Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Ambasadori zemalja Evropske unije u posjeti VSTV-u BiH

Ambasadori nekoliko zemalja Evropske unije, predvođeni šefom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalnim predstavnikom EU u BiH Nj.E. Johannom Sattlerom posjetili su danas VSTV BiH i razgovarali sa novim sazivom Predsjedništva VSTV-a BiH sudijom Halilom Lagumdžijom, predsjednikom VSTV-a BiH, sutkinjom Sanelom Gorušanović-Butigan i tužiteljicom Biljanom Simeunović, potpredsjednicama, sudijom Selimom Karamehićem članom Predsjedništva VSTV-a BiH u punovremenom radnom angažmanu te direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH Admirom Suljagićem i zamjenikom direktora Sekretarijata VSTV-a BiH Hajrom Poškovićem.

25.02.2021.

Posjeta ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva Predsjedništvu VSTV-a BiH

NJ.E. Matthew Field, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovine posjetio je danas novoizabrane članove Predsjedništva VSTV BiH predsjednika Halila Lagumdžiju, potpredsjednice Biljanu Simeunović i Sanelu Gorušanović-Butigan te člana Predsjedništva VSTV-a BiH Selima Karamehića. Posjeti su prisustvovali i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić te njegov zamjenik Hajro Pošković.

25.02.2021.

U Tužiteljstvu BiH održan sastanak strateškog foruma glavnih tužitelja i direktora policije sa razine Bosna i Hercegovine, oba eniteta i Brčko Distrikta BiH 24.02.2021.

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 24.02.2021.

Projekat „ Podrška pravosuđu u BiH- Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ II faza 23.02.2021.

Unaprijeđenje efikasnosti rada tužilaštva 23.02.2021.

Informativni video o aktivnostima i rezultatima rada Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava koja djeluje u okviru Visokog sudskog i tužilačkog savjeta 23.02.2021.

više

Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu