• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  OBJAVA PRESUDE KRIVIČNO DJELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA SA SMRTNOM POSLJEDICOM

  23.05.2024.

  Okružni sud u Doboju, dana 22.05.2024. godine, nepravosnažnom presudom osudio je optuženog B.D. zv. Č. iz G. opština V. zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402.  stav 4. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske i na osnovu istog  zakonskog propisa  i članova 41. 43. 46. stav 1. i  2. i  52. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godina i kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 (tri) godine, koja se računa od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne.

   

              Optuženi je oslobođen dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava suda.

   

              Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni M.B. sa imovinskopravnim zahtjevom upućen je na parnični postupak.

   

              Presudom ovog suda optuženi je oglašen krivim što je dana 27.07.2022. godine oko 12,45 časova, na magistralnom putu M2-500, u mjestu S.D. opština M. upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Opel Astra“ registarskih oznaka …, u stadijumu prepitosti sa koncentracijom alkohola u krvi od 3,15 g/kg, odnosno 3,33 promila, iako je bio svjestan da nepridržavanjem saobraćajnih propisa može ugroziti javni saobraćaj i time dovesti u opasnost život ljudi, pa je pristao na nastupanje takve posljedice, suprotno odredbama iz člana 174. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 6/2006, 75/2006, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 18/2013, 8/2017 i 9/2018), upravljao navedenim vozilom u saobraćaju pod uticajem alkohola preko 1,50 g/kg u krvi, pa je tako krećući se iz pravca G. u smjeru M. suprotno odredbama iz člana 39. stav 1 i stav 2 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 6/2006, 75/2006, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 18/2013, 8/2017 i 9/2018), propustio da se vozilom kojim upravlja kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja i da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da, s obzirom na brzinu kretanja, uslove saobraćaja i stanje i osobine puta, ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti, pa je usljed toga prešao u lijevu kolovoznu traku sa 1,6 m širine prednjeg dijela navedenog vozila i ostvario kontakt u obliku nepotpunog čeonog kosog sudara udarom između prednjeg krajnje lijevog čeonog dijela navedenog vozila u prednji lijevi ugao putničkog motornog vozila „Ford fiesta“ registarskih oznaka … kojim je upravljala oštećena D.B. i koja se kretala iz suprotnog smjera, kojom prilikom je oštećena D.B. zadobila tjelesne povrede serijskog preloma II-IX rebra obostrano u sisnim linijama uz prelome VIII i IX lijevog rebra u zadnjoj pazušnoj liniji kao i prelom grudne kosti u nivou pripoja III rebra, usljed kojih povreda je preminula u kolima hitne pomoći, a smrt je nasilna i neposredno nastupila kombinovanim dejstvom povređivanja lobanjskog sadržaja, grudnih i trbušnih organa, sa masivnim krvarenjem u trbušnu duplju,

   

              dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život ljudi, uslijed čega je kod drugog nastupila smrt, a prilikom izvršenja djela je bio pod uticajem alkohola preko 1,50 g/kg u krvi.

  Prikazana vijest je na:
  57 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  OBJAVA PRESUDE KRIVIČNO DJELO UGROŽAVANJE JAVNOG SAOBRAĆAJA SA SMRTNOM POSLJEDICOM

  23.05.2024.

  Okružni sud u Doboju, dana 22.05.2024. godine, nepravosnažnom presudom osudio je optuženog B.D. zv. Č. iz G. opština V. zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402.  stav 4. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske i na osnovu istog  zakonskog propisa  i članova 41. 43. 46. stav 1. i  2. i  52. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godina i kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 (tri) godine, koja se računa od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne.

   

              Optuženi je oslobođen dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava suda.

   

              Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni M.B. sa imovinskopravnim zahtjevom upućen je na parnični postupak.

   

              Presudom ovog suda optuženi je oglašen krivim što je dana 27.07.2022. godine oko 12,45 časova, na magistralnom putu M2-500, u mjestu S.D. opština M. upravljajući putničkim motornim vozilom marke „Opel Astra“ registarskih oznaka …, u stadijumu prepitosti sa koncentracijom alkohola u krvi od 3,15 g/kg, odnosno 3,33 promila, iako je bio svjestan da nepridržavanjem saobraćajnih propisa može ugroziti javni saobraćaj i time dovesti u opasnost život ljudi, pa je pristao na nastupanje takve posljedice, suprotno odredbama iz člana 174. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 6/2006, 75/2006, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 18/2013, 8/2017 i 9/2018), upravljao navedenim vozilom u saobraćaju pod uticajem alkohola preko 1,50 g/kg u krvi, pa je tako krećući se iz pravca G. u smjeru M. suprotno odredbama iz člana 39. stav 1 i stav 2 Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 6/2006, 75/2006, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 18/2013, 8/2017 i 9/2018), propustio da se vozilom kojim upravlja kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja i da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaljenosti od nje da, s obzirom na brzinu kretanja, uslove saobraćaja i stanje i osobine puta, ne ugrožava druge učesnike u saobraćaju i sebe ne izlaže opasnosti, pa je usljed toga prešao u lijevu kolovoznu traku sa 1,6 m širine prednjeg dijela navedenog vozila i ostvario kontakt u obliku nepotpunog čeonog kosog sudara udarom između prednjeg krajnje lijevog čeonog dijela navedenog vozila u prednji lijevi ugao putničkog motornog vozila „Ford fiesta“ registarskih oznaka … kojim je upravljala oštećena D.B. i koja se kretala iz suprotnog smjera, kojom prilikom je oštećena D.B. zadobila tjelesne povrede serijskog preloma II-IX rebra obostrano u sisnim linijama uz prelome VIII i IX lijevog rebra u zadnjoj pazušnoj liniji kao i prelom grudne kosti u nivou pripoja III rebra, usljed kojih povreda je preminula u kolima hitne pomoći, a smrt je nasilna i neposredno nastupila kombinovanim dejstvom povređivanja lobanjskog sadržaja, grudnih i trbušnih organa, sa masivnim krvarenjem u trbušnu duplju,

   

              dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život ljudi, uslijed čega je kod drugog nastupila smrt, a prilikom izvršenja djela je bio pod uticajem alkohola preko 1,50 g/kg u krvi.