Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

OSLOBOĐEN OD OPTUŽBE

30.12.2019.

 

Okružni sud u Doboju donio je dana 27.12.2019. godine  presudu kojom se optuženi A.T.  iz  J. opština T.  oslobađa od optužbe  za krivično razbojništvo  iz člana 233.  stav 2. u vezi sa  stavom  1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske  na osnovu člana 298. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

 

Optuženom A.T iz J. opština. T.  je stavljeno na teret da je:

 

             dana 01.05.2017. godine, oko 02,00 časa u naseljenom mjestu S., opština T., po prethodnom dogovoru sa njemu poznatim NN licem, a u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, došao do porodične kuće vlasništvo oštećene K. A. gdje su sa prozora uklonuli mrežicu za insekte i kroz tako načinjen otvor ušli u unutrašnjost kuće, a zatim su ušli u prostoriju u kojoj je na krevetu ležala i spavala oštećena, koju su probudili, te su oštećenoj zadali više udaraca rukama u predjelu cijelog tijela pritom govoreći: „Jebem ti sunce, pare baba“, da bi potom uz upotrebu samoljepljive trake vezali ruke oštećene i istom samoljepljivom trakom prekrili oči i usta oštećene, nakon čega su pokušali da sa ruke oštećene skinu zlatni prsten, na koji način su oštećenoj nanijeli laku tjelesnu povredu u vidu iščašenja gornjeg zgloba članaka četvrtog prsta desne šake, oguljotine kože i nagnječine glave, grudnog koša i grudne kičme, te su iz torbe crne boje uzeli i za sebe prisvojili novčanik u kome se nalazio neutvrđeni iznos novca, a zatim su iz komode uzeli i za sebe prisvojili dva zlatna prstena i zlatni lančić, da bi se potom sa oduzetim predmetima iz kuće udaljili u nepoznatom pravcu,         

  dakle,  upotrebom sile,  protiv nekog lica oduzeli tuđu pokretnu stvar u namjeri da njenim prisvajanjem pribave sebi protivpravnu imovinsku korist a djelo je učinjeno od strane više lica,

čime bi učinio krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav  2 u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske,

             Na osnovu člana 100 stav1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, troškovi krivičnog postupka iz člana 96. stav 2.tačka a) do đ) ovog zakona,  kao i nužni izdaci optuženog i nužni izdaci i nagrada branioca padaju na teret budžetskih sredstava. 

            Na osnovu člana 108.stav 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećena  A.K.  sa imovinskopravnim  zahtjevom se upućuje na parnicu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh