Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

OSUĐEN ZA RAZBOJNIŠTVO I NEDOZVOLJNU PROIZVODNJU I PROMET ORUŽJA ILI EKSPLOZIVNIH MATERIJA

19.12.2019.

OSUĐEN ZA RAZBOJNIŠTVO  I NEDOZVOLJNU PROIZVODNJU I PROMET ORUŽJA ILI EKSPLOZIVNIH MATERIJA

 

 

Okružni sud u Doboju donio je dana 18.12.2019. godine   presudu kojom je optuženi K.M. iz   B.   oglašen krivim  za krivično djelo razbojništvo iz člana 237. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 37.( saizvršilaštvo) Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i   osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od  6 (šest) godine i 6 ( šest) mjeseci. .

 Prema optuženom se produžava pritvor po osnovu člana 197. stav1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske ,a moze trajati najduže još 9 (devet) mjeseci.

 

 /Iz zapisnika/

 

OPTUŽENI: K.M. iz  B.


KRIV  JE


Što je:

 

Dana 26.03.2019. godine,  u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi zajedno sa još jednim NN licem, u 20,46 časova došao do benzinske pumpe „N.P.“ AD B.L. PJ B. koja se nalazi u ulici … u B., a zatim su prethodno se maskiravši, tako što su oba lica i optuženi K. M. i NN lice pokrili lice crnim maskama sa prorezima za oči, tako da su im se vidjele samo oči, te je optuženi K.M. suprotno odredbama člana 7. stav 1. tačka 3. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 26/16, 18/17 i 31/18) u vezi sa članom 8. stav 2. tačka 1. istog Zakona, sa vatrenim oružjem – automatskom puškom kalibra 7,62 mm čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno, ušao u prodajni prostor navedene benzinske pumpe i pušku uperio u radnicu K.Ž., te joj se optuženi K.M. sa puškom uperenom u njenom pravcu obratio riječima „Brže brže, otvaraj sef“, te joj je zatim prišlo osumnjičnjeno NN lice, te je iz ladice crne kase iz pregrada uzeo papirni novac u raznim apoenima, a kada im je oštećena otvorila sef osumnjičeno NN lice se proguralo pored oštećene K. Ž., te je iz sefa uzelo tri koverte sa novcem i ključevima od brava na rezervoarima za gorivo, nakon čega su optuženi M.K. sa automatskom puškom u rukama iako je znao da držanje navedenog oružja građanima uopšte nije dozvoljeno i drugo osumnjičeno NN lice napustili objekat i pobjegli na koji način su prisvojili ukupan iznos novca od 3.804,58 KM,

 

dakle, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi prijetnjom da će neposredno napasti na život drugog lica upotrebom oružja, a djelo je počinjeno od strane više lica ,oduzeo tuđe pokretne stvari, i neovlašteno držao vatreno oružje čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno,

 

čime je počinio krivično djelo razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 37. (saizvršilaštvo) Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

 

            pa mu sud na osnovu istog zakonskog propisa  i  na člana 46. stav 1. člana  56. stav 1. i stav 2 tačka 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske  za krivično djelo  razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. i u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina , a za krivično djelo  nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrđije kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine pa ga

 

 

 

O S U Đ U J E

 

NA JEDINSTVENU  KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD  6(ŠEST)  GODINA I 6 (ŠEST) MJESECI

 

 

            Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od  27.03.2019. godine od 00,30 časova, pa nadalje.

 

            Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava.

 

            Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku obavezuje se optuženi da na ime imovinskopravnog zahtjeva oštećenom „N. P.“ AD B. L., PJ B. isplati iznos od 3.804,58 KM u roku od 6 mjeseci od dana pravosnažnosti presude, a K. Ž. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnicu

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh