Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a BiH u predmetu protiv glavne tužiteljice Tužilaštva BiH

26.07.2021.

(Sarajevo, 26. juli 2021. godine) – Prvostepena disciplinska komisija za tužioce Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH protiv tužene Gordane Tadić, glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, donijela je odluku kojom se utvrđuje disciplinska odgovornost tužene za disciplinske prekršaje, postupajući suprotno članu 5.2. Etičkog kodeksa za tužioce koji propisuje da će tužilac posvetiti profesionalnu djelatnost svojim dužnostima, koje uključuju ne samo obavljanje tužilačke funkcije, nego i ostale poslove relevantne za poslovanje tužilaštva, čime je iskazala nemar i počinila disciplinski prekršaj iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV BiH.

Tuženoj se za navedene disciplinske prekršaje, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tačka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izriče disciplinska mjera: Premještanje s mjesta glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine na mjesto tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Protiv ove odluke se može izjaviti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a BiH u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

                                                                                                             

                                                                                    - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

189 sudija i tužilaca dalo saglasnost da se javno objave njihovi finansijski izvještaji

19.07.2021.

(Sarajevo, 19. juli 2021. godine) – Na poziv Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) upućenog sudijama i tužiocima da dobrovoljno daju saglasnost za objavu godišnjih ličnih finansijskih izvještaja, veći broj nosilaca pravosudnih funkcija je pozitivno odgovorio i dao saglasnost da se njihovi finansijski izvještaji javno objave na web stranici VSTV-a BiH.

Poziv je poslat u cilju jačanja ličnog i profesionalnog integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, kao i jačanja ukupnog povjerenja javnosti u pravosuđe Bosne i Hercegovine.

VSTV BiH je objavio lične finansijske izvještaje za 2020. godinu za 189 sudija i tužilaca koji su VSTV-u BiH dostavili pismenu saglasnost za objavljivanje i koji su dostupni na web stranici https://vstv.pravosudje.ba u rubrici Aktivnosti/Finansijski izvještaji, kao i na sljedećem linku: https://mik.pravosudje.ba/reporting-periods/2.

U ličnom finansijskom izvještaju se, između ostalog, navode aktivnosti koje su nosioci pravosudnih funkcija obavili izvan dužnosti sudije, odnosno tužioca, uključujući i iznose koje su naplatili za obavljanje tih dužnosti. Oni takođe sadrže i informacije o bračnom drugu i djeci s kojom žive u istom domaćinstvu.

VSTV BiH pozdravlja odluku sudija i tužilaca da dobrovoljno omoguće uvid javnosti u njihove finansijske kartone, te vjeruje da će u narednom periodu sudije i tužioci koji do sada nisu dali saglasnost za objavljivanje, donijeti odluku da se njihovi lični finansijski izvještaji javno objave.

                                                                              - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH najavljuje posjetu Tuzlanskom kantonu

16.07.2021.

(Sarajevo, 16. juli 2021. godine) – U skladu sa ranije planiranim posjetama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), predstavnici VSTV-a BiH će u narednom periodu obaviti dvodnevnu posjetu u okviru koje će održati sastanke sa predsjednicima sudova i glavnim tužiocem Tuzlanskog kantona. Planirano je i održavanje sastanaka sa premijerom te relevantnim ministrima Vlade Tuzlanskog kantona.

Na sastancima sa predstavnicima navedenih institucija razmatrati će se postignuti rezultati, trenutno stanje i aktualna pitanja te način prevazilaženja trenutnih problema i mogućnost unapređenja saradnje.

Glavni cilj ovih aktivnosti je daljnje jačanje efikasnosti, integriteta te uspostava povjerenja građana u pravosuđe kao i unaprjeđenje saradnje između VSTV-a BiH, pravosudnih institucija i izvršne vlasti.

- kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV-a BiH) Halil Lagumdžija održao je danas sastanak sa Frankom Bradsherom

15.07.2021.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV-a BiH) Halil Lagumdžija održao je danas sastanak sa Frankom Bradsherom, stalnim pravnim savjetnikom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka predsjednik Lagumdžija i savjetnik Bradsher su razgovarali o tekućim Izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH, o važnosti integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, te efikasnosti pravosuđa, posebno kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Predsjednik Lagumdžija je uputio riječi zahvalnosti narodu Sjedinjenih Američkih Država na podršci i pomoći koju su kroz različite projekte pružili pravosuđu Bosne i Hercegovine dok je savjetnik Bradsher naglasio da vjeruje da će se uspješna saradnja sa VSTV-om BiH nastaviti i u budućnosti.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

15.07.2021.

(Sarajevo, 15. juli 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 14. i 15. jula 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su: 

 • Olga Pantić, na poziciju glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini;
 • Slaviša Nikolić, na poziciju sudije u Osnovni sud u Srebrenici;
 • Antonela Jokanović-Janjić, na poziciju sudije u Osnovni sud u Foči;
 • Mileva Santrač, na poziciju sudije u Osnovni sud u Mrkonjić Gradu;
 • Dino Redžović, na poziciju tužioca u Okružno javno tužilaštvo u Trebinju;
 • Violeta Panić-Aćić, na poziciju dodatnog sudije u Osnovni sud u Banja Luci;
 • Nebojša Purić, na poziciju dodatnog sudije u Osnovni sud u Bijeljini

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su: 

 • Mersiha Alić, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Tuzli;
 • Senad Ljubijankić, na poziciju sudije u Općinski sud u Bihaću;
 • Sabina Hamidović, na poziciju sudije u Općinski sud u Gračanici;
 • Marko Kecman, na poziciju sudije u Općinski sud u Bosanskoj Krupi;
 • Senad Murtić, na poziciju sudije u  Općinski sud u Travniku;
 • Emir Sinanović, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Tuzli;
 • Berina Feto-Fočak, na poziciju dodatnog sudije u Općinski sud u Sarajevu.

Izbor sudije u Općinski sud u Sarajevu i sudije u Općinski sud u Cazinu je odgođen za sljedeću sjednicu VSTV BiH.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.

Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. septembra 2021. godine. 

                                                                    -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Austrijski ataše za pravosuđe u posjeti VSTV-u BiH

30.06.2021.

(Sarajevo, 29. juni 2021. godine) – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halil Lagumdžija održao je danas sastanak sa savjetnikom/atašeom za pravosuđe za jugoistočnu Evropu Vlade Republike Austrije sa sjedištem u Beogradu gospodinom Georgom Stawom.

Tokom sastanka gospodin Stawa je istakao potrebu saradnje pravosuđa na regionalnom nivou uvažavajući specifičnosti pravosudnog sistema svake od zemalja jugoistočne Evrope. Takođe je izrazio želju za saradnjom sa pravosuđem Bosne i Hercegovine kroz projekte Evropske unije.

Predsjednik Lagumdžija je upoznao gosta sa aktivnostima VSTV-a BiH, sa posebnim akcentom na integritet nosilaca pravosudnih funkcija i transparentnost pravosudnog sistema, u kontekstu novousvojenog Reformskog programa i Nacrta Komunikacijske strategije, Uputstva za anonimizaciju sudskih odluka te Baze sudskih odluka. Takođe je govorio o ključnim pitanjima vezanim za izmjene i dopune Zakona o VSTV-u BiH.

Sastanku je putem video-linka prisustvovao i direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić.

Učesnici sastanka su se saglasili da u cilju konkretizacije modela saradnje u narednom periodu održe sastanak u Beogradu.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Poziv za davanje mišljenja na Nacrt komunikacijske strategije VSTV-a BiH

29.06.2021.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom sjednice koja je bila održana 23. i 24. juna 2021. godine usvojilo Nacrt komunikacijske strategije VSTV-a BiH za period 2021. - 2025. godina te zaključak da se navedeni dokument, između ostalog, objavi na web stranici VSTV-a BiH kako bi javnost imala mogućnost davanje komentara i sugestija na isti.

 

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresovane građane i medijske djelatnike da nam do 15. avgusta 2021. godine na e-mail adresu vstvbih@pravosudje.ba sa naznakom „Mišljenje i sugestije na Nacrt komunikacijske strategije“ dostave svoje mišljenje, komentare i sugestije na usvojeni Nacrt.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

24.06.2021.

(Sarajevo, 24. juni 2021. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 23. i 24. juna 2021. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

• Bulatović Zoran, na poziciju glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci;
• Vaselić Milka, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu;
• Žerić Sead, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci;
• Avlijaš Sonja, na poziciju sudije Okružnog suda u Istočnom Sarajevu;
• Lazić-Miladinović Marijana, na poziciju sudije Okružnog suda u Doboju;
• Prodanović LJubinka, na poziciju sudije Osnovnog suda u Višegradu;

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

• Džerahović Emira, na poziciju sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine;
• Duraković Amela, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;
• Dervović Vildana, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;
• Đozo Mirza, na poziciju dodatnog sudije Kantonalnog suda u Sarajevu;
• Biščić Admir, na poziciju sudije Kantonalnog suda u Tuzli;
• Savić Miroslav, na poziciju sudije Opštinskog suda u Visokom;
• Đajić Radmila, na poziciju sudije Opštinskog suda u Goraždu;
• Vidović Suzana, na poziciju sudije Opštinskog suda u Čapljini;
• Križanović Olivera, na poziciju dodatnog sudije Opštinskog suda u Zenici;
• Mulabegović Sanjin, na poziciju dodatnog sudije Opštinskog suda u Zavidovićima;
• Brkić Dženana, na poziciju stručnog saradnika Opštinskog suda u Gračanici.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.
Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.
Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 16. avgusta 2021. godine.
                                                                                  -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

VSTV BiH osuđuje neprimjerenu komunikaciju i ponašanje prema nosiocima pravosudnih funkcija

26.05.2021.

(Sarajevo, 26. maj 2021. godine) – Povodom neprimjerene komunikacije poslanika Narodne skupštine Republike Srpske sa nosiocima pravosudnih funkcija i rukovodiocima pravosudnih institucija u Trebinju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) želi da ukaže na sljedeće činjenice.

VSTV BiH, kao regulatorno tijelo, ima dužnost osigurati nezavisno, nepristrano i profesionalno pravosuđe te u okviru svojih nadležnosti ima zadatak osigurati i zaštitu nosilaca pravosudnih funkcija kada su njihov profesionalni dignitet i zakonom definisan položaj ugroženi. Vjerujemo da je događajem koji se 24. maja 2021. godine desio u Trebinju, profesionalni položaj nosilaca pravosudnih funkcija, kao i njihov ljudski i moralni integritet i dignitet, bio ugrožen.

Cijenimo svaku konstruktivnu kritiku ali ujedno osuđujemo napade na nosioce pravosudnih funkcija kroz neprimjerenu komunikaciju i ponašanje u javnom prostoru čemu su bili izloženi predsjednici Okružnog i Osnovnog suda u Trebinju.

Posebno zabrinjava činjenica što je događaj izazvao narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno predstavnik zakonodavne vlasti i što je isti bio usmjeren na predstavnike sudske vlasti čime se narušava i horizontalna podjela na tri stuba vlasti na kojima se temelji demokratija jednog društva.

Dijalog između predstavnika sudske, zakonodavne i izvršne vlasti treba da se odvija unutar institucija. VSTV BiH i ovim putem ističe da je spreman na saradnju, dijalog i komunikaciju te da će sa zadovoljstvom odgovoriti na sva relevantna pitanja vezana za pravosuđe pred Narodnom skupštinom Republike Srpske i svim drugim zakonodavnim i institucijama izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini.

Naglašavamo da samo kroz međusobno uvažavanje, profesionalnu komunikaciju i primjereno ponašanje predstavnika zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, zajednički, možemo osigurati vladavinu prava naspram narušavanja javnog reda i mira koje smo imali priliku vidjeti 24. maja 2021. godine u Trebinju.

Pozivamo predstavnike zakonodavne vlasti, kao i svakog građanina, da ukoliko nisu zadovoljni radom konkretnog nosioca pravosudne funkcije, podnese adekvatnu prijavu koja će biti istražena od strane nadležnog pravosudnog tijela.

                                                                                         - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zatvorenost pravosudnog sistema nije politika koju VSTV BiH slijedi i odobrava

25.05.2021.

Predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija govorio je danas na četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH na temu "Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH".

"Zatvorenost pravosudnog sistema nije politika koju VSTV BiH slijedi i odobrava, sasvim suprotno, stava je da otvorenost pravosudnih institucija i dostupnost podataka pozitivno utiče na razumijevanje o načinu funkcionisanja sudova i tužilaštava, samim tim i percepciju javnosti da su pravo i pravda dostupni svima pod jednakim uslovima.", rekao je predsjednik Lagumdžija u svom obraćanju.

Pravosudni forum je organizovao Ustavni sud Bosne i Hercegovine i AIRE centar Program za Zapadni Balkan, u saradnji sa VSTV-om BiH i uz podršku Britanske ambasade u Sarajevu.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh