Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

OSUĐEN ZA NEOVLAŠĆENU PROIZVODNJU I PROMET DROGE

09.10.2019.

OSUĐEN ZA NEOVLAŠĆENU PROIZVODNJU I PROMET DROGE

 

Okružni sud u Doboju donio je dana 09.10.2019. godine presudu kojom je optuženi M.M. iz D.  oglašen krivim za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i  osuđen na  kaznu zatvora u trajanju od   3 (tri) godine. Prema optuženom je ukinut pritvor.

 

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI: M.M. iz D.

 

Kriv je

što je:  zajedno sa A.M.  i K. M.

 

u vremenskom periodu od marta mjeseca 2019. godine pa sve do 18.06.2019. godine, zajedno i po prethodnim dogovorima u ličnim kontaktima ili putem mobilnih telefona preduzimanih u cilju nabavke i prodaje opojne droge, iako su bili svjesni i znali da se radi o opojnoj drogi amfetamin spid, nabavljali, držali radi prodaje i prodavali opojnu drogu amfetamin spid koja se nalazi na listi opojnih droga u tabeli 2. pod rednim brojem 1. i koja u sebi sadrži amfetamin psihoaktivnu supstancu iz grupe stimulansa amfetaminskog tipa, suprotno članu 4.,19. i 20. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06) pa je tako optuženi M.M., a nakon što je stupio u kontakt sa prikrivenim istražiocem pod pseudonimom --, sastao se sa istim dana 16.03.2019. godine u ugostiteljskom objektu motel „M.“ koji se nalazi na magistralnom putu Doboj-Sarajevo, kojom prilikom mu je optuženi M. ponudio na prodaju opojne droge amfetamin spid i kokain, s tim da bi mu za početak prodao 100 grama amfetamin spida i to po cijeni od 8,00 KM po gramu, što bi koštalo 800,00 KM, a da bi mu mogao donijeti i veću količinu kao npr. 500 grama amfetamin spida, a mogao bi mu prodati i opojnu drogu kokain izuzetne čistoće, pa kada je prikriveni istražilac -- rekao da je zainteresovan dogovorili su se da mu za početak optuženi M. proda 100 grama amfetamin spida za iznos od 800,00 KM i to dana 26.03.2019. godine (utorak) na benzinskoj pumpi „P.“ blizu uključenja na autoput „Doboj-Banjaluka“ (područje opštine Doboj) kada je dogovoreno da drogu preuzme „čovjek“ od prikrivenog istražioca -, a zapravo se radi o drugom prikrivenom istražiocu i to -, te da se komunikacija odvija preko mobilnog broja telefona optuženog M. broj ----- nakon čega se optuženi udaljio u nepoznatom pravcu, a nakon čega optuženi M. ostvaruje komunikaciju sa optuženim dobavljačem A. M. sa kojim ga je spojio optuženi K.M. koji je u ranijem periodu kupovao od optuženog M. opojnu drogu i koji je rekao optuženom M. da ima na prodaju oko pola kilograma opojne droge amfetamin spid, a takođe, optuženi M. je obavijestio optuženog M. da osumnjičenom M. treba opojna droga amfetamin spid, te je optuženi A. M. 112,549 grama opojne droge amfetamin spid predao optuženom M. koju je optuženi M. upakovanih u 5 paketića prodao i predao prikrivenom istražiocu -- dana 02.04.2019. godine, na BP „P“ za koju materiju je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne komponente amfetamin, za šta mu je istražitelj platio 800,00 KM, a optuženi M.M. je predao novac u iznosu od 500,00 KM optuženom M., a 300,00 KM zadržao za sebe, da bi se dana 11.04.2019. godine, ponovo sastali optuženi M. M.i prikriveni istražilac --- i to u objektu „M.“, u D. te su radi mirnijeg razgovora izašli ispred objekta gdje je optuženi M.M. ponudio prikrivenom istražiocu na prodaju 500 grama amfetamin spida po cijeni od 8,00 KM po gramu, ali da prethodno mora kontaktirati „prijatelja“, a u stvari dobavljača, pa kada je putem aplikacije viber na mobilnom telefonu ostvario komunikaciju sa „dobavljačem“ A. M. rekao je prikrivenom istražiocu da mu može narednog dana tj. 12.04.2019. godine u 13,00 časova na BP „P.“ prodati 500,00 grama opojne droge amfetamin spid po cijeni od 4.000,00 KM, kada je takođe, dogovoreno da drogu preuzme „čovjek“ od-- , (a zapravo se radi o drugom prikrivenom istražiocu i to --), a tada mu je saoštio i da mu može prodati i veću količinu spida npr. 5 kilograma po manjoj cijeni i to po 7,00 KM po gramu, nakon čega su se razišli, da bi nakon toga optuženi dobavljač A. M. predao optuženom M. M. radi prodaje prikrivenom istražiocu 549,566 grama opojne droge amfetamin spid koju je optuženi M. upakovanih u 5 pakovanja prodao i predao prikrivenom istražiocu -- dana 12.04.2019. godine na BP „P.“ za koju je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihoaktivne komponente amfetamin, za šta mu je prikriveni istražilac platio 4.000,00 KM, a osumnjičeni M.M. je iznos od 2.500,00 KM u ugostiteljskom objektu „p. s. p.“ predao optuženom A.M., a iznos od 1.500, KM zadržao je za sebe, da bi nakon toga dana 18.06.2019. godine optuženi M.K. i A. M. zajedno i po prethodnom dogovoru odvezli se u mjesto Karakaj kod Zvornika gdje su od NN lica preuzeli radi prodaje 12 paketa sa suvim biljnim vrhovima u cvijetu biljke Cannabis sativa L koji sadrže psihoaktivni tetrahidrokanabinol i to posmatrano kroz kvantitativnu analizu u svim paketima od 1,1 % do 3,4 % tetrahidrokanabinola u ispitivanom uzorku u količini ukupno od oko 3 kg i 230 grama spakovanih u jednu crnu torbu iako su znali da se radi o opojnoj drogi, što je suprotno članu 4. i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), te su u povratku na prijedlog optuženog M. zaobišli glavni put prema Doboju i prešli na lokalni put prema gradu kako bi izbjegli prisustvo policije, da bi ih po dolasku pred stan optuženog M. kontrolisali policijski službenici, te uz naredbu nadležnog suda od M. oduzeli jednu crnu torbu sa 12 paketa navedene opojne droge biljke Cannabis sativa L koji sadrže psihoaktivni tetrahidrokanabinol koja se nalazi na tabeli 1. liste opojnih droga pod rednim brojem 13 i na popisu psihotropnih tvari pod rednim brojem 26. čiji je promet zabranjen, dalje prilikom pretresa optuženog A.M. kod istog je pronađeno i oduzeto neto mase 263,219 grama opojne droge spid koja u sebi sadrži psihoaktivnu komponentu amfetamin, te neto mase 90,275 grama opojne droge kokain, koja se nalazi na tabeli 2. liste opojnih droga pod rednim brojem 52 i čiji je promet zabranjen, te novca u vrijednosti od 1.730,00 €, 1.163,00 KM i oko 6.000,00 Srbijanskih dinara koji potiču iz krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret, pronađene su i oduzete materije kofein i kreatin koji se dodaju ilegalnim smjesama opojnih droga amfetamina i kokaina radi povećanja mase ilegalnih smjesa opojne droge, te predmeti za vaganje i pakovanje opojnih droga sa tragovima opojnih droga na njima, kao i sa tragovima supstanci za povećanje mase, te četiri pakovanja vojnog brizantnog eksploziva ukupne težine 2 kg i 20 grama, a što je suprotno odredbi člana 7. stav 1. tačka 1. alineja 1., u vezi sa članom 8. stav 2. tačka 1. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS“, broj 26/16), prilikom pretresa optuženog M.K. dana 18.06.2019. godine pronađeno je i od istog oduzeto 2,6832 opojne droge amfetamin spid i 2,4599 grama opojne droge Cannabis sativa L koja u sebi sadrži psihoaktivni tetrahidrokanabinol, dok je pretresom kod optuženog M. M. pronađeno dana 18.06.2019. godine i oduzeto 2,0035 grama opojne droge amfetamin spid,

 

dakle, da je  optuženi M.M., neovlašteno radi prodaje kupovao, držao i prodavao supstance koje su proglašene za opojne droge, a djelo je izvršeno od strane više lica,

 

čime je počinio  krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, sve u vezi sa članom 37. istog Zakonika,

 

pa sud optuženog M.M. za počinjeno krivično  djelo, uz primjenu članova 46. stav 1. i 2.,   člana 53. stav 4. i člana 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske

 

 

OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD (3) TRI GODINE

 

Na osnovu člana 59. stav 1.Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 18.06.2019.godine do 09.10.2019.godine.

 

Na osnovu člana 99.stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2 tačka „e“ Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 30. Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 55/05),  optuženi se obavezuje da naknadi troškove  krivičnog postupka  na ime sudskog paušala u iznosu od 150,00KM,  te na ime troškova krivičnog postupka koje je tužilaštvo imalo u fazi istrage i to u iznosu od 1.340,00KM,  a sve u roku od 30 dana,  pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

 

Na osnovu člana 207.stav  8.Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog se oduzima i ima se uništiti opojna droga koja je od istog oduzeta u pretresu od 18.06.2019.godine.

 

Na osnovu člana 82. stav 2.Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog se oduzima mobilni telefon sa SIM karticama,  privremeno oduzeti prilikom pretresa dana 18.06.2019.godine, kao i predmeti koji su upotrebljeni radi izvršenja krivičnog djela.

 

Na osnovu člana 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 1.800,00KM.

 

Predmeti koji su od optuženog privremeno oduzeti   prilikom pretresa od 18.06.2019.godine, a riječ je o predmetima koji su upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela, te je odredbom člana 207. stav 8. KZ RS, predviđeno obligatorno oduzimanje predmeta, s obzirom da su u trenutku donošenja presude nedostajali  podaci o tim oduzetim predmetima, na osnovu člana 82. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske biti odlučeno posebnim rješenjem, kada se ti podaci pribave          

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh