• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Osuđen za tešku tjelesnu povredu

  09.08.2021.

  Okružni sud u Doboju donio je  dana 04.08.2021. godine presudu  kojom je optuženi A.J.  iz B.opština T. oglašen  krivim za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 5 u vezi sa stavom 1. 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne) godine i 6 (šest) mjeseci.

   /Iz zapisnika/

   OPTUŽENI:

   A.J. iz B.opština T. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

   KRIV JE

   ŠTO JE:

  Dana 20.07.2020. godine oko 22,00 časa u mjestu B., zaseok J., opština T., nakon što je sa oštećenim L.S.koji je bio u alkoholisanom stanju došao u kuću A.L. gdje je došlo do verbalne rasprave oko donacije za izgradnju kuće i fizičkog sukoba između S. i  A.J., pa kada ih je Lj. razdvojio i rekao da izađu vani i da se ne tuku u njegovoj kući, ispred Lj. kuće na lokalnom makadamskom putu došlo je do verbalne rasprave između M., majke A.J. i S., kada je M.stala ispred S.i rekla mu „šta ti misliš da se mi tebe bojimo“ , nakon čega je oštećeni „planuo“ i rekao  „nemoj da me provociraš i izazivaš“, pa ju je uhvatio za vrat, na što  mu je optuženi rekao „ne diraj mi mater, nemoj da je udaraš, skini ruke sa vrata“, što je oštećeni i uradio,  da bi joj zatim  zadao dva šamara, posle kojih ga je M.  udarila dva puta drvenom drškom od metle u predjelu struka, što je kod optuženog izazvalo strah jakog intenziteta, strah od egzistancijalne ugroženosti za majku i sebe, pa je usljed jakog straha koji odgovara stepenu jake razdraženosti,  a koja je dovela do duševne poremećenosti prolaznog tipa, usled koje je optuženi bio bitno smanjeno uračunljiv,  u takvom stanju dok je stajao na uzvišici iza S.,  istom zadao  jedan udarac desnom nogom u predjelu desne strane  glave-vrata od kog udarca je S. pao udarivši glavom o tvrdo tlo, pri čemu je bio svjestan da time može tjelesno povrijediti oštećenog na šta je pristao,  kojom prilikom je oštećeni L.S. zadobio teške  tjelesne povrede u vidu teškog otoka mozga, krvarenja i pritiska na vitalne moždane centre, usljed čega je preminuo  dana 26.07.2020. godine u UKC Banja Luka,

               dakle, na mah doveden doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom od strane povrijeđenog, drugog teško tjelesno povrijedio usljed čega je nastupila smrt povrijeđenog lica

               čime je učinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 5.  u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i člana 46. stav 1. KZRS

                                                               OSUĐUJE

   NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 1  (JEDNE) GODINE I 6(ŠEST) MJESECI         

               Na osnovu člana 59. stav 1 KZRS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijema provedeno u pritvoru u trajanju od 29.07.2020. god  od 11.00 časova do 31.07.2020. godine.

               Na osnovu člana 99 stav 1 ZKP obavezuje se optuženi da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 960,00 KM,te paušal sud u iznosu od 150,00 KM sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

               Na osnovu člana 108. stav 3 ZKP oštećeni L. R., A. S. i M. N. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

                                                                                                    

              Donošenje nepravosnažne presude protiv A.J. iz  B. opština T. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

  Prikazana vijest je na:
  90 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Osuđen za tešku tjelesnu povredu

  09.08.2021.

  Okružni sud u Doboju donio je  dana 04.08.2021. godine presudu  kojom je optuženi A.J.  iz B.opština T. oglašen  krivim za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 5 u vezi sa stavom 1. 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne) godine i 6 (šest) mjeseci.

   /Iz zapisnika/

   OPTUŽENI:

   A.J. iz B.opština T. a sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

   KRIV JE

   ŠTO JE:

  Dana 20.07.2020. godine oko 22,00 časa u mjestu B., zaseok J., opština T., nakon što je sa oštećenim L.S.koji je bio u alkoholisanom stanju došao u kuću A.L. gdje je došlo do verbalne rasprave oko donacije za izgradnju kuće i fizičkog sukoba između S. i  A.J., pa kada ih je Lj. razdvojio i rekao da izađu vani i da se ne tuku u njegovoj kući, ispred Lj. kuće na lokalnom makadamskom putu došlo je do verbalne rasprave između M., majke A.J. i S., kada je M.stala ispred S.i rekla mu „šta ti misliš da se mi tebe bojimo“ , nakon čega je oštećeni „planuo“ i rekao  „nemoj da me provociraš i izazivaš“, pa ju je uhvatio za vrat, na što  mu je optuženi rekao „ne diraj mi mater, nemoj da je udaraš, skini ruke sa vrata“, što je oštećeni i uradio,  da bi joj zatim  zadao dva šamara, posle kojih ga je M.  udarila dva puta drvenom drškom od metle u predjelu struka, što je kod optuženog izazvalo strah jakog intenziteta, strah od egzistancijalne ugroženosti za majku i sebe, pa je usljed jakog straha koji odgovara stepenu jake razdraženosti,  a koja je dovela do duševne poremećenosti prolaznog tipa, usled koje je optuženi bio bitno smanjeno uračunljiv,  u takvom stanju dok je stajao na uzvišici iza S.,  istom zadao  jedan udarac desnom nogom u predjelu desne strane  glave-vrata od kog udarca je S. pao udarivši glavom o tvrdo tlo, pri čemu je bio svjestan da time može tjelesno povrijediti oštećenog na šta je pristao,  kojom prilikom je oštećeni L.S. zadobio teške  tjelesne povrede u vidu teškog otoka mozga, krvarenja i pritiska na vitalne moždane centre, usljed čega je preminuo  dana 26.07.2020. godine u UKC Banja Luka,

               dakle, na mah doveden doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom od strane povrijeđenog, drugog teško tjelesno povrijedio usljed čega je nastupila smrt povrijeđenog lica

               čime je učinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 5.  u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i člana 46. stav 1. KZRS

                                                               OSUĐUJE

   NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 1  (JEDNE) GODINE I 6(ŠEST) MJESECI         

               Na osnovu člana 59. stav 1 KZRS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijema provedeno u pritvoru u trajanju od 29.07.2020. god  od 11.00 časova do 31.07.2020. godine.

               Na osnovu člana 99 stav 1 ZKP obavezuje se optuženi da na ime troškova krivičnog postupka plati iznos od 960,00 KM,te paušal sud u iznosu od 150,00 KM sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

               Na osnovu člana 108. stav 3 ZKP oštećeni L. R., A. S. i M. N. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

                                                                                                    

              Donošenje nepravosnažne presude protiv A.J. iz  B. opština T. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.