Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Osnivanje i historijat Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

26.11.2018.

Sudska policija Federacije BiH je prva institucija ove vrste uspostavljena u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja.

Sudska policija Federacije BiH je uspostavljena i ustrojena u okvirima sudske vlasti Federacije BiH i kao takva ima zadatak da osigura provedbu načela nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, odnosno da kao dio sudske vlasti pravosudnim institucijama i nositeljima pravosudnih funkcija stvori neophodno potreban sigurnosni ambijent u radu, te realizacijom naredbi pravosudnih institucija stvori druge preduslove za rad i nesmetano funkcionisanje pravosuđa i osigura provođenje sudskih odluka.

Osnovana je shodno odredbi člana IV C.8.(1) Ustava Federacije BiH kojom je utvrđeno da će se osnovati sudska policija radi pomoći sudovima u Federaciji BiH, te shodno Zakonu o Sudskoj policiji u Federaciji BiH koji uređuje ovlaštenja, organizaciju, sredstva za rad, prava i obaveze, radne odnose i druga pitanja od značaja za rad Sudske policije u Federaciji BiH.

Zakon o Sudskoj policiji Federacije BiH donesen je 1996. godine i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 19/96, a prvih dvadeset službenika sudske policije su zvanično sa radom počeli dana 04.02.1999. godine, da bi danas Sudska policija Federacije BiH imala sistematizirano 580 službenika sudske policije, od čega je popunjeno ukupno 531 radno mjesto.

U 2004. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Federacije BiH koji je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 37/04, a kojim je pored ostalog definisano da će pored osiguranja sudova Sudska policija Federacije BiH poslove iz svoje nadležnosti izvršavati i za tužilaštva u Federaciji BiH, odnosno za Federalno tužilaštvo i kantonalna tužilaštva.

Službenici sudske policije su sa ciljem izvršenja zadataka shodno zakonskim i podzakonskim propisima naoružani i opremljeni posebnom opremom i sredstvima prinude, a poslove su obavezni izvršavati i u slučaju kada izvršenje tih poslova dovodi u opasnost njihov život.

Sudska policija Federacije BiH pored lično zadužene opreme i naoružanja, posjeduje i drugu sofisticiranu opremu potrebnu za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti, kao što su namjenska službena vozila, uređaji za detektciju metala, uređaji za pregled prtljaga, uređaji za pregled osoba, sistemi video nadzora, sistem radio veze i drugo.

U cilju izvršenja visoko rizičnih i najsloženijih poslova iz djelokruga rada Sudske policije Federacije BiH, kao i za pružanje mjera zaštite svjedoka pred pravosudnim institucijama Federacije BiH ustrojena je Interventno-operativna jedinica Sudske policije Federacije BiH, čiji službenici su profesionalno obučeni, osposobljeni i opremljeni za izvršenje najsloženijih poslova, kao što su visoko rizična lišenja slobode, visoko rizična sprovođenja, transporti i pratnje, bliska zaštita osoba u pokretu, zaštita svjedoka, djelovanje u posebnim okolnostima i sl.

Navedena jedinica je pored ostalog opremljena i dugocjevnim vatrenim oružjem, hemijskim sredstvima, sredstvima za onesposobljavanje i drugom opremom potrebnom za djelovanje u visoko rizičnim sitacijama.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh