Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

Osuđen za za neovlašćenu proizvodnju i promet droge i omogućavanje uživanja opojnih droga

27.10.2020.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 26.10.2020. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Prendaj Danijel iz Modriče. oglašen  krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske  i krivično djelo omogućavanje uzivanja opojnih droga  iz člana 208 stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od  1 ( jedne)godine i  2 (dva) mjeseca.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:


Danijel Prendaj iz Modriče. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

 

KRIV JE

 

ŠTO JE:

 

tokom  2017. godine pa do 16.04.2018. godine, u Modriči, u ulici Berlinska 32, u kući vlasništvo njegove majke Prendaj Ljiljane, koju koristi, neovlašteno radi prodaje držao opojnu drogu marihuanu i amfetamin spid suprotno odredbi člana 4. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (Sl.glasnik BiH broj 8/06), iako je bio svjestan i znao da se radi o opojnoj drogi marihuana i amfetamin spid, koja je prilikom vršenja pretresa dana 16.04.2018. godine pronađena u jednoj plastičnoj kutiji od „Ledo“ sladoleda u kojoj se nalazila:

- prozirna pvc vrećica sa 5 prozirnih pvc vrećica sa zipom u kojoj su upakovani paketići sačinjeni od komada pvc vrećica narandžaste boje, sa prahom svijetlo žute boje, uzorka broj 1.1 mase 0,4807 grama, uzorka broj 1.2 mase 0,4446 grama, uzorka broj 1.3 mase 0,4495 grama, uzorka broj 1.4 mase 0,5465 grama, uzorka broj 1.5 mase 0,4869 grama, u kojim uzorcima je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin, koji spada u grupu sintetičkih stimulansa amfetaminskog tipa, koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 1, Tabela II – tvari i biljke pod strogim nadzorom,

- prozirna pvc vrećica sa komadom pvc vrećice narandžaste boje, u koji je upakovan ugrudvan prah svijetlo žute boje ukupne neto mase 4,4529 grama, u kojim uzorcima je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin, koji spada u grupu sintetičkih stimulansa amfetaminskog tipa, koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 1, Tabela II – tvari i biljke pod strogim nadzorom,

- prozirna pvc vrećica u koju je upakovano 38 komada sjemenki jajolikog oblika zeleno smeđe boje, ukupne neto mase 0,6410 grama, za koje je vještačenjem utvrđeno da po svom fizičkom izgledu odgovaraju sjemenkama biljke konoplje vrste Canabis sativa L, iz porodice Cannabaceae, koji se prema Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, nalazi na Tabeli I – Listi opojnih droga pod rednim brojem 13, na Listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26,

- prozirna pvc vrećica u koju je upakovano 29 komada tableta nepravilnog oblika, žute boje, u obliku srca, ukupne neto mase 8,8949 grama, prosječne mase jedne tablete oko 0,4475 grama,  za koje je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance 3,4 metilendioksimetamfetamin (ekstazi), a koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 12, Tabela I – zabranjene tvari i biljke,

- dvije prozirne pvc vrećice sa zipom, dok su se u pvc vrećici broj 6.1 nalazila dva nagorjela improvizovana opuška, sa sadržajem nagorjele biljne materije smeđe boje, ukupne neto mase 0,1049 grama i u pvc vrećici broj 6.2 tri nagorjela improvizovana opuška, sa sadržajem nagorjele biljne materije smeđe boje, ukupne neto mase 0,0651 gram, za koju biljnu materiju je vještačenjem utvrđeno prisustvo tretrahidrokanabinola, psihoaktivnog kanabinoida konoplje, tj. biljne vrste Canabis sativa L iz porodice Cannabaceae, koji se prema Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, nalazi na Tabeli I – Listi opojnih droga pod rednim brojem 13, na Listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26,

- prozirna pvc vrećica zavezana u čvor sa plitkim okruglim porculanskim tanjirom, sa tragom praha bijele boje, za koji je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne supstance amfetamin, iz grupe sintetičkih stimulanasa amfetaminskog tipa, koji se nalazi na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 1, Tabela II – tvari i biljke pod strogim nadzorom,

čije je držanje članom 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga zabranjeno, a koju drogu – amfetamin – spid je prodavao Barukčić Dariu koji je krajem 2017. godine svaka tri do četiri dana istu kupovao i plaćao 50,00 KM po gramu, te je i tokom aprila 2018. godine Barukčić Dariu prodao jedan gram amfetamina po cijeni od 50,00 KM, dok je Lazić Željku u martu i aprilu 2018. godine, u više navrata prodavao travu i amfetamin spid po cijeni od 10,00 KM po gramu, te je marihuanu u navedenom periodu prodavao Ilić Saši, Špirić Armandu, te drugim njemu poznatim licima, a prodaju je vršio iza ugostiteljskog objekta „Azaro“ u Modriči, dok je u tom istom periodu davao opojnu drogu – marihuanu na uživanje Špirić Armandu, Miletić Bojani, Lazić Željku, Stevanović Saši i Tomić Miladinu, na aerodromskoj pisti, na poljoprivrednom dobru u Modriči, kao i na starom mostu, tako što je Prendaj Danijel travu smotao u džoint i istu davao naizmjenično navedenim licima na uživanje, te je spid stavljao na ogledalo ili mobilni telefon i uz pomoć novčanice koju bi smotao isti davao na uživanje Lazić Željku i Špirić Armandu, dok je marihuanu davao na uživanje i u kući Bahić Adisa u Jakešu – Dobor Kula, Vukosavlje, tako što je smotao džoint i u krug davao da isti istovremeno uživaju Bahić Adis, Špirić Armando, Lazić Željko i Marković Vedrana, te je u navedenom periodu marihuanu na isti način davao na uživanje u kući Berbić Eldada, u ulici Sremska broj 9, u Modriči, koju su istovremeno uživali Prendaj Danijel, Berbić Eldad, Marijanović Rado, Stevanović Saša, Špirić Armando, Bahić Adis i Marković Vedrana,

 

dakle, neovlašteno držao radi prodaje supstance i preparate koji su proglašeni za opojne droge, te je davao na uživanje opojnu drogu, a djelo je učinjeno prema više lica,

 

čime je počinio u sticaju krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 56. istog zakonika,

 

 

pa sud optuženom Danijelu Prendaju  u skladu sa prihvaćenim sporazumom o priznanju krivice, uz primjenu  člana 5.stav 2,  42,  43,  46,  52. stav 1., 53.stav 4.   i  člana 54. stav 1. tačka 5. i 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

 

za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

 

                                     utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca

 

 za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

 

                                   utvrđuje  kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine 

 

 

         Na osnovu člana 56.stav 2. tačka 3.Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom Danijelu Prendaju se

 

                                           izriče jedinstvena kazna zatvora u trajanju od

                                                  1 ( jedne)  godine i 2 (dva) mjeseca

 

Na osnovu člana 82. stav 2. i člana 207. stav 8.  i  208. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog se oduzima i ima se uništiti opojna droga preostala nakon izvršenog vještačenja.

 

Donošenje nepravosnažne presude protiv Prendaj Danijela iz  Modriče. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh