Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

VSTV BiH osuđuje neprimjerenu komunikaciju i ponašanje prema nosiocima pravosudnih funkcija

26.05.2021.

(Sarajevo, 26. maj 2021. godine) – Povodom neprimjerene komunikacije poslanika Narodne skupštine Republike Srpske sa nosiocima pravosudnih funkcija i rukovodiocima pravosudnih institucija u Trebinju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) želi da ukaže na sljedeće činjenice.

VSTV BiH, kao regulatorno tijelo, ima dužnost osigurati nezavisno, nepristrano i profesionalno pravosuđe te u okviru svojih nadležnosti ima zadatak osigurati i zaštitu nosilaca pravosudnih funkcija kada su njihov profesionalni dignitet i zakonom definisan položaj ugroženi. Vjerujemo da je događajem koji se 24. maja 2021. godine desio u Trebinju, profesionalni položaj nosilaca pravosudnih funkcija, kao i njihov ljudski i moralni integritet i dignitet, bio ugrožen.

Cijenimo svaku konstruktivnu kritiku ali ujedno osuđujemo napade na nosioce pravosudnih funkcija kroz neprimjerenu komunikaciju i ponašanje u javnom prostoru čemu su bili izloženi predsjednici Okružnog i Osnovnog suda u Trebinju.

Posebno zabrinjava činjenica što je događaj izazvao narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno predstavnik zakonodavne vlasti i što je isti bio usmjeren na predstavnike sudske vlasti čime se narušava i horizontalna podjela na tri stuba vlasti na kojima se temelji demokratija jednog društva.

Dijalog između predstavnika sudske, zakonodavne i izvršne vlasti treba da se odvija unutar institucija. VSTV BiH i ovim putem ističe da je spreman na saradnju, dijalog i komunikaciju te da će sa zadovoljstvom odgovoriti na sva relevantna pitanja vezana za pravosuđe pred Narodnom skupštinom Republike Srpske i svim drugim zakonodavnim i institucijama izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini.

Naglašavamo da samo kroz međusobno uvažavanje, profesionalnu komunikaciju i primjereno ponašanje predstavnika zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, zajednički, možemo osigurati vladavinu prava naspram narušavanja javnog reda i mira koje smo imali priliku vidjeti 24. maja 2021. godine u Trebinju.

Pozivamo predstavnike zakonodavne vlasti, kao i svakog građanina, da ukoliko nisu zadovoljni radom konkretnog nosioca pravosudne funkcije, podnese adekvatnu prijavu koja će biti istražena od strane nadležnog pravosudnog tijela.

                                                                                         - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zatvorenost pravosudnog sistema nije politika koju VSTV BiH slijedi i odobrava

25.05.2021.

Predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija govorio je danas na četvrtoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma za BiH na temu "Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH".

"Zatvorenost pravosudnog sistema nije politika koju VSTV BiH slijedi i odobrava, sasvim suprotno, stava je da otvorenost pravosudnih institucija i dostupnost podataka pozitivno utiče na razumijevanje o načinu funkcionisanja sudova i tužilaštava, samim tim i percepciju javnosti da su pravo i pravda dostupni svima pod jednakim uslovima.", rekao je predsjednik Lagumdžija u svom obraćanju.

Pravosudni forum je organizovao Ustavni sud Bosne i Hercegovine i AIRE centar Program za Zapadni Balkan, u saradnji sa VSTV-om BiH i uz podršku Britanske ambasade u Sarajevu.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

20.05.2021.

(Sarajevo, 20. maj 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 19. i 20. maja 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.


Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:


• Bajro Avdić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Mostaru;
• Vesna Bjelošević, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Zeničko-dobojskog kantona;
• Redžo Delić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Zeničko-dobojskog kantona;
• Sanja Hodžić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Srednjobosanskog kantona;
• Aleksandar Kontić, na poziciju sudije Općinskog suda u Livnu;
• Amra Hodžić-Zećo, na poziciju sudije Općinskog suda u Sarajevu;
• Kenan Hodžić, na poziciju sudije Općinskog suda u Sarajevu;
• Melisa Bandić, na poziciju dodatnog sudije Općinskog suda u Sarajevu;


Na nivou Republike Srpske, imenovani su:


• Azmira Mejrušić, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju;
• Slavko Krulj, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju;
• Gordana Šalvarica, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju;
• Dragomir Obradović, na poziciju sudije Okružnog suda u Banja Luci;
• Tatjana Stupar, na poziciju sudije Okružnog suda u Banja Luci;
• Jelena Božić, na poziciju sudije Okružnog suda u Banja Luci;


Na nivou Bosne i Hercegovine, imenovani su:


• Jasmin Šoše, na poziciju tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine;
• Mladen Vukojičić, na poziciju tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine;


Na nivou Brčko distrikta BiH, imenovana je:


• Alisa Musić, na poziciju sudije Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH.


Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.
Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.
Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 14. juna 2021.godine.
                                                                             

                                                      - kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, VELJKO KREJIĆ

10.05.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je 9. maja 2021. godine preminuo predsjednik Osnovnog suda u Gradišci  Veljko Krejić.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog predsjednika suda Veljka Krejića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi VSTS-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTS-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Veljko Krejić je diplomirao na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci, a pravosudni ispit je položio u Sarajevu. Poslove sekretara u Tvornici EI TV Elektronika, Fabrika ambalaže Srpac, obavljao je u periodu od januara 1980. do aprila 1981. godine. Pravosudnu karijeru započeo je kao sudija Opštinskog suda u Srpcu u aprilu 1981. godine i na toj poziciji je bio do prelaska u Opštinski sekretarijat unutrašnjih poslova Srbac u martu 1989. godine. Za predsjednika Osnovnog suda u Srpcu izbran je u novembru 1992. godine i tu poziciju je obavljao do marta 2004. godine, kada je izabran za sudiju Opštinskog suda u Livnu. U februaru 2010. godine je imenovan za sudiju u Kantonalnom sudu u Livnu. Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine izabran je za predsjednika Osnovnog suda u Gradišci u julu 2012. godine i tu poziciju je obavljao do 9. maja 2021. godine.

Bio je član Udruženja sudija Republike Srpske i član Upravnog odbora Udruženja sudija Bosne i Hercegovine te član Opštinske organizacije Crvenog krsta Srbac.  


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, LENA RASPUDIĆ

29.04.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminula sutkinja Općinskog suda u Ljubuškom Lena Raspudić.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvažene sutkinje Raspudić, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Lena Raspudić diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru 1988. godine. Pravosudni ispit položila je 1996. godine u Sarajevu.

Karijeru je započela kao tajnica u Komunalnom preduzeću „Ljubuški“ u februaru 1991. godine i te poslove je obavljala do septembra 1991. godine. Poslove odvjetnice-vježbenice u odvjetničkom uredu Tomislava Zelića obavljala je od septembra 1991. do aprila 1994. godine.

Pravosudnu karijeru je započela u Općinskom sudu u Ljubuškom u septembru 1995. godine na poziciji sudačke pripravnice i tu poziciju je obavljala do septembra 1996. godine kada je imenovana za sutkinju Općinskog suda u Ljubuškom. U oktobru 2003. godine ponovo je izabrana na poziciju sutkinje Općinskog u Ljubuškom.

Bila je članica Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine od 1997. godine.  


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, JADRANKA LOKMIĆ-MISIRAČA

29.04.2021.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminula tužiteljica Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i bivša potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Jadranka Lokmić-Misirača.

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvažene tužiteljice Lokmić Misirača, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Sahrana će se obaviti 30.4.2021. godine u 13:00 sati na gradskom groblju „Bare“.

Jadranka Lokmić-Misirača diplomirala je na Pravnom  fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1980. godine.

U Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu obavila je pripravnički staž, a nakon položenog pravosudnog ispita 1982. godine, obavljala je poslove stručne saradnice i zamjenice tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu sve do 2001. godine, kada je imenovana za zamjenicu Kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Za tužiteljicu Tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine 5. novembra  2003. godine, a za zamjenicu glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je 28. februara 2005. godine. Od 4.7.2011. godine, odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Jadranka Lokmić-Misirača je vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Za članicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabrana je 1. oktobra 2012. godine od tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Tužioci Tužilaštva Bosne i Hercegovine iskazali su joj povjerenje ponovo je izabravši za članicu VSTV-a BiH u oktobru 2016. godine.

Na sjednici VSTV-a BiH održanoj 19.6.2013. godine izabrana je za potpredsjednicu VSTV-a BiH.

Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH održanoj 12. i 13. oktobra 2016. godine ponovo je izabrana za potpredsjednicu Vijeća, sa početkom mandata od 2.11.2016. godine i tu poziciju je obavljala do novembra 2020. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sudovi u BiH tokom prvog kvartala 2021. godine riješili preko 60.000 najstarijih predmeta - Od 2010. godine riješeno više od 1.300.000 najstarijih predmeta

23.04.2021.

(Sarajevo, 21. april 2021. godine) – Prema najnovijim podacima godišnje analize i praćenja procesa rješavanja najstarijih predmeta, sudovi u Bosni i Hercegovini su u periodu od 1. januara do 31. marta 2021. godine, riješili ukupno 60.259 predmeta, što predstavlja značajan doprinos kontinuiranom smanjenju broja predmeta iz najstarijih starosnih kategorija, odnosno povećanju efikasnosti sudova u BiH, a samim tim i pravosuđa u cjelini.

U poređenju sa istim periodom 2020. godine, broj riješenih predmeta uvećan je za 6.643 predmeta, odnosno 12%. Za 2021. godinu, planom je predviđeno rješavanje 171.925 najstarijih predmeta, od čega je do sada riješeno 35%.

U sudovima Federacije BiH tokom prvog kvartala 2021. godine. ukupno je riješeno 40.370 predmeta, u Republici Srpskoj 18.535 predmeta, a u Brčko Distriktu BiH 833 predmeta, dok je Sud BiH riješio 521 najstariji predmet.

Od 2010. godine, pa do 31.03. 2021. godine sudovi su riješili 1.314.816 najstarijih predmeta što je u velikoj mjeri utjecalo na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima. Ovaj broj rezultat je dugogodišnje prakse primjene planova rješavanja najstarijih predmeta u sudovima koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) uvelo 2011. godine s ciljem smanjenja starosne strukture i velikog broja neriješenih starih predmeta.

U priloženom dokumentu može se detaljno pogledati realizacija planova na nivou svih sudova u BiH, po godini iniciranja predmeta za period 1.1. - 31.03.2021. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj  starosnoj kategoriji.

                                                       -KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTV BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

15.04.2021.

(Sarajevo, 15. april 2021. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 14. i 15. aprila 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

• Aladin Bajrić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Bihaću;
• Munevera Ezić, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Bosanskoj Krupi;
• Haris Beganović, na poziciju sudije Općinskog suda u Velikoj Kladuši;
• Nedim Kurbegović, na poziciju sudije Općinskog suda u Mostaru;
• Fatima Hajdarević, na poziciju sudije Općinskog suda u Zenici;
• Amela Hadžić-Terzić, na poziciju sudije Općinskog suda u Cazinu;
• David Derajić, na poziciju sudije Općinskog suda u Bihaću;
• Milijan Vasić, na poziciju sudije Općinskog suda u Bihaću;
• Aleksandra Manojlović Trkulja, na poziciju sudije Općinskog suda u Srebreniku;
• Aida Šain, na poziciju sudije Općinskog suda u Konjicu;
• Damir Dautović, na poziciju sudije Općinskog suda u Banovićima;
• Nermin Keranović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Dragoslav Gluhović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Alma Džinović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Marko Močević, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Iva Kurilić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Darko Martinčević, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo;
• Sulejman Selimović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona;
• Asima Huskić Kurjaković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona;
• Danko Rimac, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10;
• Kristijana Ivanković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona 10;
• Miroslav Đulabić, na poziciju dodatnog sudije Općinskog suda u Lukavcu.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

• Bisera Kovačević, na poziciju sudije Višeg privrednog suda u Banjoj Luci;
• Miodraga Jovanović, na poziciju sudije Osnovnog suda u Sokocu;
• Borislav Čekić, na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci;
• Miroslav Kotur, na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.

Na nivou Brčko distrikta BiH, imenovan je:

• Vuk Lučić, na poziciju dodatnog sudije Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH.


Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda te iskustva na rukovodećim poslovima.
Pri imenovanju, VSTV BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.
Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. maja 2021.godine.
                                                                                 

                                                          -kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Posjeta ambasadorice Francuske predsjedniku VSTV-a BiH

01.04.2021.

(Sarajevo, 1. april 2021. godine) – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija primio je u nastupnu posjetu NJ.E. Christine Toudic ambasadoricu Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom ambasadorica Toudic je istakla punu podršku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine na reformskom putu, naglašavajući da je vladavina prava ključni prioritet kako za Evropsku uniju tako i za Bosnu i Hercegovinu i da predstavlja temeljni preduslov za povratak povjerenja javnosti u pravosudni sistem i kreiranje „zdravijeg ambijenta“ u kojem će mladi željeti ostati u Bosni i Hercegovini i koji će uticati na ekonomski razvoj u smislu „privlačenja“ stranih investitora i kompanija.

Predsjednik Lagumdžija je istakao važnost usvajanja izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i izrazio potrebu za podrškom u ovom procesu. Predsjednik Lagumdžija je takođe upoznao ambasadoricu Toudic sa Reformskim programom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i osnovnim pravcima rada u narednom periodu.

Predsjednik Lagumdžija i ambasadorica Toudic su se takođe osvrnuli na rezultate prve faze Projekta u oblasti pravosuđa „EU4Justice“, kojeg finansira Evropska unija i implementira GIP Justice Coopération Internationale (JCI).

                                                                                                                                - kraj-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

On-line sastanci VSTV-a sa predstavnicima Generalne direkcije za pravdu i prava korisnika i Zajedničke službe vanjskih poslova EK

30.03.2021.

(Sarajevo, 30. mart 2021. godine) – Članovi Predsjedništva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) Halil Lagumdžija, predsjednik, Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović potpredsjednice i Selim Karamehić, član Predsjedništva VSTV-a BiH, održali su danas on-line sastanke sa visokim zvaničnicima Evropske komisije g. Markom Makovecom, zamjenikom glavnog direktora Odjela za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan, Tursku i Ujedinjeno Kraljevstvo Zajedničke službe vanjskih poslova Evropske unije (EEAS) i g. Jeroenom Hooijerom, šefom Odjela za međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju pri Generalnoj direkciji za pravdu i prava korisnika Evropske komisije (DG JUST). 

Predsjednik Lagumdžija se zahvalio na podršci koju Evropska unija kontinuirano pruža pravosuđu Bosne i Hercegovine i dao osvrt na kratkoročne i dugoročne mjere koje je potrebno poduzeti u narednom periodu kako bi pravosudni sistem mogao odgovoriti na sva pitanja koja su trenutno u fokusu rada. Istakao je važnost podrške međunarodne zajednice  aktivnostima koje VSTV BiH provodi, a koje su neophodne kako bi Bosna i Hercegovina ojačala vladavinu prava koja je ključna u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Osvrnuvši se na proces revizije Zakona o VSTV-u BiH, kao i na Reformski program VSTV-a BiH, potpredsjednice Gorušanović-Butigan i Simeunović te član Predsjedništva Karamehić dali su svoj doprinos sastancima, ističući opredijeljenost VSTV-a BiH za pronalaženjem najboljih rješenja koja će osigurati efikasniji pravosudni sistem.

Zamjenik glavnog direktora g. Markovec istakao je važnost VSTV-a BiH za cjelokupni pravosudni sistem, posebno u kontekstu jačanja povjerenja javnosti i osiguranja boljeg poslovnog okruženja, od kojeg zavisi i prosperitet zemlje. Osvrnuo se i na pitanje integriteta nosilaca pravosudnih i pozdravio uspostavu Odjela za integritet pri VSTV-u BiH, kao jednog od ključnih preduslova za unaprjeđenije pravosudnog sistema. Također je pozdravio opredijeljenost VSTV-a BiH ka proaktivnijem pristupu u rješavanju i drugih pitanja, kao što su procesiranje predmeta organizovanog kriminala i korupcije, implementacija državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i sl. 

Šef Odjela za međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju g. Hooijer također je istakao važnost uspostave sistema prijavljivanja imovinskog stanja nosilaca pravosudnih funkcija, u skladu sa Mišljenjem Venecijanske komisije, te Odjela za integritet pri VSTV-u koji bi trebao biti nezavisan u svom radu. Naglasio je i da će međunarodna zajednica nastaviti podržavati VSTV BiH u nastojanjima da osigura vladavinu prava, posebno u segmentu koji se odnosi na integritet nosilaca pravosudnih funkcija, kao jednom ključnih pitanja za uspostavu vladavine prava.  

Sastancima su prisustvovali i direktor Sekretarijata VSTV-a Admir Suljagić i njegov zamjenik Hajro Pošković te je tom prilikom direktor Suljagić pružio detaljne informacije vezane za osnivanje Odjela za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a BiH.               

                                                                                                                                                                               -kraj -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh