• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Objava presude - Ubistvo

  08.06.2022.

  Okružni sud u Doboju donio je dana 06.06.2022. godine presudu kojom je optuženi O.I. iz S. grad D. oglašen krivim za krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog Zakonika, i istom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 8 (osam) mjeseci.

   

  /Iz zapisnika/

  OPTUŽENI: O.I. iz S. grad D. sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

   

  K R I V J E

  Što je:


  dana 10.11.2021. godine, oko 16,30 časova u naseljenom mjestu S., grad D., u stanju teškog pijanstva pri alkoholemiji od 2,69 promila alkohola u krvi uslijed čega je bio smanjene sposobnosti da shvati značaj svoga djela i da upravlja svojim postupcima, došao do kuće oštećene M.I., supruge svog pokojnog brata kojoj je i u prethodnom periodu više puta upućivao prijetnje, koja se tog dana nalazila sama u kući, te htijući da je liši života, nakon lupanja na nezaključana ulazna vrata ušao u kuću u trenutku kada je oštećena izašla iz sobe, te mu na njegovo pitanje „ima li bujruma“ odgovorila „za ljude ima, a za neljude nema“, pa se vratila u sobu i pritvorila vrata da bi optuženi O.I. djelujući fizičkom silom otvorio vrata sobe i uputio joj prijetnju „zaklaću te“, nakon čega je došao do oštećene i uhvatio je rukom za kosu i vrat, oborio na pod i sjeo na leđa, a zatim iz jakne izvadio nož, te oštricom noža prešao oštećenoj preko prednje strane vrata, čime je oštećenoj nanio tjelesnu povredu u vidu rezne rane lijeve i desne strane vrata, da bi joj zatim savio glavu prema stomaku i više puta je rukama i nogom udario u tijelo, nakon čega je ustao i udaljio se od kuće, a oštećena M.I. ostala da leži na podu,

   

  dakle, drugog pokušao lišiti života,

   

  čime je učinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog Zakonika

   

  pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i člana 46. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te članova 53. stav 1. i 54. stav 1. tačka 3. istog Zakonika

   

  OSUĐUJE

   

  NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE I 8 (OSAM) MJESECI

   

  Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom O.I. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 10.11.2021. godine u 17,20 časova kao dana i časa lišenja slobode, pa do 07.04.2022. godine u 12,40 časova.

   

  Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP-a RS porodica oštećene M.I. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

   

  Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP-a RS optuženi se oslobađa obaveze da nadoknadi troškove krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava suda.

   

   

  Na osnovu člana 186. stav 6. ZKP-a RS

   

  sud donosi

   

  R J E Š E NJ E

   

   

  PREMA: O.I.

   

   

  UKIDAJU SE MJERE ZABRANE IZ ČLANA 185. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku RS određene rješenjem ovog suda broj 13 0 K 006700 22 Kv 4 od 07.04.2022. godine.

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  40 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Objava presude - Ubistvo

  08.06.2022.

  Okružni sud u Doboju donio je dana 06.06.2022. godine presudu kojom je optuženi O.I. iz S. grad D. oglašen krivim za krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog Zakonika, i istom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 8 (osam) mjeseci.

   

  /Iz zapisnika/

  OPTUŽENI: O.I. iz S. grad D. sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

   

  K R I V J E

  Što je:


  dana 10.11.2021. godine, oko 16,30 časova u naseljenom mjestu S., grad D., u stanju teškog pijanstva pri alkoholemiji od 2,69 promila alkohola u krvi uslijed čega je bio smanjene sposobnosti da shvati značaj svoga djela i da upravlja svojim postupcima, došao do kuće oštećene M.I., supruge svog pokojnog brata kojoj je i u prethodnom periodu više puta upućivao prijetnje, koja se tog dana nalazila sama u kući, te htijući da je liši života, nakon lupanja na nezaključana ulazna vrata ušao u kuću u trenutku kada je oštećena izašla iz sobe, te mu na njegovo pitanje „ima li bujruma“ odgovorila „za ljude ima, a za neljude nema“, pa se vratila u sobu i pritvorila vrata da bi optuženi O.I. djelujući fizičkom silom otvorio vrata sobe i uputio joj prijetnju „zaklaću te“, nakon čega je došao do oštećene i uhvatio je rukom za kosu i vrat, oborio na pod i sjeo na leđa, a zatim iz jakne izvadio nož, te oštricom noža prešao oštećenoj preko prednje strane vrata, čime je oštećenoj nanio tjelesnu povredu u vidu rezne rane lijeve i desne strane vrata, da bi joj zatim savio glavu prema stomaku i više puta je rukama i nogom udario u tijelo, nakon čega je ustao i udaljio se od kuće, a oštećena M.I. ostala da leži na podu,

   

  dakle, drugog pokušao lišiti života,

   

  čime je učinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog Zakonika

   

  pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i člana 46. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te članova 53. stav 1. i 54. stav 1. tačka 3. istog Zakonika

   

  OSUĐUJE

   

  NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE I 8 (OSAM) MJESECI

   

  Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom O.I. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 10.11.2021. godine u 17,20 časova kao dana i časa lišenja slobode, pa do 07.04.2022. godine u 12,40 časova.

   

  Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP-a RS porodica oštećene M.I. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje na parnični postupak.

   

  Na osnovu člana 99. stav 4. ZKP-a RS optuženi se oslobađa obaveze da nadoknadi troškove krivičnog postupka i isti padaju na teret budžetskih sredstava suda.

   

   

  Na osnovu člana 186. stav 6. ZKP-a RS

   

  sud donosi

   

  R J E Š E NJ E

   

   

  PREMA: O.I.

   

   

  UKIDAJU SE MJERE ZABRANE IZ ČLANA 185. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku RS određene rješenjem ovog suda broj 13 0 K 006700 22 Kv 4 od 07.04.2022. godine.