• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Osuđen za ubistvo u pokušaju

  27.09.2021.

   Okružni sud u Doboju donio je dana 24.09.2021. godine presudu kojom je optuženi J. M  iz O., opština B. oglašen krivim za krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1  u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godina.

              Prema optuženom se produžava pritvor po osnovu člana 197 stav1.tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

              Pritvor može trajati do pravosnažnosti presude,a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

   

  / iz zapisnika/

   

  OPTUŽENI:

   

  J.M..  iz O., opština B.., sa ostalim podacima kao u spisu predmeta,

   

  KRIV JE

   

              Što je :

                         
  što je :

              dana 03.04.2021. godine oko 18,00 časova, u B. nakon kraće verbalne prepirke sa oštećenim G. S. istom zadao dva udarca šakom u predjelu lica, a nakon što se optuženi J. M. udaljio sa lica mjesta, krećući se biciklom u pravcu naselja Tulek, oštećeni ga je u ulici Majke Jevrosime sustigao putničkim motornim vozilom marke „VW“ tip „Jetta“, crvene boje, registarskih oznaka --- i izašao iz vozila, da bi držeći u desnoj ruci sjekiru i htijući da liši života oštećenog G. S. udario ga ušicama sjekire u predjelu glave, nakon čega mu je oštećeni oteo sjekiru i bacio prema svom vozilu, a sa  prelomljenim ostatkom drvene drške od sjekire  nastavio da mu zadaje udarce u predjelu glave i leđa,  pa  i kada je oštećeni pao na asfalt,  nastavio da mu zadaje udarce, nanijevši mu tom prilikom povrede u vidu nagnječno razdernih rana- prskotina u tjemenom predjelu glave, praćene okolnim krvnim podlivom i u predjelu srednjeg prsta lijeve šake, a koje povrede su u vrijeme povređivanja predstavljale laku tjelesnu povredu,

              dakle, drugog pokušao lišiti života,

   

              čime je učinio  krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

   

              pa ga sud na osnovu tog člana, te članova 43, 46, 53. stav 1. i 3. i  54. stav 1. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske,          

                                            

  OSUĐUJE

   

  na kaznu zatvora u trajanju od  3 (tri) godine.

   

              Na osnovu odredbe člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od dana 04.04.2021. godine od 10,00 časova, pa nadalje.

              Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog se oduzima sjekira.

   

              Optuženi se na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske obavezuje da plati troškove  krivičnog postupka u iznosu od 3.610,00 KM  kao i sudski paušal u iznosu  od 150,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

   

              Na osnovu odredbe člana 108. stav.3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni S.G. se upućuje da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parničnom postupku.

              Donošenje nepravosnažne presude protiv J.M  iz O, opština B. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela.

              Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

  Prikazana vijest je na:
  50 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Osuđen za ubistvo u pokušaju

  27.09.2021.

   Okružni sud u Doboju donio je dana 24.09.2021. godine presudu kojom je optuženi J. M  iz O., opština B. oglašen krivim za krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1  u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godina.

              Prema optuženom se produžava pritvor po osnovu člana 197 stav1.tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

              Pritvor može trajati do pravosnažnosti presude,a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

   

  / iz zapisnika/

   

  OPTUŽENI:

   

  J.M..  iz O., opština B.., sa ostalim podacima kao u spisu predmeta,

   

  KRIV JE

   

              Što je :

                         
  što je :

              dana 03.04.2021. godine oko 18,00 časova, u B. nakon kraće verbalne prepirke sa oštećenim G. S. istom zadao dva udarca šakom u predjelu lica, a nakon što se optuženi J. M. udaljio sa lica mjesta, krećući se biciklom u pravcu naselja Tulek, oštećeni ga je u ulici Majke Jevrosime sustigao putničkim motornim vozilom marke „VW“ tip „Jetta“, crvene boje, registarskih oznaka --- i izašao iz vozila, da bi držeći u desnoj ruci sjekiru i htijući da liši života oštećenog G. S. udario ga ušicama sjekire u predjelu glave, nakon čega mu je oštećeni oteo sjekiru i bacio prema svom vozilu, a sa  prelomljenim ostatkom drvene drške od sjekire  nastavio da mu zadaje udarce u predjelu glave i leđa,  pa  i kada je oštećeni pao na asfalt,  nastavio da mu zadaje udarce, nanijevši mu tom prilikom povrede u vidu nagnječno razdernih rana- prskotina u tjemenom predjelu glave, praćene okolnim krvnim podlivom i u predjelu srednjeg prsta lijeve šake, a koje povrede su u vrijeme povređivanja predstavljale laku tjelesnu povredu,

              dakle, drugog pokušao lišiti života,

   

              čime je učinio  krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

   

              pa ga sud na osnovu tog člana, te članova 43, 46, 53. stav 1. i 3. i  54. stav 1. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske,          

                                            

  OSUĐUJE

   

  na kaznu zatvora u trajanju od  3 (tri) godine.

   

              Na osnovu odredbe člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od dana 04.04.2021. godine od 10,00 časova, pa nadalje.

              Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog se oduzima sjekira.

   

              Optuženi se na osnovu člana 99. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske obavezuje da plati troškove  krivičnog postupka u iznosu od 3.610,00 KM  kao i sudski paušal u iznosu  od 150,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

   

              Na osnovu odredbe člana 108. stav.3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni S.G. se upućuje da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parničnom postupku.

              Donošenje nepravosnažne presude protiv J.M  iz O, opština B. ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela.

              Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.