Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

WebEx online edukacija studenata

05.11.2020.

14 studenata Pravnog fakulteta  Univerziteta u Sarajevu i  Istočnom Sarajevu 28.10.2020. godine putem WebEx online edukacije imali su priliku da se upoznaju sa radom Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH.

Studente smo upoznali sa bazom sudskih odluka, sistemom edukacija novoimenovanih sudija i tužilaca kao i sa procesom rada panela za ujednačavanja sudske prakse.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ kojeg finansira Evropska unija a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.

Oba pravna fakulteta su zadovoljni uspostavljenom saradnjom, te su predložili da se ove aktivnosti u budućnosti nastave, odnosno da se sa bazom sudskih odluka i njenim mogućnostima za pravna istraživanja upozna što veći broj studenata.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

OSDE.jpg

DESKTOP.jpg

Gdja-MONIKA-MIJIC.jpg

Ostale fotografije