Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Okružni sud u Doboju

Naziv suda : Okružni sud u Doboju

Predsjednik suda : Duško Ninković

Podpredsjednici suda :

Sekretar suda : Slobodanka Tomanić

Adresa : Svetog Save 22

Telefon : 053 241 310

Telefaks : 053 241 310

Elektronska pošta : oksud-doboj@pravosudje.ba

Web stranica : https://oksud-doboj.pravosudje.ba/

Radno vrijeme : 07:00-15:00 sati

Primanje stranaka : 07:00-14:00 sati

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Službenik za informisanje : Slobodanka Tomanić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 053/241-527 lok 112

Kontakt e-mail službenika za informisanje : oksud-doboj@pravosudje.ba