Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

Osuđen za za neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga

27.04.2021.

Okružni sud u Doboju donio je  dana 26.04.2021. godine presudu na osnovu  sporazuma  o priznanju krivice  kojom je optuženi Zečević Dejan iz Broda, oglašen  krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske   i osuđen na  kaznu zatvora u trajanju od  3 (tri) mjeseca.

/Iz zapisnika/

OPTUŽENI:

Zečevi Dejan iz  Broda. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

KRIV JE

 ŠTO JE:

Od početka ljeta 2017.godine pa sve do 27.08.2017.godine, u dvorištu kuće nepoznatog vlasnika, koja se nalazi u Brodu,  suprotno odredbama člana 4. i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju opojnih droga, iako je bio svjestan i znao da se radi o opojnoj drogi, biljnoj vrsti konoplja Cannabis Sativa L, koja se nalazi na listi opojnih droga u Tabeli 1 pod rednim brojem 13, koja u sebi sadrži psihotropnu supstancu tetrahidrokanabinol, koja se nalazi na listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26, vršio neovlaštenu proizvodnju navedene opojne droge, tako što je prethodno nabavio sjemenke konoplje, a zatim ih zasijao u više PVC kanti i uzgajao na navedenoj adresi, gdje su dana 27.08.2017.godine oko 00,05 časova od strane policijskih službenika pronađene i oduzete 3 stabljike biljke konoplja Cannabis Sativa L, za koje je vještačenjem utvrđeno da sadrže psihotropnu supstancu tetrahidrokanabinol,

dakle, neovlašteno proizvodio supstance koje su proglašene za opojne droge,

čime je učinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207.stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

pa ga sud na osnovu  člana 207.stav 1. člana 53. stav 3., člana 54. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakonika RS

 

                                                           OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3(TRI) MJESECA

Na osnovu člana 207 stav 8. Krivičnog zakonika od optuženog se oduzimaju tri stabljike droge koje se sa ostatkom droge vraćenim sa vještačenja nalazi u PS Brod.

Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP optuženi se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

Donošenje nepravosnažne presude protiv Zečević Dejana iz  Broda ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

 

 Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh