• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Objava presude - Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

  18.07.2022.

  Okružni sud u Doboju donio je dana 15.07.2022. godine presudu kojom je optuženi S. M. iz K., grad D.. oglašen krivim za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud primjenom istih zakonskih odredbi i člana 46.stav 1.,  52. stav 1., 53.stav 3. i 54. stav 1. tačke 4. i 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske, OSUĐUJE NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE)  GODINE i 6 (ŠEST) MJESECI

   

  /Iz zapisnika/

  OPTUŽENI: S. M. iz K. grad D. sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

   

  K R I V    J E

  Što je:

  dana 23.07.2021. godine, oko 23,30 časova, u K., grad D., došao na sportski poligon ispred OŠ „M. R.“ K., gdje je donio sa sobom opojnu drogu marihuanu „Cannabis sativa L“ u količini od 16,2082 grama, koja se nalazi na listi opojnih droga „Tabela 1“ pod rednim brojem 13 i koja u sebi sadrži psihoaktivne supstance tetrahidrokanabinola, koji se nalazi na listi psihotropnih tvari Tabela 1, pod rednim brojem 26 („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), iako je znao da se radi o opojnoj drogi, istu konzumirao zajedno sa H. L., B. S., M.B. i B. H., tako što je napravio jednu cigaretu tzv. „džoint“ opojne droge „Cannabis sativa L“, a potom opojnu drogu u vidu „džointa“ konzumirao i dao na konzumiranje gore navedenim licima, da bi dana 24.07.2021. godine, oko 00,15 časova, kada su na navedeni sportski poligon stigli policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 od sebe odbacio jedan PVC paketić u kome se nalazila opojna droga „marihuana“, neto mase 16,2082 grama i jednu metalnu drobilicu za duvan, na kojoj su bili tragovi opojne droge „Cannabis sativa L“, dok je u kući koju koristi za stanovanje u K., grad D., neovlašteno posjedovao 29 sjemenki biljke konoplje, tj. opojne droge „Cannabis sativa L“, iako je znao da se iz navedenih sjemenki može prozvesti biljka konoplje, tj. opojne droge „Cannabis sativa L,“

   

                dakle, davao drugome opojnu drogu da je uživa, a djelo je učinjeno prema više lica i na mjestu koje služi za sportsku aktivnost djece i neovlašteno posjedovao supstance za koje zna da su namijenjene za proizvodnju opojnih droga,

   

                čime je učinio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud primjenom istih zakonskih odredbi i člana 46.stav 1.,  52. stav 1., 53.stav 3. i 54. stav1.tačke 4. i 5.  Krivičnog zakonika Republike Srpske,  pa se utvrđuju sljedeće kazne 

   

  -za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske  kazna zatvora u trajanju od 1(jedne) godine,

  -za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine,

   

   pa ga sud na osnovu člana 56.stav 2.tačka 3.Krivičnog zakonika Republike Srpske

  OSUĐUJE

  NA  JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD

  2 (DVIJE) GODINE I 6 (ŠEST) MJESECI

   

   

              Na osnovu člana 208. stav 4. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske, opojna droga „marihuana“ „Cannabis sativa L“, u utvrđenoj  količini od 16,107 grama, 29 sjemenki biljke „Cannabis sativa L“ i metalna drobilica sive boje na kojoj je na poklopcu utisnut motiv lista konoplje se trajno oduzimaju i imaju se uništiti.

   

              Na osnovu člana 99.stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2 tačka „e“ Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 30. Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 55/05), optuženi se obavezuje da naknadi troškove  krivičnog postupka na ime sudskog paušala u iznosu od 150,00KM, i na ime izvršenog vještačenja u iznosu od 200,00KM,  a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

  Prikazana vijest je na:
  31 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Objava presude - Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

  18.07.2022.

  Okružni sud u Doboju donio je dana 15.07.2022. godine presudu kojom je optuženi S. M. iz K., grad D.. oglašen krivim za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud primjenom istih zakonskih odredbi i člana 46.stav 1.,  52. stav 1., 53.stav 3. i 54. stav 1. tačke 4. i 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske, OSUĐUJE NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE)  GODINE i 6 (ŠEST) MJESECI

   

  /Iz zapisnika/

  OPTUŽENI: S. M. iz K. grad D. sa ostalim podacima kao u spisu predmeta

   

  K R I V    J E

  Što je:

  dana 23.07.2021. godine, oko 23,30 časova, u K., grad D., došao na sportski poligon ispred OŠ „M. R.“ K., gdje je donio sa sobom opojnu drogu marihuanu „Cannabis sativa L“ u količini od 16,2082 grama, koja se nalazi na listi opojnih droga „Tabela 1“ pod rednim brojem 13 i koja u sebi sadrži psihoaktivne supstance tetrahidrokanabinola, koji se nalazi na listi psihotropnih tvari Tabela 1, pod rednim brojem 26 („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), iako je znao da se radi o opojnoj drogi, istu konzumirao zajedno sa H. L., B. S., M.B. i B. H., tako što je napravio jednu cigaretu tzv. „džoint“ opojne droge „Cannabis sativa L“, a potom opojnu drogu u vidu „džointa“ konzumirao i dao na konzumiranje gore navedenim licima, da bi dana 24.07.2021. godine, oko 00,15 časova, kada su na navedeni sportski poligon stigli policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 od sebe odbacio jedan PVC paketić u kome se nalazila opojna droga „marihuana“, neto mase 16,2082 grama i jednu metalnu drobilicu za duvan, na kojoj su bili tragovi opojne droge „Cannabis sativa L“, dok je u kući koju koristi za stanovanje u K., grad D., neovlašteno posjedovao 29 sjemenki biljke konoplje, tj. opojne droge „Cannabis sativa L“, iako je znao da se iz navedenih sjemenki može prozvesti biljka konoplje, tj. opojne droge „Cannabis sativa L,“

   

                dakle, davao drugome opojnu drogu da je uživa, a djelo je učinjeno prema više lica i na mjestu koje služi za sportsku aktivnost djece i neovlašteno posjedovao supstance za koje zna da su namijenjene za proizvodnju opojnih droga,

   

                čime je učinio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud primjenom istih zakonskih odredbi i člana 46.stav 1.,  52. stav 1., 53.stav 3. i 54. stav1.tačke 4. i 5.  Krivičnog zakonika Republike Srpske,  pa se utvrđuju sljedeće kazne 

   

  -za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske  kazna zatvora u trajanju od 1(jedne) godine,

  -za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 6. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine,

   

   pa ga sud na osnovu člana 56.stav 2.tačka 3.Krivičnog zakonika Republike Srpske

  OSUĐUJE

  NA  JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD

  2 (DVIJE) GODINE I 6 (ŠEST) MJESECI

   

   

              Na osnovu člana 208. stav 4. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske, opojna droga „marihuana“ „Cannabis sativa L“, u utvrđenoj  količini od 16,107 grama, 29 sjemenki biljke „Cannabis sativa L“ i metalna drobilica sive boje na kojoj je na poklopcu utisnut motiv lista konoplje se trajno oduzimaju i imaju se uništiti.

   

              Na osnovu člana 99.stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2 tačka „e“ Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 30. Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 55/05), optuženi se obavezuje da naknadi troškove  krivičnog postupka na ime sudskog paušala u iznosu od 150,00KM, i na ime izvršenog vještačenja u iznosu od 200,00KM,  a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.