Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Organizaciona struktura Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine

01.03.2021.

Zakonom o sudskoj policiji u Federciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj Su-sp-127-3/21 od 28.01.2021. godine, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to kako slijedi:

 

1.    Kabinet direktora sa sjedištem u Sarajevu

 

2. Sektor za operativne poslove i koordinaciju sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativno dežurstvo i koordinaciju

- Odsjek za operativne poslove

 

3. Sektor za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:


- Odsjek za profesionalne standarde

- Odsjek za unutrašnju kontrolu

 

4. Sektor za pravne, računovodstvene i opće poslove sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:


- Odsjek za pravne poslove i radne odnose

- Odsjek za finansijske i računovodstvene poslove

- Odsjek za opće poslove

 

5. Jedinica za sigurnost i zaštitu sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za sigurnosne procjene i podršku

- Odsjek za zaštitu svjedoka i nositelja pravosudnih funkcija

 

6. Jedinica za specijalističku podršku sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:


- Tim za specijalne operacije

- Tim za specijalnu podršku

- Odsjek za operativno dežurstvo i zaštitu baze


7. Centar sudske policije u Kantonu Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu sjedištem u Kantonalnom sudu u Sarajevu

- Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Sarajevu

- Stanica sudske policije Sarajevo I, sa sjedištem u Općinskom sudu u Sarajevu

- Stanica sudske policije Sarajevo II, sa sjedištem u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo

 

8. Centar sudske policije u Zeničko-dobojskom kantonu sa sjedištem u Zenici, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Zenici

- Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Zenici

- Stanica sudske policije Zenica I sa sjedištem u Općinskom sudu u Zenici

- Stanica sudske policije Zenica II sa sjedištem u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona

- Stanica sudske policije Visoko sa sjedištem u Općinskom sudu u Visokom

- Stanica sudske policije Zavidovići sa sjedištem u Općinskom sudu u Zavidovićima

- Stanica sudske policije Tešanj sa sjedištem u Općinskom sudu u Tešnju

- Stanica sudske policije Žepče sa sjedištem u Općinskom sudu u Žepču

- Stanica sudske policije Kakanj sa sjedištem u Općinskom sudu u Kaknju

 

9. Centar sudske policije u Tuzlanskom kantonu sa sjedištem u Tuzli, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Tuzli

- Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Tuzli

- Stanica sudske policije Tuzla sa sjedištem u Općinskom sudu u Tuzli

- Stanica sudske policije Živinice sa sjedištem u Općinskom sudu u Živinicama

- Stanica sudske policije Gradačac sa sjedištem u Općinskom sudu u Gradačcu

- Stanica sudske policije Kalesija sa sjedištem u Općinskom sudu u Kalesiji

- Stanica sudske policije Gračanica sa sjedištem u Općinskom sudu u Gračanici

- Stanica sudske policije Lukavac sa sjedištem u Općinskom sudu u Lukavcu

- Stanica sudske policije Banovići sa sjedištem u Općinskom sudu u Banovićima

- Stanica sudske policije u Srebreniku sa sjedištem u Općinskom sudu u Srebreniku

 

10. Centar sudske policije u Unsko-sanskom kantonu sa sjedištem u Bihaću, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Bihaću

- Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Bihaću

- Stanica sudske policije Bihać sa sjedištem u Općinskom sudu u Bihaću

- Stanica sudske policije Velika Kladuša sa sjedištem u Općinskom sudu u Velikoj Kladuši

- Stanica sudske policije Cazin sa sjedištem u Općinskom sudu u Cazinu

- Stanica sudske policije Bosanska Krupa sa sjedištem u Općinskom sudu u Bosanskoj Krupi

- Stanica sudske policije Sanski Most sa sjedištem u Općinskom sudu u Sanskom Mostu


11. Centar sudske policije u Srednjobosanskom kantonu sa sjedištem u Novom Travniku, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Novom Travniku

- Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Novom Travniku

- Stanica sudske policije Travnik sa sjedištem u Općinskom sudu u Travniku

- Stanica sudske policije Bugojno sa sjedištem u Općinskom sudu u Bugojnu

- Stanica sudske policije Kiseljak sa sjedištem u Općinskom sudu u Kiseljaku

- Stanica sudske policije Jajce sa sjedištem u Općinskom sudu u Jajcu

 

12. Centar sudske policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa sjedištem u Mostaru, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Mostaru

- Odsjek za operativno dežurstvo sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Mostaru

- Stanica sudske policije Mostar sa sjedištem u Općinskom sudu u Mostaru

- Stanica sudske policije Konjic sa sjedištem u Općinskom sudu u Konjicu

- Stanica sudske policije Čapljina sa sjedištem u Općinskom sudu u Čapljini

- Stanica sudske policije Čitluk sa sjedištem u Općinskom sudu u Čitluku

 

13. Centar sudske policije u Zapadnohercegovačkom kantonu sa sjedištem u Širokom Brijegu, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Općinskom sudu u Širokom Brijegu

- Stanica sudske policije Ljubuški sa sjedištem u Općinskom sudu u Ljubuškom

 

14. Centar sudske policije u Kantonu 10 sa sjedištem u Livnu

 

15. Centar sudske policije u Posavskom kantonu sa sjedištem u Odžaku, u kojem su uspostavljene sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

 

- Odsjek za operativne poslove i zaštitu sa sjedištem u Kantonalnom sudu u Odžaku

- Stanica sudske policije Orašje sa sjedištem u Općinskom sudu u Orašju

 

16. Centar sudske policije u Bosansko-podrinjskom kantonu sa sjedištem u Goraždu


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh