• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Objava presude ovog suda za krivično djelo - Zločin protiv civilnog stanovništva

  20.05.2024.

              Okružni sud u Doboju, dana 14.05.2024. godine, nepravosnažnom presudom osudio je optuženog A.P. zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ i na osnovu istog  zakonskog člana  i  članaova 33.  38. 41. stav 1. i 50. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

   

              Na osnovu člana 50. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 24.10.2023. godine, kao dana lišenja slobode, pa nadalje.

   

              Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP RS oštećeni J.S. i oštećena, kao ugroženi svjedok pod pseudonimom „X-1“ se upućuju da imovinskopravne zahtjeve mogu ostvarivati u parničnom postupku.

   

              Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP RS optuženi se obavezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka i to iznos od 4.226,79 KM na ime stvarnih troškova, te iznos od 800,00 KM na ime paušala u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti ove presude.

   

              Presudom ovog suda optuženi je oglašen krivim što je za vrijeme oružanog sukoba koji se odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između Vojske Republike Srpske sa jedne strane i Hrvatskog Vijeća Odbrane i Armije  Bosne i  Hercegovine, sa druge strane, suprotno pravilima Međunarodnog prava, kršeći  odredbu člana 3. stav 1. tačka a) i c) IV Ženevske Konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata ili oružanog sukoba od 12. avgusta 1949. godine, kao pripadnik vojne policije HVO u logoru na stadionu Fudbalskog kluba „Polet“ i u staroj zgradi policije u Bosanskom Brodu, u kojima su se nalazili zatvoreni civili srpske nacionalnosti, koji nisu bili vojno organizovani, niti su učestvovali u neprijateljstvima, u vremenskom periodu od mjeseca aprila do septembra 1992. godine učestvovao u nanošenju povreda tjelesnog integriteta, protivzakonitom zatvaranju i silovanju civilnih lica na način da je:

   

  1. u vremenskom periodu od mjeseca aprila do maja 1992. godine, narušavao tjelesni integritet oštećenog J.S. koji je bio kao civil zarobljen u logoru u Bosanskom Brodu, na način da je istog u staroj zgradi policije u Bosanskom Brodu, sam i zajedno sa drugim za sada nepoznatim pripadnicima HVO, u više navrata tukao šakama i policijskom palicom po cijelom tijelu, da bi i dana kada je bio pravoslavni Vaskrs 1992. godine prišao oštećenom i pitao ga: „koji je danas dan“, pa kada mu je oštećeni odgovorio da je pravoslavni vaskrs, zadao mu udarac šakom u predjelu lica,

   

  2. dana 19.06.1992. godine, zajedno sa drugim za sada nepoznatim pripadnicima HVO, bez naloga, protivpravno lišio slobode civilno lice oštećenu S.K. te istu potom odveo u zgradu vojne policije u Bosanskom Brodu, gdje je oštećena ostala nekoliko sati,

   

  3. u logoru na stadionu Fudbalskog kluba „Polet“ u Bosanskom Brodu u kome su se nalazili zatvoreni civili srpske nacionalnosti, tokom mjeseca septembra 1992. godine, a nakon što je oštećena „X1“ uhapšena i privedena u navedeni zatvor, u više navrata tražio da istu izvedu iz prostorije u kojoj je bila smještena i odvedu u prostoriju koja se nalazila u potkrovlju navedenog objekta gdje je optuženi oštećenu više puta silovao, nanoseći joj na taj način veliku patnju i bol,

   

  dakle, kršeći pravila Međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba učestvovao u nanošenju povreda tjelesnog integriteta, protivpravnom lišavanju slobode i silovanju.

   

              Prema optuženom je rješenjem ovog suda produžen pritvor po osnovu iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, koji može trajati do pravnosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

  Prikazana vijest je na:
  53 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Objava presude ovog suda za krivično djelo - Zločin protiv civilnog stanovništva

  20.05.2024.

              Okružni sud u Doboju, dana 14.05.2024. godine, nepravosnažnom presudom osudio je optuženog A.P. zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ i na osnovu istog  zakonskog člana  i  članaova 33.  38. 41. stav 1. i 50. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izrekao kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

   

              Na osnovu člana 50. stav 1. Krivičnog zakona SFRJ optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 24.10.2023. godine, kao dana lišenja slobode, pa nadalje.

   

              Na osnovu člana 108. stav 3. ZKP RS oštećeni J.S. i oštećena, kao ugroženi svjedok pod pseudonimom „X-1“ se upućuju da imovinskopravne zahtjeve mogu ostvarivati u parničnom postupku.

   

              Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP RS optuženi se obavezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka i to iznos od 4.226,79 KM na ime stvarnih troškova, te iznos od 800,00 KM na ime paušala u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti ove presude.

   

              Presudom ovog suda optuženi je oglašen krivim što je za vrijeme oružanog sukoba koji se odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između Vojske Republike Srpske sa jedne strane i Hrvatskog Vijeća Odbrane i Armije  Bosne i  Hercegovine, sa druge strane, suprotno pravilima Međunarodnog prava, kršeći  odredbu člana 3. stav 1. tačka a) i c) IV Ženevske Konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata ili oružanog sukoba od 12. avgusta 1949. godine, kao pripadnik vojne policije HVO u logoru na stadionu Fudbalskog kluba „Polet“ i u staroj zgradi policije u Bosanskom Brodu, u kojima su se nalazili zatvoreni civili srpske nacionalnosti, koji nisu bili vojno organizovani, niti su učestvovali u neprijateljstvima, u vremenskom periodu od mjeseca aprila do septembra 1992. godine učestvovao u nanošenju povreda tjelesnog integriteta, protivzakonitom zatvaranju i silovanju civilnih lica na način da je:

   

  1. u vremenskom periodu od mjeseca aprila do maja 1992. godine, narušavao tjelesni integritet oštećenog J.S. koji je bio kao civil zarobljen u logoru u Bosanskom Brodu, na način da je istog u staroj zgradi policije u Bosanskom Brodu, sam i zajedno sa drugim za sada nepoznatim pripadnicima HVO, u više navrata tukao šakama i policijskom palicom po cijelom tijelu, da bi i dana kada je bio pravoslavni Vaskrs 1992. godine prišao oštećenom i pitao ga: „koji je danas dan“, pa kada mu je oštećeni odgovorio da je pravoslavni vaskrs, zadao mu udarac šakom u predjelu lica,

   

  2. dana 19.06.1992. godine, zajedno sa drugim za sada nepoznatim pripadnicima HVO, bez naloga, protivpravno lišio slobode civilno lice oštećenu S.K. te istu potom odveo u zgradu vojne policije u Bosanskom Brodu, gdje je oštećena ostala nekoliko sati,

   

  3. u logoru na stadionu Fudbalskog kluba „Polet“ u Bosanskom Brodu u kome su se nalazili zatvoreni civili srpske nacionalnosti, tokom mjeseca septembra 1992. godine, a nakon što je oštećena „X1“ uhapšena i privedena u navedeni zatvor, u više navrata tražio da istu izvedu iz prostorije u kojoj je bila smještena i odvedu u prostoriju koja se nalazila u potkrovlju navedenog objekta gdje je optuženi oštećenu više puta silovao, nanoseći joj na taj način veliku patnju i bol,

   

  dakle, kršeći pravila Međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba učestvovao u nanošenju povreda tjelesnog integriteta, protivpravnom lišavanju slobode i silovanju.

   

              Prema optuženom je rješenjem ovog suda produžen pritvor po osnovu iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, koji može trajati do pravnosnažnosti presude, a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.