Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

OSUĐEN ZA NESAVJESNO PRUŽANJE LJEKARSKE POMOĆI

29.11.2019.

OSUĐEN ZA NESAVJESNO PRUŽANJE LJEKARSKE POMOĆI

 

Okružni sud u Doboju donio je dana 28.11.2019. godine presudu kojom je optuženi M.Š iz D.  oglašen krivim za krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći iz člana 214. stav 5. u vezi sa stavom 3.  Krivičnog zakonika Republike Srpske, i  osuđen na  kaznu zatvora u trajanju od   2 (dvije) godine.

 

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI:M.Š iz D.

 

Kriv je

       što je: 

 

            dana 02.02.2015. godine u Domu zdravlja u D., kao ljekar  specijalista ginekologije i akušerstva, pri pružanju ljekarske pomoći oštećenu M. T., koju je u prethodnom periodu pregledao i kontrolisao tokom njene trudnoće, primio radi kontrole, nakon čega ju je ginekološki pregledao, da bi je potom zadržao radi porođaja, nakon čega su porođajni bolovi kod oštećene započeli u jutarnjim časovima dana 02.02.2015. godine, nakon čega se ista vaginalno porodila oko 18,00 časova, a taj porođaj trajao duže od 16 sati, što je uticalo na pojavu atonije uterusa kod oštećene tj. stanja u kojem materica nakon porođaja ostaje mlohava, umjesto da se stisne, da bi potom obilno krvarila, za koje vrijeme boravka oštećene u Domu zdravlja u D., nije detaljno vodio medicinsku dokumentaciju, kao ni preciznu evidenciju o količini izgubljene krvi i laboratorijskim parametrima krvnih vrijednosti koji mogu imati uticaj na odluku oko brzine premještaja i transporta u ustanovu višeg ranga – bolničko porodilište i hitnu nadoknadu krvnih derivata, što je dodatno uticalo na atoniju uterusa, te povećalo opseg krvarenja, te je nakon što je egzaktno postavio hemostatski  šav na laceracije cerviksa, učinio ručnu eksploraciju materišta, usljed čega su se šavovi koje je prethodno ušio rastegnuli i popucali i nije tamponirao materište, a što bi smanjilo krvarenje, pa iako je bio svjestan  da na gore opisani način  može nastupiti zabranjena posljedica, olako držeći  da takva posljedica neće nastupiti, tek oko 19,00 časova vozilom hitne pomoći, uputio u dobojsku bolnicu, iz kojih razloga je oštećena u toku boravka u porodilištu u D. i u toku transporta iskrvarila i ušla u ireverzibilni, tj. nepovratni hemoragijski šok i prije samog dolaska u bolnicu u Doboju, da bi  02.02.2015. godine u 21,58 časova u dobojskoj bolnici oštećena M.T.preminula usljed spoljašnjeg iskrvavljenja iz rascjepa grlića materice i otvorenih krvnih sudova sluznice materice

 

                    dakle,  kao ljekar, prilikom  pružanja ljekarske pomoći  nije  se pridržavao pravila zdravstvene struke, a djelo je učinjeno iz nehata,  usljed čega je nastupila smrt jednog lica,

    čime  je učinio krivično djelo - nesavjesno pružanje ljekarske pomoći iz člana 214. stav 5. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske,

                    pa ga sud uz primjenu navedenih zakonskih odredbi i člana  28.  32.stav 1. i  37. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske,

 

 

OSUĐUJE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE ) GODINE

 

 

            Na osnovu člana 99. stav1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi se obavezuje da naknadi troškove krivičnog postupka o čemu će sud odlučiti  posebnim rješenjem.

 

            Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku  Republike Srpske oštećeni C.B. i Lj. B.  zastupani po punomoćniku Vukašinu Avriću, advokatu iz Modriče, se upućuju da imovinsko pravni zahtjev mogu  u cijelosti ostvariti u parničnom postupku.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh