Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

Dojava o postavljenoj minsko - eksplozivnoj naparavi u zgradi Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

25.04.2019.

 

Dana 25.04.2019. godine u 12,20 sati operativni dežurni službenik sudske policije u Odjeljenju sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo je od strane službenika MUP-a Kantona Sarajevo obaviješten da je NN lice telefonskim putem na broj 122 dežurnom policijskom službeniku Operativnog centara MUP-a Kantona Sarajevo dojavilo da je u zgradi Kantonalnog, odnosno Općinskog suda u Sarajevu postavljena minsko - eksplozivna naprava.

Službenici Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo su po prijemu informacije poduzeli predviđene mjere propisane Planom postupanja u slučaju vanrednih situacija, te pristupili evakuaciji uposlenika i stranaka iz zgrade suda i na propisan način obezbjedili mjesto događaja do dolaska tima za kontra - diverzionu zaštitu MUP-a Kantno Sarajevo, koji je odmah pristupio dokumentovanju događaja i poduzimanja daljnjih mjera iz svoje nadležnosti.

Nakon izvršenog kontra -  diverzionog pregleda zgrade Kantonalnog, odnosno Općinskog suda u Sarajevu od strane službenika MUP-a Kantona Sarajevo, koji je završio u 15,00 sati, utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

ks-sud.jpg