Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

OSUĐENI ZA RAZBOJNIČKU KRAĐU

19.04.2019.

Okružni sud u Doboju donio je dana 18.04.2019. godine  presudu kojom se optuženi N.C. iz  P.D. grad D. i A.M. iz S. grad D. oglašeni krivim  za krivično djelo razbojnička krađa iz člana 234. stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske i  osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od  po  2 (dvije) godine.    

 

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI:N.C. iz P.D.grad  D i A.M. iz S. grad D .


KRIVI  SU


Što su:

 

dana 08.07.2015.godine oko 22,15 časova u mjestu Dragalovci, opština Stanari zajedno i po prethodnom dogovoru, a u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, ušli u krug gradilišta T. S. u izgradnji, gdje je izvođač radova bio oštećeni “D. E. C. L.”, popeli se na sprat objekta Tercijalna drobilica uglja odakle su uzeli i prisvojili 4 smotka bakarnih provodnika i noseći iste sa sobom krenuli niz stepenište prema izlazu iz objekta, gdje ih je zatekao radnik obezbjeđenja ''A.S.'' D. P., koji je tražio da krenu za njim do portirnice kako bi ih legitimisao i pozvao policiju, što su optuženi odbili i u trenutku kada se P. okrenuo jedan od optuženih mu zadao udarac u predjelu desnog ramena od kog udarca je pao na podest a nakon toga jedan od optuženih ga udario nogom u predjelu stomaka, a potom pobjegli sa lica mjesta odnijevši sa sobom dva smotka bakarnih provodnika dok su dva ostala na stepeništu

 

dakle, zatečeni na djelu krađe pa u namjeri da ukradene stvari zadrže upotrijebili silu protiv nekog lica, a djelo je učinjeno od strane više lica,

 

čime su učinili krivično djelo razbojnička krađa iz člana 234. stav 2 u vezi sa stavom 1 i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa se na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu odredaba člana 33. i 37, 38. tačka 2. i 39. stav 1 tačka 2. istog zakona

 

O S U Đ U J U

 

NA KAZNE ZATVORA U TRAJANJU OD PO 2 (DVIJE) GODINE.

 

Optuženi se oslobađaju od obaveze da naknade troškove krivičnog postupka.

 

Oštećeni ''D.E.C. L.'' se upućuje da imovinsko pravni zahtjev može da ostvaruje u parničnom postupku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh