Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

Dopuna Nove Odluke o Planu liberalizacije mjera na organizaciji rada u Okružnom sudu u Doboju

12.11.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI SUD U DOBOJU

Broj: 013-0-Su-20-000 136-9

Doboj, 11.11.2020. godine

 

 

Na osnovu  člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske broj (37/12, 14/14-Odluka Ustavnog suda RS, 44/15, 39/16-Odluka Ustavnog suda RS i 100/17), člana 9. i 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik Republike Srpske br. 90/17), Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik Republike Srpske broj 42/20), člana 8. tačka i) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske “ broj 9/14, 39/16-Odluka Ustavnog suda RS, 71/17, 67/18 i 6/19), člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu u Doboju, Obavještenja Ministarstva pravde Republike Srpske broj 08.020/Sl-10/20 od 26.10.2020. godine, Odluke Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine, Preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije broj 60-5/20, od 25.10.2020. i Zaključaka svih pravosudnih institucija u Doboju od 03.11.2020. godine, predsjednik suda donosi :

 

DOPUNU NOVE ODLUKE

O PLANU LIBERALIZACIJE MJERA BROJ 013-0-Su-20-000 136-8 od 08.06.2020. GODINE NA ORGANIZACIJI RADA U OKRUŽNOM SUDU U DOBOJU POVODOM AKTUELNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE

 

 

Vrši se dopuna Nove Odluke o Planu liberalizacije mjera na organizaciji rada u Okružnom sudu u Doboju povodom epidemiološke situacije broj 013-0-Su-20-000 136-8 od 08.06.2020. godine, kako slijedi:

 

 

Član 1.

 

U članu 3. Nove Odluke dodaju se novi stavovi koji glase:

 

Stav 2.

''prilikom dolaska na posao svim zaposlenim u Okružnom sudu u Doboju, kao i licima koja službeno i privatno pristupaju uz odobrenje predsjednika suda, obavezno se vrši kontrola korištenja zaštitnih sredstava (posjedovanje i pravilno nošenje zaštitne maske, brisanje obuće prilikom prelaska preko korita za dezinfekciju,  tretiranje ruku dezinfekcionim sredstvom, te mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom, sve od strane zaduženih administrativnih radnika ovoga suda i to

-          Dragana Lukića,

-          Zdenke Stanojević,

-          Dušanke Kovačević,

-          Nade Jeftić,

a prema rasporedu od strane neposrednog rukovodioca''.

 

 

Stav 3.

Svaki zaposlenik prilikom stupanja u prostorije ovoga suda, uključujući službenog i  privatnog posjetioca, dužan je obavijestiti radnika koji vrši kontrolu, o simptomima koje ima, a koji se mogu povezati sa virusnom infekcijom (Covid 19), a naročito : visoka temperatura  preko 37 stepeni Celzijusa, kašalj, umor i malaksalost, bolovi u mišićima, mučnina i grčevi u stomaku, nedostatak okusa i mirisa, te da je imao kontakte sa osobama pozitivnim na virus Corona.

 

Stav 4.

''O svim eventualnim uočenim nepravilnostima u poštovanju epidemioloških mjera od strane zaposlenih, kao i u slučaju uočavanja karakterističnih simptoma koji izazivaju sumnju na zaraženost zaposlenika virusom Covid-19 (visoka temperatura  preko 37 stepeni Celzijusa, kašalj, umor i malaksalost, bolovi u mišićima, mučnina i grčevi u stomaku, nedostatak okusa i mirisa, te da je  imao kontakte sa osobama pozitivnim na virus Corona ), zaduženi radnici za vršenje kontrole dužni su odmah obavijestiti neposrednog rukovodioca, s tim da se ista procedura provodi i u slučaju kontrole prilikom pristupa službenog i privatnog posjetioca.“

 

Stav 5.

''Neposredni rukovodilac dužan je, nakon što bude obaviješten o postojanju sumnjivih simptoma koji ukazuju na mogućnost da je neki od zaposlenika zaražen Corona virusom ili da je bio u kontaktu sa zaraženim licima, preduzeti sve mjere da se takav zaposlenik odmah odstrani iz kolektiva i uputi u nadležnu medicinsku ustanovu radi pregleda (Higijensko-epidemiološku službu – HES, Doma zdravlja u Doboju), pa u zavisnosti od rezultata medicinskih pretraga i nalaza i mišljenja ljekara, odnosno rješenja ove ustanove, će biti regulisan radno-pravni položaj zaposlenika, na taj način što će koristiti bolovanje, ili će biti vraćen na redovan posao, a ako je u pitanju službeni i privatni posjetilac istom će se zabraniti pristup u prostorije suda.“

 

Stav 6.

„Kada su u pitanju stranke, branioci i drugi učesnici u postupku, kao i lica koja prisustvuju kao javnost na ročištima kontrolu  vrši daktilograf-asistent koji službeno postupa na ročištu, a konačnu odluku donosi sudija odnosno vijeće koje vodi postupak.“

 

Član 2.

 

Nepoštovanje propisanih mjera predviđenih Naredbama i Odlukama predsjednika suda koje se odnose na zaštitu od nastupanja zaraze virusom Covid-19, predstavlja težu povredu radne dužnosti i protiv zaposlenika se može pokrenuti postupak disciplinske odgovornosti, odnosno obavijestiti nadležni Inspektorat RS u cilju preduzimanja odgovarajućih mjera.

           

 

Član 3.

 

Dopuna ove Odluke dostavlja se Ministarstvu pravde Republike Srpske, Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Advokatskoj komori RS.

 

 

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 13.11.2020. godine, s tim da u svemu preostalom i dalje ostaju na snazi neizmijenjene odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Plana liberalizacije mjera na organizaciji rada u Okružnom sudu u Doboju povodom epidemiološke situacije broj 013-0-Su-20-000 136-7 od 15.05.2020. godine i Nove Odluke izmjeni i dopuni Plana liberalizacije mjera na organizaciji rada u Okružnom sudu u Doboju povodom epidemiološke situacije broj 013-0-Su-20-000 136-8 od 08.06.2020. godine.

 

 

              Predsjednik Okružnog suda u Doboju

                               Duško Ninković


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh