• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Objava presude - Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

  06.07.2022.

  Okružni sud u Doboju donio je dana 05.07.2022. godine na osnovu sporazuma o priznanju krivice presudu kojom je optuženi LJ. M. iz G. oglašen krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i istom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

   

  /Iz zapisnika/

  OPTUŽENI: LJ. M. iz G. sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

   

  K R I V  J E


  Što je:


  zajedno sa M. J. tačno neutvrđenog dana početkom januara 2022. godine, nakon prethodnog dogovora M. J. i LJ. M. koji su ostvarili putem telefona, suprotno odredbi člana 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), iako su bili svjesni i znali da se radi o opojnoj drogi, dogovorili da M. J. preuzme određenu količinu opojne droge, radi dalje prodaje drugim licima, te je dana 03.01.2022. godine M. J. oko 20,00 časova ostvarila lični kontakt sa njoj nepoznatim muškim licem sa područja grada D., sa kojim je dogovorila da će mu narednog dana odnosno 04.01.2022. godine do 11,00 časova u D. donijeti i prodati 3 kilograma opojne droge za iznos od 9.000,00 KM, pa se tako po navedenom dogovoru dana 04.01.2022. godine u jutarnjim časovima vozilom marke „Š” O registarske oznake . . . uputila u mjesto N. T. gdje je, po prethodnom dogovoru sa LJ. M., na parking prostoru ispred tržnog centra „Kort“ ostavila otključano svoje vozilo, te se uputila u kafić u sklopu navedenog tržnog centra, nakon čega je LJ. M. dovozeći se sa putničkim motornim vozilom marke “P” registarskih oznaka . . . vlasništvo Republičke uprave za inspekcijske poslove B. L. isto parkirao pored vozila marke “Š” O, nakon čega je iz prtljažnika putničkog motornog vozila marke “P” registarskih oznaka . . . izvadio dvije vreće, sa ručkama u kojima se nalazila biljna materija, upakovana u šest PVC prozirnih vrećica ukupne bruto mase oko 3,208 grama vakumski zatvorene, za koju biljnu materiju je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihotropne supstance tetrahidrokanabinol, tj. biljne vrste Cannabis Sativa L, koja se prema Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga nalazi na tabeli 1 liste opojnih droga pod rednim brojem 13, na listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26, te iste stavio u prtljažnik putničkog motornog vozila “Š” O registarskih oznaka . . . kojim vozilom se dovezla M. J., te se nakon izvršene primopredaje M.J. sa navedenim vozilom uputila u pravcu D., te dolaskom na parking restorana „M i L“, iz prtljažnika svog vozila izvadila dvije vreće u kojima se nalazila opojna droga Cannabis Sativa L i iste stavila na betonske nosače za suncobran pored navedenog restorana, nakon čega je naišla patrola policije, te je na osnovu usmene naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Derventi od 04.01.2022. godine, od strane policijskih službenika Policijske stanice Derventa pronađeno i oduzeto šest paketa, opojne droge Cannabis Sativa L, a koju je opojnu drogu, suprotno odredbi člana 4. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), LJ.M., iako je bio svjestan i znao da se radi o opojnoj drogi, uzgojio u sklopu kuće koju je koristio, a koja se nalazi u mjestu K., grad G., na način da je u prostoriji napravio improvizovanu laboratoriju za uzgoj opojne droge, tako što je nabavio sjemenke biljke Cannabis Sativa L i iste zasadio u plastične saksije, te je biljke zalijevao, okopavao i ubirao za dalju prodaju, te su prilikom pretresa stana i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni LJ. M. po usmenoj naredbi za pretres stana, kuće pomoćnih objekata, ostalih prostorija, pokretnih stvari i privremenog oduzimanja predmeta, pronađeni ostaci biljne materije u kojoj je utvrđeno prisustvo psihotropne supstance tetrahirdokanabinol ukupne neto mase 1,7173 grama, neto mase 0,3445 grama i neto mase 3,6558 grama, dvije PVC saksije smeđe boje od kojih je jedna ispunjena sadržajem zemlje, jednu PVC cijev sive boje dimenzije 65x10 cm namijenjenu za odvod i dovod vazduha u prostoriji, dva crna ventilatora marke ,,Florija’’ i jedan bijeli ventilator marke ,,Classe’’, PVC tacna smeđe boje na kojoj se nalazi utičnica sa potenciometrom marke ,,Comel'', mjerni uređaj za mjerenje vlažnosti, temperature i vremena crne boje, mjerni uređaj za mjerenje vlažnosti, temperature i vremena bijele boje marke ,,Simens'', dva uređaja za mjerenje vlažnosti vazduha crne boje, dvoje krojačke makaze sa crvenom drškom, jedne baštenske makaze sa bijelom drškom, jedan PVC termometar bijele boje, uređaj za ovlaživanje vazduha u prostoriji bijele boje marke DH 20,  jedan PVC kanister smeđe boje zapremine 5 litara, sa natpisom ,,Bio Boost'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost, jedan PVC kanister zelene boje zapremine 5 litara sa natpisom, „Rhizotonic“ u kojem se nalazi nepoznata tečnost, dva PVC kanistera zelene boje zapremine 10 litara sa natpisom ,,Terra Flores'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost, PVC vreća prazna sa likom psa i natpisom „Purina Friskies“, PVC kanister zelene boje, zapremine 5 litara sa natpisom „Tera Flores“, PVC kanister zelene boje, zapremine 10 litara sa natpisom „Tera Flores“, dva kanistera zapremine od 5 litara, sa natpisom „Bio Boost“, 197 PVC saksija crne boje dimenzija 30x30cm i 75 PVC saksija smeđe boje dimenzija 20x20 cm,

   

  dakle, radi prodaje neovlašteno proizvodio i nudio na prodaju supstance koje su proglašene za opojnu drogu,

   

  čime je kao saizvršilac učinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

   

  pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i člana 46. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te članova 53. stav 4. i 54. stav 1. tačka 3. istog Zakonika

   

  OSUĐUJE

   

  NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE

   

  Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom LJ. M. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 04.01.2022. godine u 15,20 časova kao dana i časa lišenja slobode, pa nadalje.

   

  Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP-a RS optuženi LJ. M. se obavezuje da  nadoknadi troškove krivičnog postupka i to iznos od 300,00 KM na ime stvarnih troškova, te iznos od 150,00 KM na ime paušala u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti ove presude.

   

  Na osnovu člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog se oduzima:

  -          opojna droga „Cannabis Sativa L“ ukupne neto mase m7 = 1,7173 grama, neto mase m8= 0,3445 grama i neto mase M8= 3,6558 grama,

  -          dvije PVC saksije smeđe boje od kojih je jedna ispunjena sadržajem zemlje,

  -          jednu PVC cijev sive boje dimenzije 65x10 cm namijenjenu za odvod i dovod vazduha u prostoriji,

  -          dva crna ventilatora marke “Florija” i jedan bijeli ventilator marke “Classe”,

  -          PVC tacna smeđe boje na kojoj se nalazi utičnica sa potenciometrom marke “Comel”,

  -          mjerni uređaj za mjerenje vlažnosti, temperature i vremena crne boje,

  -          mjerni uređaj za mjerenje vlažnosti, temperature i vremena bijele boje marke “Simens”,

  -          dva uređaja za mjerenje vlažnosti vazduha crne boje,

  -          dvoje krojačke makaze sa crvenom drškom,

  -          jedne baštenske makaze sa bijelom drškom,

  -          jedan PVC termometar bijele boje,

  -          uređaj za ovlaživanje vazduha u prostoriji bijele boje marke DH 20, 

  -          jedan PVC kanister smeđe boje zapremine 5 litara, sa natpisom ,,Bio Boost'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost,

  -          jedan PVC kanister zelene boje zapremine 5 litara sa natpisom, Rhizotonic'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost,

  -          dva PVC kanistera zelene boje zapremine 10 litara sa natpisom ,,Terra Flores'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost,

  -          PVC vreća prazna sa likom psa i natpisom „Purina Friskies“,

  -          PVC kanister zelene boje, zapremine 5 litara sa natpisom „Tera Flores“,

  -          PVC kanister zelene boje, zapremine 10 litara sa natpisom „Tera Flores“,

  -          dva kanistera zapremine od 5 litara, sa natpisom Bio Boost,

  -          197 PVC saksija crne boje dimenzija 30x30cm

  -          75 PVC saksija smeđe boje dimenzija 20x20 cm.

   

  Na osnovu člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog se oduzima:

  -          mobilni telefon marke „Xiaomi“ sive boje IMEI 1 broj: 864 944 05 609 711 0/00 i IMEI 2 broj: 864944 05 609 712 8/00 sa SIM karitcama pretplatničkih brojeva 065/400-442 i 066/126-144;

  -          mobilni telefon marke „Nokia“, sive boje IMEI broja: 356 914/03/503 095/8 i SIM kartica MTEL operatera broja +38766/154-204.

   

   

  Na osnovu člana 203 stav 1. i 3. ZKP-a RS

   

  sud donosi

  R J E Š E NJ E

   

  Prema optuženom LJ. M.

   

  PRODUŽAVA SE PRITVOR

   

  po osnovu iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

   

  Pritvor po ovom rješenju može trajati do pravnosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

   

   

  Prikazana vijest je na:
  40 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Objava presude - Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

  06.07.2022.

  Okružni sud u Doboju donio je dana 05.07.2022. godine na osnovu sporazuma o priznanju krivice presudu kojom je optuženi LJ. M. iz G. oglašen krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, i istom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

   

  /Iz zapisnika/

  OPTUŽENI: LJ. M. iz G. sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

   

  K R I V  J E


  Što je:


  zajedno sa M. J. tačno neutvrđenog dana početkom januara 2022. godine, nakon prethodnog dogovora M. J. i LJ. M. koji su ostvarili putem telefona, suprotno odredbi člana 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), iako su bili svjesni i znali da se radi o opojnoj drogi, dogovorili da M. J. preuzme određenu količinu opojne droge, radi dalje prodaje drugim licima, te je dana 03.01.2022. godine M. J. oko 20,00 časova ostvarila lični kontakt sa njoj nepoznatim muškim licem sa područja grada D., sa kojim je dogovorila da će mu narednog dana odnosno 04.01.2022. godine do 11,00 časova u D. donijeti i prodati 3 kilograma opojne droge za iznos od 9.000,00 KM, pa se tako po navedenom dogovoru dana 04.01.2022. godine u jutarnjim časovima vozilom marke „Š” O registarske oznake . . . uputila u mjesto N. T. gdje je, po prethodnom dogovoru sa LJ. M., na parking prostoru ispred tržnog centra „Kort“ ostavila otključano svoje vozilo, te se uputila u kafić u sklopu navedenog tržnog centra, nakon čega je LJ. M. dovozeći se sa putničkim motornim vozilom marke “P” registarskih oznaka . . . vlasništvo Republičke uprave za inspekcijske poslove B. L. isto parkirao pored vozila marke “Š” O, nakon čega je iz prtljažnika putničkog motornog vozila marke “P” registarskih oznaka . . . izvadio dvije vreće, sa ručkama u kojima se nalazila biljna materija, upakovana u šest PVC prozirnih vrećica ukupne bruto mase oko 3,208 grama vakumski zatvorene, za koju biljnu materiju je vještačenjem utvrđeno prisustvo psihotropne supstance tetrahidrokanabinol, tj. biljne vrste Cannabis Sativa L, koja se prema Zakonu o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga nalazi na tabeli 1 liste opojnih droga pod rednim brojem 13, na listi psihotropnih supstanci pod rednim brojem 26, te iste stavio u prtljažnik putničkog motornog vozila “Š” O registarskih oznaka . . . kojim vozilom se dovezla M. J., te se nakon izvršene primopredaje M.J. sa navedenim vozilom uputila u pravcu D., te dolaskom na parking restorana „M i L“, iz prtljažnika svog vozila izvadila dvije vreće u kojima se nalazila opojna droga Cannabis Sativa L i iste stavila na betonske nosače za suncobran pored navedenog restorana, nakon čega je naišla patrola policije, te je na osnovu usmene naredbe sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Derventi od 04.01.2022. godine, od strane policijskih službenika Policijske stanice Derventa pronađeno i oduzeto šest paketa, opojne droge Cannabis Sativa L, a koju je opojnu drogu, suprotno odredbi člana 4. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), LJ.M., iako je bio svjestan i znao da se radi o opojnoj drogi, uzgojio u sklopu kuće koju je koristio, a koja se nalazi u mjestu K., grad G., na način da je u prostoriji napravio improvizovanu laboratoriju za uzgoj opojne droge, tako što je nabavio sjemenke biljke Cannabis Sativa L i iste zasadio u plastične saksije, te je biljke zalijevao, okopavao i ubirao za dalju prodaju, te su prilikom pretresa stana i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni LJ. M. po usmenoj naredbi za pretres stana, kuće pomoćnih objekata, ostalih prostorija, pokretnih stvari i privremenog oduzimanja predmeta, pronađeni ostaci biljne materije u kojoj je utvrđeno prisustvo psihotropne supstance tetrahirdokanabinol ukupne neto mase 1,7173 grama, neto mase 0,3445 grama i neto mase 3,6558 grama, dvije PVC saksije smeđe boje od kojih je jedna ispunjena sadržajem zemlje, jednu PVC cijev sive boje dimenzije 65x10 cm namijenjenu za odvod i dovod vazduha u prostoriji, dva crna ventilatora marke ,,Florija’’ i jedan bijeli ventilator marke ,,Classe’’, PVC tacna smeđe boje na kojoj se nalazi utičnica sa potenciometrom marke ,,Comel'', mjerni uređaj za mjerenje vlažnosti, temperature i vremena crne boje, mjerni uređaj za mjerenje vlažnosti, temperature i vremena bijele boje marke ,,Simens'', dva uređaja za mjerenje vlažnosti vazduha crne boje, dvoje krojačke makaze sa crvenom drškom, jedne baštenske makaze sa bijelom drškom, jedan PVC termometar bijele boje, uređaj za ovlaživanje vazduha u prostoriji bijele boje marke DH 20,  jedan PVC kanister smeđe boje zapremine 5 litara, sa natpisom ,,Bio Boost'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost, jedan PVC kanister zelene boje zapremine 5 litara sa natpisom, „Rhizotonic“ u kojem se nalazi nepoznata tečnost, dva PVC kanistera zelene boje zapremine 10 litara sa natpisom ,,Terra Flores'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost, PVC vreća prazna sa likom psa i natpisom „Purina Friskies“, PVC kanister zelene boje, zapremine 5 litara sa natpisom „Tera Flores“, PVC kanister zelene boje, zapremine 10 litara sa natpisom „Tera Flores“, dva kanistera zapremine od 5 litara, sa natpisom „Bio Boost“, 197 PVC saksija crne boje dimenzija 30x30cm i 75 PVC saksija smeđe boje dimenzija 20x20 cm,

   

  dakle, radi prodaje neovlašteno proizvodio i nudio na prodaju supstance koje su proglašene za opojnu drogu,

   

  čime je kao saizvršilac učinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

   

  pa ga sud na osnovu istog zakonskog propisa i člana 46. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te članova 53. stav 4. i 54. stav 1. tačka 3. istog Zakonika

   

  OSUĐUJE

   

  NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE

   

  Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom LJ. M. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 04.01.2022. godine u 15,20 časova kao dana i časa lišenja slobode, pa nadalje.

   

  Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP-a RS optuženi LJ. M. se obavezuje da  nadoknadi troškove krivičnog postupka i to iznos od 300,00 KM na ime stvarnih troškova, te iznos od 150,00 KM na ime paušala u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti ove presude.

   

  Na osnovu člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog se oduzima:

  -          opojna droga „Cannabis Sativa L“ ukupne neto mase m7 = 1,7173 grama, neto mase m8= 0,3445 grama i neto mase M8= 3,6558 grama,

  -          dvije PVC saksije smeđe boje od kojih je jedna ispunjena sadržajem zemlje,

  -          jednu PVC cijev sive boje dimenzije 65x10 cm namijenjenu za odvod i dovod vazduha u prostoriji,

  -          dva crna ventilatora marke “Florija” i jedan bijeli ventilator marke “Classe”,

  -          PVC tacna smeđe boje na kojoj se nalazi utičnica sa potenciometrom marke “Comel”,

  -          mjerni uređaj za mjerenje vlažnosti, temperature i vremena crne boje,

  -          mjerni uređaj za mjerenje vlažnosti, temperature i vremena bijele boje marke “Simens”,

  -          dva uređaja za mjerenje vlažnosti vazduha crne boje,

  -          dvoje krojačke makaze sa crvenom drškom,

  -          jedne baštenske makaze sa bijelom drškom,

  -          jedan PVC termometar bijele boje,

  -          uređaj za ovlaživanje vazduha u prostoriji bijele boje marke DH 20, 

  -          jedan PVC kanister smeđe boje zapremine 5 litara, sa natpisom ,,Bio Boost'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost,

  -          jedan PVC kanister zelene boje zapremine 5 litara sa natpisom, Rhizotonic'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost,

  -          dva PVC kanistera zelene boje zapremine 10 litara sa natpisom ,,Terra Flores'' u kojem se nalazi nepoznata tečnost,

  -          PVC vreća prazna sa likom psa i natpisom „Purina Friskies“,

  -          PVC kanister zelene boje, zapremine 5 litara sa natpisom „Tera Flores“,

  -          PVC kanister zelene boje, zapremine 10 litara sa natpisom „Tera Flores“,

  -          dva kanistera zapremine od 5 litara, sa natpisom Bio Boost,

  -          197 PVC saksija crne boje dimenzija 30x30cm

  -          75 PVC saksija smeđe boje dimenzija 20x20 cm.

   

  Na osnovu člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog se oduzima:

  -          mobilni telefon marke „Xiaomi“ sive boje IMEI 1 broj: 864 944 05 609 711 0/00 i IMEI 2 broj: 864944 05 609 712 8/00 sa SIM karitcama pretplatničkih brojeva 065/400-442 i 066/126-144;

  -          mobilni telefon marke „Nokia“, sive boje IMEI broja: 356 914/03/503 095/8 i SIM kartica MTEL operatera broja +38766/154-204.

   

   

  Na osnovu člana 203 stav 1. i 3. ZKP-a RS

   

  sud donosi

  R J E Š E NJ E

   

  Prema optuženom LJ. M.

   

  PRODUŽAVA SE PRITVOR

   

  po osnovu iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

   

  Pritvor po ovom rješenju može trajati do pravnosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.