Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

Osuđen za razbojništvo

15.02.2021.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 15.02.2021. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Kvrgić Miroslav iz Donjih Žabara oglašen  krivim za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2 u vezi stava 1. Krivičnog zakona Republike Srpske  i osuđen na  kaznu zatvora u trajanju od  5 (pet)godina. Prema optuženom se produžava pritvor koji može trajati najduže još 9 mjeseci.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:

 

Kvrgić Miroslav iz Donjih Žabara, a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

  KRIV JE

 ŠTO JE:

 Dana 19.10.2020. godine oko 18,30 časova, u mjestu Lončari, opština Donji Žabar, došao do kladionice ,,MD SHOP'' u ulici Beogradska broj 18 - koja posluje kao Poslovna jedinica ,,Dragičević Kompany'' d.o.o. Bijeljina, te u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, ušao u unutrašnjost iste, sa medicinskom maskom na licu i higijenskim rukavicama na rukama, svjetlo-odbojnim prslukom žute boje, ispod koga je imao crni duks sa kapuljačom navučenom preko glave ispod koje je imao kačket, držeći u rukama nož sa preklopnim sječivom-metalna preklopna čakija, gdje se u tom trenutku sjedeći za pultom nalazila radnica Nikolina Todorović, krenuo prema njoj povikavši ,,pare, pare, pare'', i koja se uplašivši da će je napasti, izmakla od pulta, a optuženi Kvrgić Miroslav prišao pultu, otvorio ladicu u kojoj se nalazila limena kasa sa novcem, te iz iste uzeo navedenu limenu kasu u kojoj se nalazilo novac u iznosu od 3.169,20 KM u raznim apoenima (7 novčanica u apoenima od 100,00 KM, 5 novčanica u apoenima od 50,00 KM, 66 novčanica u apoenima od 20,00 KM, 81 novčanica u apoenima od 10,00 KM, 6 kovanica u apoenima od 5 KM, 10 kovanica u apoenima od 2 KM, 37 kovanica u apoenima od 1 KM, 4 kovanice u apoenima od 0,50 KM, 1 kovanica u apoenu od 0,20 KM) i 27 Eura u raznim apoenima (1 novčanica u apoenu od 20 Eura, 1 novčanica u apoenu od 5 Eura i 1 kovanica u apoenu od 2 Eura), te istrčao iz objekta udaljivši se u nepoznatom pravcu, pribavivši na taj način protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 3.169,20 KM i 27 Eura,

 

dakle, prijetnjom da će neposredno napasti na život ili tijelo uz upotrebu opasnog sredstva oduzeo tuđu pokretnu stvar, u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist, čime je počinio krivično djelo razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i na osnovu člana 42. stav 2. i člana 46. stav 2. KZRS

 

O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 5 (PET) GODINANa osnovu člana 59. stav 1. KZ RS optuženom se u kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvor počev od od 20.10.2020. godine od 02,00 časova pa nadalje

Na osnovu člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske kao predmeti upotrijebljeni izvršenjem krivičnog djela trajno se oduzimaju : par providnih higijenskih rukavica i metalna preklopna čakija sa metalnom zakačkom dužine 11,5 cm;


Na osnovu člana 109. ZKP oštećenom Lazarević Zoranu direktoru d.o.o. „Dragičević kompany“ vraća se limena kasa u kojoj se nalazilo novac i novac u iznosu od 3.169,20 KM u raznim apoenima (7 novčanica u apoenima od 100,00 KM, 5 novčanica u apoenima od 50,00 KM, 66 novčanica u apoenima od 20,00 KM, 81 novčanica u apoenima od 10,00 KM, 6 kovanica u apoenima od 5 KM, 10 kovanica u apoenima od 2 KM, 37 kovanica u apoenima od 1 KM, 4 kovanice u apoenima od 0,50 KM, 1 kovanica u apoenu od 0,20 KM) i 27 Eura u raznim apoenima (1 novčanica u apoenu od 20 Eura, 1 novčanica u apoenu od 5 Eura i 1 kovanica u apoenu od 2 Eura),

Oštećena Todorović Nikolina se sa imovinsko pravnim zahtjevom upućuje na parnicu.

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP optuženi se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 

Donošenje nepravosnažne presude protiv Kvrgić Miroslava iz  Donjih Žabara ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh