Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

Osuđen kao saizvršilac za iznudu i krađu

08.10.2020.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 07.10.2020. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Panzalović Dragan iz  Doboja, grad  Doboj. oglašen kao saizvršilac krivim za krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 20 i 23. Krivičnog zakona Republike Srpske  i krivično djelo krađe iz člana 231 stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpskei osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:

 Panzalović Dragan iz Doboja. grad Doboj. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

 

 KRIV JE

 ŠTO JE:

 

 Dana 19.01.2016. godine, oko 21,30 časova, u Doboju u ulici Kralja Dragutina, nalazeći se u društvu zajedno sa Paravac Milanom, Vuković Nikolom i maloljetnim Š. D. pa kada su u blizini raskrsnice ulica Kralja Dragutina i Svetog Save, opazili da im u susret dolazi oštećeni maloljetni F.B., oštećeni Jovanović Slađan, Račić Vuk, Petrović Milan i Raljić Sandro, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi Vuković Nikola i Paravac Milan su oštećenom naredili da stane što je isti i učinio, a što su učinili i ostali drugovi koji su se nalazili sa njim, da bi potom prišli oštećenom, te mu je Vuković Nikola povišenim tonom rekao „Skidaj torbicu, daj torbicu“, pa kada mu je oštećeni F.B. odbio predeti torbicu koju je držao oko vrata, Vuković Nikola je ponovo zatražio da mu preda torbicu, što je oštećeni F.B. ponovo odbio, nakon čega je Paravac Milan stisnutom šakom zamhnuo u pravcu glave oštećenog, pa kada je oštećeni uspio da izbjegne udarac, Paravac Milan mu je nogom zadao udarac u predjelu usta, da bi kada je oštećeni Jovanović Slađan, koji se nalazio u društvu sa oštećenim F.B.rekao „Momci pustite to, nećemo praviti gužvu“, maloljetni Š.D. je teleskopskom palicom koju je nosio sa sobom, počeo zadavati udarce oštećenom Jovanović Slađanu u predjelu ruke i oštećenom F.B. po tijelu, dok su istovremeno Vuković Nikola, Paravac Milan i Panzalović Dragan fizički napadali na oštećenog F.B., pa kada se začula sirena vozila Hitne pomoći, koje je u tom momentu prolazilo gradom, isti su pobjegli sa lica mjesta misleći da dolazi policija, kojom prilikom su oštećeni maloljetni F. B. i oštećeni Jovanović Slađan zadobili lake tjelesne povrede i to F. B. laku tjelesnu povredu u vidu razderne rane lijeve strane gornje usne, a Jovanović Slađan laku tjelesnu povredu u vidu nagnječine lijeve podlaktice,

 dakle, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, silom pokušao prinuditi drugog da nešto učini na štetu svoje imovine, a djelo je učinjeno od strane više lica

 Dana 06.04.2017. godine, oko 06,10 časova, u ulici Vojvode Mišića, grad Doboj, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, došao do putničkog motornog vozila marke „Zastava“, tip „Jugo 45“, registarskog broja 439-M-127, vlasništvo Lukić Milene, koje se nalazilo parkirano ispred ulaza zgrade broj 45  i u isto ušao, nakon čega je razbio plastiku koja se nalazi ispod volana i izvukao kablove iz ležišta i na taj način upalio auto i udaljio se sa parking mjesta, nakon čega se vozilo ugasilo i kada je ponovo pomoću kablova pokušao da upali vozilo na licu mjesta ga je zatekla patrola policije Kremić Samir i Janković Igor,

 dakle, oduzeo tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi protivpravnu imovinsku korsit

 čime je,  kao saizvršilac učinio krivično djelo iznuda iz člana 242. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 20. i 23. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo krađe iz člana 231. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske,

 pa mu sud za krivično djlo iz tačke 1. izreke presude , na osnovu člana 242. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 20., 23., člana 32 stav 1., člana 38.stav 1. tačka 1. i člana 39. stav 1. tačka 4.  i člana 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske  UTVRĐUJE KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 7 (SEDAM) MJESECI, a za krivično djelo iz tačke 2. izreke presude na osnovu člana 231. stav 1., člana 32 stav 1.   i člana 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske  UTVRĐUJE KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVA) MJESECA, pa ga na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske

 

 O S U Đ U J E

 NA  JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 8 ( OSAM) MJESECI

 Na osnovu člana 99 . stav 4. ZKP  optuženi  se oslobađa dužnosti plaćenja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 Donošenje nepravosnažne presude protiv Panzalović Dragana iz  Doboja, grad Doboj. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh