

OSUĐENI ZA NEOVLAŠĆENU PROIZVODNJU I PROMET DROGE

 

Okružni sud u Doboju donio je dana 23.11.2018. godine presudu kojom su optuženi Ć.J., iz G.  opština T, Č.B., iz G.  opština T, P.D., iz T, N.D., iz B.L. i T.D. iz  G.  opština T. oglašeni krivim za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i osuđeni Ć.J., iz G.  opština T, Č.B., iz G.  opština T,  P.D., iz T i N.D. iz B.L.  na  kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 ( šest) mjeseci, a T.D. iz G. opština T. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine. Prema optuženim je ukinut pritvor ali  su izrečene MJERE ZABRANE  na osnovu člana 185. stav1. tačka g) i člana 186. stav 5. Zakona o krivičnom postupku RS.

 

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI: Ć.J. iz G.  opština T, Č.B. iz G.  opština T, P.D. iz T, N.D. iz B.L. i T.D. iz  G.               

                      opština T.

 

K R I VI    SU


    što su:

 

           
Ć.J., Č.B., P.D., N. D., T.D. i J.M., u vremenskom periodu od 04.10.2017. godine pa do 04.02.2018. godine, iako su znali da se radi o opojnoj drogi marihuani, koja se nalazi na Listi opojnih droga pod rednim brojem 13. i koja u sebi sadrži psihoaktivnu supstancu tetrahidrokanabinol i amfetaminu-spidu, koji se nalazi na Listi opojnih droga pod rednim brojem 2. i koji u sebi sadrži amfetamin psihoaktivnu supstancu iz grupe stimulansa amfetaminskog tipa, suprotno članu 4. i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (“Službeni glasnik” Bosne i Hercegovine, broj 8/06), iste kupovali radi dalje prodaje, držali radi dalje prodaje i prodavali na području T., ili  B. L. pa je tako optuženi Ć.J. od N.D., posredstvom J.M., kupovao opojnu drogu marihuanu i spid, radi dalje prodaje i koju je dalje Ć.J., nakon prethodnih dogovora putem telefona sa konzumentima istima i prodavao na području T., te i A. I. marihuanu, u javnom lokalu u kafe baru “D”, kao i L. M., marihuanu, kada je dana 05.11.2017. godine kod Ć.J. pronađeno i oduzeto 0,6013 grama opojne droge marihuane, 32,3521 grama opojne droge marihuane, zatim 1,9355 grama opojne droge marihuane, jedan takozvani džoint i 2,2146 grama opojne droge amfetamina spid, dok je optuženi Č.B. od P. D. nabavljao opojnu drogu marihuanu radi dalje prodaje, a koju je P.D. nabavio od N.D., posredstvom J.M., koju je dalje Č. B. prodavao u javnom lokalu, u svom ugostiteljskom objektu “D.” u T., gdje se okupljao veći broj lica, J. I., A.I., i Đ.S., a dana 01.12.2017. godine kod Č. B. je pronađeno i oduzeto i 40,3876 grama amfetamina, a dana 06.02.2018. godine prilikom pretresa kuće Č.B.  pronađena i oduzeta od njega digitalna vaga,  crno sive boje sa tragovima psihaktivne supsance amfetamin, dok je u kafe baru “D.” pronađeno i od Č.B. oduzeto 13 komada paketića od alufolije sa sadržajem zelene biljne materije - opojne droge marihuane i 28 komada paketića pvc vrećice plave boje sa sadržajem praha svijetlo žute boje - opojne droge amfetamin spid, dva komadića od pvc vrećice plave boje sa vidljivim tragovima bijele boje- psihoaktivne supstance amfetamin i jedan paketić od komada pvc vrećice plave boje sa sadržajem praha bijele boje 0,0269 grama amfetamina, dok je optuženi P.D. na neutvrđen način od njemu poznatih lica i od N. D. posredstvom J. M. nabavio opojnu drogu marihuanu i amfetamin-spid radi dalje prodaje i istu dalje prodao J.M. i Č.B., te je, takođe je optuženi P.D. opojnu drogu prodavao i konzumentima u javnom lokalu u ugostiteljskom objektu ‘'P.c.” u T., vlasništvo njegovih roditelja i to konzumentima: H. N. kada su dana 11.01.2018. godine od N. oduzeta tri paketića sa sadržajem amfetamina i S.M. kada su dana 19.01.2018. godine od M. oduzeta dva paketića sa sadržajem amfetamina,  dok je optuženi  N. D. na neutvrđen način od njemu poznatih lica nabavljao opojnu drogu amfetamin spid i marihuanu radi prodaje i dalje istu u B.L. prodavao J.M., a posredstvom njega P.D. i Ć.J., a koji su opojnu drogu dalje preprodavali konzumentima na području opštine T., pa je tako N.D. prodao i dana 16.01.2018. godine J. M. 1,2725 grama amfetamina, 0,6849 amfetamina, 89,5709 grama amfetamina, 28,9987 grama amfetamina i 25 tableta “ECSTAZY”, dok je prilikom pretresa stana kod N. D. dana 06.02.2017. godine pronađeno i oduzeto 70,263 grama marihuane, 18,960 grama marihuane i 4,9156 grama bijelog praha-kokaina, kao i digitalna vaga sa natpisom “Qcpass” -200g/0,01 gram i okrugla staklena drobilica sa tragovima tetrahidrokanabinola, dok je optuženi T.D., u koje vrijeme je radio kao konobar za šankom, u navedenom periodu više puta vršio prodaju opojne droge marihuana A. I., u javnom lokalu u ugostiteljskom objektu “D.” u T., vlasništvo Č.B., gdje se okupljao veći broj lica,

 

            dakle, Ć.J., prodavao, radi prodaje kupovao i držao supstance koje su proglašene za opojnu drogu, a djelo je izvršeno od strane više lica i u javnom lokalu,

 

            Č.B., prodavao, radi prodaje kupovao i držao supstance koje su proglašene za opojnu drogu, a djelo je izvršeno od strane više lica i u javnom lokalu,

 

            P.D., prodavao, radi prodaje kupovao i držao supstance koje su proglašene za opojnu drogu, a djelo je izvršeno od strane više lica i u javnom lokalu,

 

            N.D., prodavao, radi prodaje kupovao i držao supstance koje su proglašene za opojnu drogu, a djelo je izvršeno od strane više lica,

 

            T.D., prodavao, radi prodaje kupovao i držao supstance koje su proglašene za opojnu drogu, a djelo je izvršeno u javnom lokalu, i time svih pet optuženih neovlašteno stavili u promet supstance koje su proglašene za opojne droge,

 

            pa se na osnovu istog zakonskog propisa i na osnovu članova 43, 46. stav 1, 52. stav 1, 53. stav 1. i  54. stav 1. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske:

 


O S U Đ U J U

 

 

OPTUŽENI Ć. J.

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

OD  3 (TRI) GODINE I 6 (ŠEST) MJEECI

 

 

OPTUŽENI Č. B.

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

OD  3 (TRI) GODINE I 6 (ŠEST) MJEECI

 

OPTUŽENI P. D.

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

OD  3 (TRI) GODINE I 6 (ŠEST) MJEECI

 

 

OPTUŽENI N.D.

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

OD  3 (TRI) GODINE I 6 (ŠEST) MJEECI

 

 

OPTUŽENI T.D.

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU

OD  3 (TRI) GODINE.

 

            Optuženima se u kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to počev od 06.02.2018. godine za: Ć.J. od 16,30 časova, Č.B. od 18,45 časova, P.D. od 16,40 časova, N. D. od18,05 časova i za T.D. od 18,45 časova, kao dana i časa lišenja slobode do časa puštanja iz pritvora.


        Na osnovu člana 82. stav 2. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženih se oduzimaju slijedeći predmeti i to:

 

od Ć.J.: 0,6013 grama opojne droge marihuane, 32,3521 grama opojne droge marihuane, zatim 1,9355 grama opojne droge marihuane, jedan takozvani ‘’džoint’’ (ukupne težine 0,4 gr) i 2,2146 grama opojne droge amfetamina spid; mobilni telefon marke „Nokia“, crne boje IMEI broja bez vidljivih oštećenja, SIM kartica „Frend“ serijskog broja ------------------;

od Č. B.: 40,3876 grama amfetamina, digitalna vaga  crno sive boje sa tragovima psihaktivne supsance amfetamin, crna pletena kapa „Amsterdam“ u kojoj se nalazila bijela platnena vrećica a u istoj jedna PVC vrećicasa 13 komada paketića od alufolije sa sadržajem zelene biljne materije - opojne droge marihuane i 28 komada paketića pvc vrećice plave boje sa sadržajem praha svijetlo žute boje - opojne droge amfetamin spid, dva komadića od pvc vrećice plave boje sa vidljivim tragovima bijele boje- psihoaktivne supstance amfetamin i jedan paketić u pvc vrećice plave boje sa sadržajem praha bijele boje 0,0269 grama amfetamina, mobilni telefon marke“Alkatel“, crno bijele boje,

od N.D.jedna drobilica, sa tragovima biljne materije, unutar iste, jedna staklena tegla u kojoj se nalazi biljna materija zelene boje, koja svojim morfološkim karakteristikama odgovara opojnoj drogi marihuani ukupne bruto težine sa teglom 805,84 grama, jedna staklena tegla (Nescafe) u kojoj se nalazi biljna materija zelene boje koja svojim morfološkim karakteristikama odgovara opojnoj drogi marihuani, ukupne težine sa teglom  292,65 grama, jedna bijela PVC vrećica sa praškastom materijom koja svojim morfološkim karakteristikama odgovara opojnoj drogi, bruto težine 7,14 grama, jedna precizna vaga sive boje sa naljepnicom „QCPASS-2006/0.016“ i jedan mobilni telefon marke „Nokia“Lumia 950, plave boje.

            Na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske obavezuju se optuženi da solidarno naknade troškove krivičnog postupka o čemu će se naknadno donijeti posebno rješenje.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh