Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

Osuđen za ubistvo

11.03.2021.

Okružni sud u Doboju donio je dana 10.03.2021. godine presudu kojom je optuženi Nenad Nikolić  iz Mitrovića, opština Stanari. oglašen krivim za krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.Prema optuženom se produžava pritvor po osnovu člana 197. stav1.tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.Pritvor može trajati do pravosnažnosti presude,a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

 / iz zapisnika/

 OPTUŽENI:

 Nenad Nikolić.  iz Mitrovića, opština Stanari.., sa ostalim podacima kao u spisu predmeta,

 KRIV JE

             Što je :

                       
dana 08.05.2020.godine, oko 22,00 časa, na drvenom platou izletišta „Brvnara“ iznad rijeke Ukrine – tzv. „Točionik–Brković“, vlasništvo Brković Siniše, u mjestu Brestovo, zaselak Vukajlovići, opština Stanari, nakon što je zajedno sa Kozarević Slađanom popio više flaša alkoholnog pića pivo na različitim lokacijama, tako da se doveo u alkoholisano stanje sa koncentracijom alkohola u krvi od 1.55g/kg, upravljajući svojim putničkim motornim vozilom marke „Golf“ registarske oznake K17-O-220 došao do izletišta prateći putničko motorno vozilo marke „Audi 4“ registarske oznake A54-K-046 kojim je upravljao Pejanić Dragan i u koje je prethodno sjeo Kozarević Dragan, gdje su zatekli Radić Radojicu,  Brković Slavena i Musić Saru koji su nakon roštiljanja pakovali se da idu kući, gdje su svi zajedno pili pivo i razgovarali da bi optuženi nakon kraće verbalne prepirke sa Pejanić Draganom kojeg je u jednom trenutku rukama obuhvatio oko pasa te su ih prisutni razdvojili, otišao po nož i po povratku u društvo, pristajući da Pejanić Dragana liši života, oštećenog ubo sječivom noža na preklapanje u predjelu trbuha nanijevši mu ranu koja se kanalom kroz prednji trbušni zid nastavljala u trbušnu duplju, pa kroz lijevi režanj jetre i kroz gušteraču i završavala se ubodinom trbušne aorte, usljed čega je došlo do iskrvavljenja iz ubodine trbuha i probodine jetre, gušterače i trbušne aorte, zbog čega je oštećeni Pejanić Dragan preminuo u vozilu optuženog koji ga je dovezao do Doma zdravlja Stanari gdje je konstatovano da su oštećenom ugrožene vitalne funkcije i da ne pokazuje znakove života te je vozilom hitne pomoći upućen u JZU „Sveti apostol Luka“ u Doboju

 dakle,  drugog lišio života                           

čime je počinio krivično ubistvo iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske,pa se na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana  43., 46. stav 1. i 2., i člana 52. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

  

OSUĐUJE 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD  5  (PET )  GODINA 

            Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od dana 08.05.2020. godine od 22,50 časova,  pa nadalje.

             Na osnovu člana 72.  Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to jednog  noža na preklapanje „rasklopna čakija“ dužine  oko 9,5 cm, kao predmeta koji je upotrijebljen prilikom izvršenja krivičnog djela.

             Na osnovu člana  99. stav 1., u vezi sa članom 96. stav 2. tačke  a) do e)  Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 30. Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima (“Službeni glasnik RS” br. 55/05), optuženi se obavezuje platiti troškove postupka u iznosu od 1.050,00 KM, što se odnosi na troškove sudskog paušala u iznosu od 150,00 KM  i troškove vještačenja u iznosu od 900,00 KM i to u roku od 30 dana od dana  pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

             Na osnovu člana 108. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećenom Pejanić Slađanu  se djelimično dosuđuje  imovinskopravni zahtjev  koji se odnosi na ime naknade  materijalne štete u iznosu od 7.000,00KM i na ime naknade nematerijalne štete- za pretrpljene duševne bolove zbog gubitka bliskog srodnika u iznosu od 7.000,00 KM,sa zakonskom zateznom kamatom počev od 10.3.2021.godine  kao dana donošenja odluke  pa do isplate,  u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja,  a sa ostatkom u iznosu od 3.000,00KM na ime naknade  nematerijalne štete postavljen prema optuženom Nikolić Nenadu, oštećeni  upućuje se na parnični postupak.

 Donošenje nepravosnažne presude protiv Nenad Nikolić  iz Mitrovića, opština Stanari. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh