Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Nove odluke   dan(a) je ostalo do isteka Vašeg naloga. Molimo Vas da produžite nalog.

Podaci o odluci Sažetak / Sentenca Primjenjeni propisi Vezane odluke Indeksni pojmovi Preuzimanje
Broj predmeta:
S1 1 K003433 09 Kr1
Sud / Institucija:
Sud Bosne i Hercegovine
Pravna oblast:
KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
Sjedište suda:
SARAJEVO NOVI GRAD
Vrsta predmeta:
Ratni zločini
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Prvostepeni postupak
Propisi Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
01 0 K 013608 19 Kž 9
Sud / Institucija:
Vrhovni sud Federacije BiH
Pravna oblast:
KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
Sjedište suda:
SARAJEVO CENTAR
Vrsta predmeta:
Krivični predmeti
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Drugostepeni postupak
Sentenca odluke Propisi Vezane odluke Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
01 0 K 013608 19 K 2
Sud / Institucija:
Kantonalni sud u Bihaću
Pravna oblast:
KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
Sjedište suda:
BIHAĆ
Vrsta predmeta:
Krivični predmeti
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Prvostepeni postupak
Vezane odluke Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
06 0 K 009015 19 Kž
Sud / Institucija:
Vrhovni sud Federacije BiH
Pravna oblast:
KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
Sjedište suda:
SARAJEVO CENTAR
Vrsta predmeta:
Ratni zločini
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Drugostepeni postupak
Sažetak odluke Propisi Vezane odluke Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
06 0 K 009015 18 K
Sud / Institucija:
Kantonalni sud u Novom Travniku
Pravna oblast:
KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
Sjedište suda:
NOVI TRAVNIK
Vrsta predmeta:
Ratni zločini
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Prvostepeni postupak
Propisi Vezane odluke Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
65 0 Ps 088037 19 Rev
Sud / Institucija:
Vrhovni sud Federacije BiH
Pravna oblast:
GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
Sjedište suda:
SARAJEVO CENTAR
Vrsta predmeta:
Parnični predmeti
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Revizija
Sentenca odluke Propisi Vezane odluke Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
65 0 Ps 088037 18 Ps 2
Sud / Institucija:
Općinski sud u Sarajevu
Pravna oblast:
GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
Sjedište suda:
SARAJEVO CENTAR
Vrsta predmeta:
Privredni sporovi
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Prvostepeni postupak
Propisi Vezane odluke Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
65 0 Ps 088037 19 Pž 2
Sud / Institucija:
Kantonalni sud u Sarajevu
Pravna oblast:
GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
Sjedište suda:
SARAJEVO CENTAR
Vrsta predmeta:
Privredni sporovi
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Drugostepeni postupak
Propisi Vezane odluke Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
06 0 K 010507 19 K 3
Sud / Institucija:
Kantonalni sud u Novom Travniku
Pravna oblast:
KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
Sjedište suda:
NOVI TRAVNIK
Vrsta predmeta:
Krivični predmeti
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Prvostepeni postupak
Propisi Vezane odluke Indeksne odluke

html

Broj predmeta:
06 0 K 010507 18 K
Sud / Institucija:
Kantonalni sud u Novom Travniku
Pravna oblast:
KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO
Sjedište suda:
NOVI TRAVNIK
Vrsta predmeta:
Krivični predmeti
Vrsta odluke:
Presuda
Stadij postupka:
Prvostepeni postupak
Propisi Vezane odluke Indeksne odluke

html

< 1-10/32 >